Acest site s-a nascut din dorinta si dor; dorinta de a fi de folos si dorul dupa oamenii cu care impartasim comuniunea de limba si credinta. Va invit sa treceti dincolo de aceasta prima pagina introductiva si sa descoperiti pe site o seama de materiale pe care vi le punem la dispozitie.

Sonntag, 15. Juli 2012

Iacov - primul apostol martir

Iacov - primul apostol martir


Primul creștin care a murit ca martir, adică a murit pentru credința lui creștină, a fost Ștefan. Găsim istoria martirajului lui în Faptele ap. Cap. 6:7-15 si cap. 7.

Ștefan, unul dintre cei șapte diaconi aleși de biserică pentru a avea grijă de văduvele bisericii (Fapte 6:1-6), a fost luat de o mulțime de iudei, furioși din cauza predicii lui, a fost scos afară din oraș și a fost ucis cu pietre.

Dar Irod a făcut ceva totalmente nou: un spectacol public în care a ucis cu sabia pe unul dintre apostoli. Iată scurta lui istorie: ”Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din Biserică, pentru ca să-i chinuiască; și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place Iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru” (Faptele ap. 12:1-3).

Observație important: Petru a fost închis în vederea zilei când va fi scos să fie ucis ca spectacol pentru delectarea mulțimii. Dumnezeu a trimis noaptea un înger , care l-a scos din închisoare și astfel l-a scăpat de la moarte. Dar Dumnezeu n-a trimis îngerul să-l scoată pe Iacov din închisoare și să-l salveze de la moarte. Lucrul acesta ne arată clar că moartea ca martir a lui Iacov, la acea dată, era în planul lui Dumnezeu!

Să privim deci mai de aproape la Iacov. Era frate cu Ioan și ambii erau fiii lui Zebedei. Ambii au fost numiți de Isus ”fiii tunetului”. Acești doi frați, împreună cu Petru , au fost aleși de Isus ca să formeze o clasă specială cărora le-a dat lecții speciale, cum a fost participarea lor la transfigurarea (”schimbarea la față”) lui Isus pe munte, când a stat de vorbă cu Moise și cu Ilie (Mat17: 1-9; Marcu 9: 2-10; Luca 9: 28-36).Faptul că Domnul Isus le-a acordat o atenție specială ne arată că El îi pregătea pentru funcții speciale. Nu este greu să le vedem: Petru urma să fie conducătorul; Ioan urma să fie teologul; dar Iacov? Pe el îl vedem că i s-a acordat o singură funcție: Să fie primul apostol martir, cel care inaugura istoria de două mii de ani în care anumiți creștini, în anumite locuri de pe planetă, sunt uciși ca spectacol, ca să delecteze mulțimi setoase de sânge. Dar aceste spectacole au avut întotdeauna un efect neașteptat de cei care le-au pus la cale : Martirajul lor devenea o mărturie, exact așa cum arată evoluția cuvântului în limba greacă: Martys-martyros însemna ”martor”. Dar încă pe vremea scrierii Apocalipsei cuvântul începe să desemneze pe cei care au depus mărturia lor prin moarte: martorii devin martiri!

Să ne gândim puțin. Lui Iacov, Domnul Isus îi dă aceeași atenție și aceeași pregătire specială ca și lui Petru-conducătorul și lui Ioan-teologul. Aceasta ne arată că în economia Domnului Isus martirul are aceeași importanță ca și conducătorul și teologul.

De fapt, în foarte multe locuri din lume, Evanghelia a pătruns și a prins rădăcini numai după ce un misionar sau o misionară sau un creștin local, a stropit locul acela cu sângele său! Îndată după anul 200, avocatul Tertulian a făcut observația că sângele martirilor este sămânță din care răsar noii creștini!

Iacov, ucenic în clasa specială a Domnului Isus și primul apostol martir, a fost format de Domnul Isus ca să stea ca model în fruntea unei mari armate de miei care sunt duși la tăiere așa cum a fost dus Mielul lui Dumnezeu, Domnul lor și al nostru.

Ioan teologul, fratele lui Iacov, în cartea Apocalipsa ne descrie această scenă în ceruri : ”Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră junghiați din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, și din pricina mărturisirii, pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare, și ziceau: ”Până când, Stăpâne, Tu, care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului?” Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă, și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor, cari aveau (în original: trebuiau!) să fie omorâți ca și ei” (Apoc. 6: 9-11).

Domnul are un număr stabilit dinainte de oameni speciali care trebuie să fie martirizați. Ei au căpătat în istorie numele ”nobila armată a martirilor”. Ei biruiesc pe Diavolul prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturisiri lor, fiindcă nu-și iubesc viața până la moarte (Apoc. 12: 9-11).
Iacov este primul din această nobilă armată. Pentru această slujbă specială, Învățătorul i-a acordat o pregătire specială.

Leave a comment and / or appreciate the article!


CLICK HERE http://www.radio-elshaday.de/

CLICK HERE :» http://www.radio-megapower.de/

CLICK HERE :» http://christliche-radiosender.blogspot.com/

CLICK HERE :» http://radiomegapower-nonstop.blogspot.de/

Posted by NOTAR DANIEL IOAN

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen