Acest site s-a nascut din dorinta si dor; dorinta de a fi de folos si dorul dupa oamenii cu care impartasim comuniunea de limba si credinta. Va invit sa treceti dincolo de aceasta prima pagina introductiva si sa descoperiti pe site o seama de materiale pe care vi le punem la dispozitie.

Sonntag, 15. Juli 2012

La inceputul lumii

La inceputul lumii


Moise, în Deuteronom 24:1, a legiferat că dacă unui bărbat nu-i place ceva la soția lui ”să-i scrie o carte de despărțire (certificat de divorț) și, după ce i-o dă în mână, să-i dea drumul din casa lui”. Femeia astfel pusă în stradă, de multe ori nu avea alt mijloc de trai decât să cerșească, sau să intre în prostituție. De aceea, această abandonare a femeii pentru orice motiv, indiferent cât de trivial, era un act de mare răutate, ba chiar de cruzime. Iudeii L-au întrebat pe Domnul Isus despre ”porunca” aceasta a lui Moise și EL le răspunde: ”Din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele; dar de la începutul (lumii) n-a fost așa” (Matei 19:8. Sublinierea este a noastră, iar cuvântul pe care l-am adăugat în paranteză l-am luat din textul paralel din Marcu 10:6).

O ”inimă împietrită”, sau ”o inimă de piatră” este o inimă rea, o inimă plină de cruzime și de nepăsare față de durerea celuilalt.

De unde vine răutatea aceasta: Domnul Isus le spune iudeilor că ”de la începutul lumii n-a fost așa”, căci la început, atunci când l-a făcut Dumnezeu pe om, pe bărbat și pe femeie, ei erau ”foarte buni” (Geneza 1:31). Omul a devenit rău prin ceea ce s-a întâmplat în Eden, atunci când Eva și Adam au ascultat de șarpe. Să ne uităm acum cu mai multă atenție la evenimentul acela din Eden.

Șarpele i-a zis femeii: ”Hotărât că nu vei muri; dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul” (Geneza 3:4-5).Primul scop al șarpelui era să distrugă încrederea Evei și a lui Adam în Dumnezeu. El o făcea prin insinuarea că Dumnezeu vrea să-i țină în ignoranță și să nu-i lase să ajungă la o poziție mai înaltă. De asemenea, le distrugea încrederea în Dumnezeu prin faptul că le spunea că nu-i adevărat că vor muri dacă vor mânca din pomul oprit. Desigur, implicit aici era insinuarea șarpelui că el le vrea binele, deci să se încreadă în el și să asculte de sugestia lui. Șarpele mai sugera omului: Încrede-te în propria ta rațiune; judecă pentru tine însuți; îndrăznește să fii independent de Dumnezeu!

Toate aceste insinuări și sugestii ale șarpelui au reușit și Eva și Adam au călcat porunca lui Dumnezeu și au mâncat din pomul oprit. Iată câteva elemente cuprinse în actul acesta:

- Neascultare de Dumnezeu,

- Revoltă împotriva autorității lui Dumnezeu (răzvrătire),

- Călcarea poruncii (a Legii!), deci o fără-de-lege. Cu un cuvânt, toate acestea alcătuiesc păcatul inițial al omului.

Care au fost consecințele păcatului, a răzvrătirii, a fărădelegii? Prima consecință a fost separarea sau despărțirea lui Dumnezeu de ei – au fost alungați din prezența lui Dumnezeu și aceasta înseamnă moarte. A doua consecință a fost suferință în trup: durerile nașterii, truda pentru câștigarea mijloacelor de trai și, după toate acestea, bolile. A treia consecință a fost umplerea de răutate: fiindcă jertfa lui Abel a fost primită și a lui nu, Cain ”s-a mâniat foarte tare” și l-a ucis pe fratele său! Răutatea aceasta venea direct de la șarpe, de la Diavolul, care de la început a fost un ucigaș și un mincinos (Ioan 8:44) și lucrul acesta arată clar că omul a ajuns sub sclavia Celui rău.

Când omul s-a golit de Dumnezeu, el s-a umplut de sine, a devenit rău, inima lui s-a împietrit! Toate aceste consecințe ale păcatului pot fi puse succint în aceste cuvinte:

- Separare de Dumnezeu

- Robie sub Satan

- Boală și moarte.

Ajungem acum la ceva ce constituie o cheie pentru a înțelege istoria umană, adică la cuvintele pe care i le-a spus Dumnezeu șarpelui: ”Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate animalele și între toate fiarele de pe câmp; în toate zilele vieții tale să te târăști pe pământ și să mănânci țărână. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul” (Geneza 3:14-15). În teologie, ceea ce-i spune Dumnezeu șarpelui prin cuvintele subliniate de noi se numește ”protoevanghelia”, deoarece aici i se vestește omului pentru prima dată că Dumnezeu are o soluție pentru problema creată de neascultarea lui.

Să căutăm să înțelegem situația. Dumnezeu a creat pe om după chipul și asemănarea Sa și l-a destinat să-l pună peste întreaga Lui creație. Acum în om a intrat egoismul și răutatea, fiindcă a intrat în el Satan. Oare cu aceasta s-a distrus planul lui Dumnezeu? Oare Dumnezeu Se declară înfrânt și abandonează omenirea în mâinile lui Satan?

Este suficient să punem aceste întrebări și să ne dăm seama că așa ceva este de neconceput! În primul rând, Dumnezeu știa dinainte că evenimentul tragic din Eden va avea loc și El a pregătit soluția ”din veșnicie”, adică dinainte chiar de creație!

Să vedem acum mai de aproape ce-i spune Dumnezeu șarpelui (bazându-ne pe tot ce știm din Scripturi): ”Tu ai câștigat o biruință în om și în omenire. Eu te voi birui și te voi nimici tot printr-un om, prin sămânța femeii, care îți va zdrobi capul și prin El te voi birui în final în întreaga omenire”.

Secretul era că acest om născut din sămânța femeii urma să fie Fiul lui Dumnezeu. Și acum înțelegem și mai bine ce scrie apostolul Ioan: ”Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările Diavolului” (1 Ioan 3:8).

Înțelegând ce daune a produs Diavolul în omenire, înțelegem și mai bine ce a făcut Domnul Isus prin lucrarea Lui de pe pământ:

- A restabilit încrederea omului în Dumnezeu, făcându-ni-L cunoscut pe Dumnezeu ca pe Comoara cea mai de preț, ca ceva de dorit și ca ceva ce merită să fie iubit!

- L-a chemat pe om să vină înapoi la Dumnezeu, aducând aici Împărăția sau Stăpânirea lui Dumnezeu.

- L-a chemat pe om să iasă de sub stăpânirea Celui rău și i-a oferit eliberarea din robie.

- A început lucrarea de vindecare a oamenilor, adică de reversare a efectelor păcatului.

- L-a chemat pe om să devină din nou bun, cu bunătatea lui Dumnezeu și i-a oferit să-i schimbe inima de piatră cu o inimă bună și curată.
Și-a instruit oameni care să continue aceste lucrări până la biruința finală.


Leave a comment and / or appreciate the article!


CLICK HERE http://www.radio-elshaday.de/

CLICK HERE :» http://www.radio-megapower.de/

CLICK HERE :» http://christliche-radiosender.blogspot.com/

CLICK HERE :» http://radiomegapower-nonstop.blogspot.de/

Posted by NOTAR DANIEL IOAN

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen