Acest site s-a nascut din dorinta si dor; dorinta de a fi de folos si dorul dupa oamenii cu care impartasim comuniunea de limba si credinta. Va invit sa treceti dincolo de aceasta prima pagina introductiva si sa descoperiti pe site o seama de materiale pe care vi le punem la dispozitie.

Mittwoch, 11. Juli 2012

Tu crezi Biblia ? Unii n-o cred! Alţii spun că o cred, dar n-o trăiesc!

Tu crezi Biblia ?
Unii n-o cred!
Alţii spun că o cred, dar n-o trăiesc!

Alţii spun că Biblia este adevărată si demonstrează lucrul acesta prin punerea în practica vieţilor lor, învăţăturile ei.
Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu “a insuflat” oameni sfinţi care au vorbit si au scris voia Lui.
Unii pretind că Biblia este corectă din punct de vedere istoric si incorectă ştiinţific. Dacă acest lucru ar fi adevărat, atunci am putea să ne-ntrebăm dacă Biblia are cu adevărat răspuns la nevoile noastre spirituale.
Ştiaţi totuşi că Biblia ne-a spus care este forma pământului, înainte de a ne-o dovedi Columbus? Isaia – unul din profeţii Vechiului Testament, vorbind despre Dumnezeu în cartea sa la capitolul 40, versetul 22, zice: ”El şade deasupra cercului pământului.”
Arheologii, în lucrările lor de explorare a pământului Bibliei, au găsit că datele istorice ale Bibliei sunt exacte. De exemplu, arheologii au descoperit multe table babiloniene făcute imediat după potop care se referă la acest eveniment. Este clar astfel, că un potop a distrus pământul, aşa cum spune Biblia, deşi criticii fără credinţă tăgăduiesc acest lucru. Aşa cum a zis marele savant Isaac Newton, “Sunt mult mai multe dovezile de autenticitate în Biblie, decât cele ale oricărei istorii (seculare) profane.”
Biblia ne redă fapte pe care noi nu le-am fi putut descoperi niciodată prin cercetare sau prin raţionament. Aceste fapte au de-aface cu lucruri spirituale. Biblia ne spune cum Dumnezeu vrea ca noi să trăim. Ea ne vorbeşte despre dragostea lui Dumnezeu pentru fiinţa umană si despre judecata iminentă asupra celor care Îi resping mâna Lui plină de îndurare.
Biblia ne spune cum Domnul Isus Hristos a devenit om, cum a trăit pe pământ 33 de ani - ca să ne arate cum să trăim. El a murit pentru păcat – păcatul nostru, si prin moartea Sa, toţi cei care L-au primit, au păcatele iertate.
Învierea glorioasă a Domnului Isus Hristos nu este un mit, ci un fapt. El a înviat, arătându-ne si nouă că cel ce crede în El, într-o zi va învia pentru viata veşnică. Apoi, Domnul Isus Hristos S-a înălţat la cer si sade acum la dreapta lui Dumnezeu, mijlocind pentru noi. El va reveni în curând pe nori.
Toate aceste lucruri le învăţăm din Biblie.
S-ar putea ca tu să crezi deja aceste lucruri. Dacă este aşa, de ce să nu înveţi si mai multe din Biblie despre Dumnezeu, care vrea ca tu să trăieşti? Nu este chiar aşa de complicat. Dumnezeu, prin acelaşi Duh care a inspirat pe acei oameni sfinţi să scrie, este gata acum si vrea să-ti descopere voia Lui cu privire la tine. El îşi descoperă voia Lui prin Scriptură.

Leave a comment and / or appreciate the article!

CLICK HERE
http://www.radio-elshaday.de/

CLICK HERE :» http://www.radio-megapower.de/

CLICK HERE :» http://christliche-radiosender.blogspot.com/

CLICK HERE :» http://radiomegapower-nonstop.blogspot.de/


Posted by: *DJ_DANY* ( ADMIN )

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen