Acest site s-a nascut din dorinta si dor; dorinta de a fi de folos si dorul dupa oamenii cu care impartasim comuniunea de limba si credinta. Va invit sa treceti dincolo de aceasta prima pagina introductiva si sa descoperiti pe site o seama de materiale pe care vi le punem la dispozitie.

Sonntag, 15. Juli 2012

Cu Domnul Isus in Sfanta Sfintelor (1)

Cu Domnul Isus in Sfanta Sfintelor (1)În seara dinaintea arestării și a răstignirii, Domnul Isus a stat cu ucenicii la masa pascală. Acolo, Domnul Isus a încheiat noul Legământ și a instituit Cina Domnului. Iuda plecase. Acum, Domnul Isus era doar cu cei unsprezece apostoli. Domnul Isus face despre ei următoarea constatare: ”Voi sunteți aceia care au rămas necontenit cu Mine în încercările Mele”. Apoi le face o promisiune extraordinară: ”De aceea, vă pregătesc Împărăția după cum și Tatăl Meu Mi-a pregătit-o Mie, să mâncați și să beți la masa Mea în Împărăția Mea și să ședeți pe tronuri și să guvernați pe cele douăsprezece seminții ale lui Israel” (Luca 22: 28-30). Cuvântul tradus în românește prin ”vă pregătesc” în grecește este mult mai puternic. De la cuvântul ”legământ”, în grecește s-a făcut și ”a legământa” și acesta este verbul folosit în acest loc. Dacă am forța limba română, am traduce ”vă legământez Împărăția”, dar putem traduce și ”Mă leg cu legământ să vă dau Împărăția.” Luca ne spune numai atât despre discuția Domnului Isus cu ucenicii după Cină. Ioan, însă, ne dă această discuție pe trei capitole: Ioan 14-16. Ea începe cu acest anunț-promisiune: ”Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locuințe. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Mă duc să vă pregătesc o locuință. Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti o locuință, Mă voi întoarce, și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu să fiți și voi” (14:1-3).În discuția care urmează, Domnul Isus continuă să le spună lucruri profunde și mărețe și să le facă promisiuni extraordinare. Ca să le înțelegem corect, trebuie să ținem cont că Domnul Isus discută cu un grup de ucenici care au lăsat tot ce au avut și L-au urmat și au fost în școala Lui de la început. Ei și-au însușit învățăturile Lui și le-au aplicat în viața lor. Apoi Domnul Isus i-a trimis și au predicat ce i-a învățat El și au făcut vindecări și au scos duhuri necurate din oameni. Acum le dă noi învățături și le face promisiuni și mai mărețe. Le vom analiza pe rând, dar să ținem cont că Domnul Isus se adresează celor mai fideli ucenici ai Săi. Și chiar și lor, promisiunile pe care li le face le condiționează foarte puternic. Să începem: ”Nu crezi că Eu sunt în Tatăl și tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu nu le spun de la Mine; ci Tatăl, care locuiește în Mine, face aceste lucrări Ale Lui. Credeți-Mă că Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în Mine; credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face și el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl și orice veți cere în Numele Meu voi face, pentru ca Tatăl să fie glorificat în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele Meu, voi face” (14:10-14).

Domnul Isus le descrie ucenicilor unitatea și întrepătrunderea dintre Sine și Tatăl Său. Credința pe care le-o cere este în această unitate și cooperare intimă dintre cele două Persoane divine. Ceva mai târziu, ucenicii Îl vor auzi zicând în rugăciunea către Tatăl Său: ”Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Cristos pe care L-ai trimis Tu” (17:3). Există ceva profund în cunoașterea unității dintre Tatăl și Fiul, ceva care dă viață veșnică celui ce capătă această cunoaștere. În ce constă, cel puțin parțial, secretul din această cunoaștere? Unitatea dintre Tatăl și Fiul, întrepătrunderea Lor, cooperarea Lor, dăruirea Lor unul celuilalt, împlinirea unuia în celălalt, este atât de uimitor de frumoasă, încât omul care le cunoaște este cucerit de ele, este atras spre ele și dorește cu toată ființa să se unească cu aceste Persoane! Să vedem cum se dezvoltă totul: din credință vine cunoașterea, din cunoaștere vine iubirea și din iubire vine dăruirea de sine.

Să ne uităm ce adaugă imediat Domnul Isus: ”Dacă Mă iubiți, veți păzi Cuvintele Mele. Și Eu voi ruga pe Tatăl Meu și El vă va da un alt Mângâietor (Paracletos – Consilier), care să rămână cu voi în veac” (14: 15-16). Observăm succesiunea: credință, cunoaștere, iubire, dăruire de sine și ascultare!

Ne amintim că în școala Domnului Isus acești ucenici au învățat poruncile Domnului Isus și au învățat cum să trăiască după aceste porunci. Acum, în ultima lecție în școala Lui, Învățătorul le readuce în față poruncile sau Cuvintele Lui, care sunt, în același timp și poruncile și Cuvintele Tatălui. Urmează o succesiune de referiri la acestea. Să le aducem toate înaintea ochilor noștri:
”Cine are poruncile Mele și le păzește, acela Mă iubește... Eu îl voi iubi și Mă voi arăta lui” (v. 21).
”Dacă Mă iubește cineva, va păzi cuvântul Meu și Tatăl Meu Îl va iubi. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El” (v.23).
”Dacă rămâneți în Mine și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea și vi se va da” (15:7).
”Dacă păziți poruncile Mele, veți rămâne în dragostea Mea, după cum și Eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui” (15:10).
”Voi sunteți prietenii Mei, dacă faceți ce vă poruncesc Eu” (15:14).

O serie de lucruri vitale și esențiale sunt condiționate de păzirea poruncilor Domului Isus. Iată care sunt acestea: (1) Duhul Sfânt va veni și va locui în noi; (2) Domnul Isus ni se arată; (3) Domnul Isus și Tatăl Își fac reședința în noi; (4) Orice cerem ni se dă; (5) Rămânem în dragostea Domnului Isus; (6) Suntem prietenii lui Isus.

Fiindcă de păzirea poruncilor Domnului Isus depind atâtea lucruri și lucruri atât de mari, să ne mai uităm odată la cadrul general. Domnul Isus urmărește câteva scopuri mari și fundamentale. Primul lui scop este să-I facă lui Dumnezeu Tatăl fii care seamănă cu Tatăl lor. Al doilea scop este să-i aducă pe acești fii în părtășia intimă a Sfintei Treimi. Al treilea scop este să-i trimită pe acești fii ai lui Dumnezeu și frați ai Săi în lume, ca să continue lucrarea pe care a început-o El Însuși, de stabilire a Împărăției lui Dumnezeu peste toate națiunile pământului. În toate acestea, un cuvânt cheie, fără de care totul se spulberă, este cuvântul ”iubire:”

El Își prefațează discuția despre păzirea poruncilor Lui cu cuvintele: ”Dacă Mă iubiți”. Dar, în cap.15:12 le reamintește porunca nouă pe care tocmai le-a dat-o la încheierea Cinei: ”Aceasta este porunca Mea: Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit Eu” (cf. 13:34).

Ceea ce cred că e necesar aici este să vedem cuvintele: ”cum v-am iubit Eu.” În continuare, în 15:13-14, Domnul Isus le spune cum i-a iubit El: ”Nu este iubire mai mare decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii Mei...”

Apostolul Ioan, care scrie această Evanghelie, face următoarea remarcă în prima lui Epistolă: ”Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi” (1 Ioan 4:19). Dar, ce înseamnă să ascult de poruncile Lui fiindcă Îl iubesc pe El? Să căutăm să vedem pas cu pas logica Domnului Isus.

La începutul discuției, El i-a spus lui Toma: ”Eu sunt Calea, Adevărul și Viața” (v. 6). După aceasta le promite că le va trimite un alt Mângâietor, ”și anume Duhul Adevărului” (v.17). Una dintre poruncile pe care li le-a dat a fost aceea ce a fi oameni ai adevărului: Cuvântul vostru ”Da” să fie ”Da” și ”Nu” să fie ”Nu”! (Matei 5:37).

Vorbindu-le despre Diavolul, le-a spus că acesta este tatăl minciunii. Când spui o minciună, te asociezi cu Diavolul împotriva Adevărului. Așa îi explică apostolul Petru lui Anania: ”Pentru ce ți-a umplut Satan inima ca să minți pe Duhul Sfânt?” Și mai face o precizare: ”N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu” (Faptele ap.5: 3-4).

Să recitim declarația Domnului Isus din 14:15 aplicat doar la minciună: ”Dacă Mă iubiți, veți păzi porunca Mea cu privire la a fi flămânzi după dreptate și la a fi oameni ai adevărului!”

Este o problemă de iubire: ”Eu mor pentru voi, ca să vă spăl toate păcatele. Voi Mă iubiți și nu mai comiteți păcatul minciunii, ci Mă ascultați și deveniți oamenii adevărului!”
Vom continua discuția dintre Domnul Isus și ucenicii Săi în articolul următor. Este cea mai intimă și mai profundă lecție în școala Domnului Isus. Să o citim și să o recitim. Să ne-o însușim. Este Sfânta Sfintelor părtășiei noastre cu Triunitatea lui Dumnezeu.


Leave a comment and / or appreciate the article!


CLICK HERE http://www.radio-elshaday.de/

CLICK HERE :» http://www.radio-megapower.de/

CLICK HERE :» http://christliche-radiosender.blogspot.com/

CLICK HERE :» http://radiomegapower-nonstop.blogspot.de/

Posted by NOTAR DANIEL IOAN

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen