Acest site s-a nascut din dorinta si dor; dorinta de a fi de folos si dorul dupa oamenii cu care impartasim comuniunea de limba si credinta. Va invit sa treceti dincolo de aceasta prima pagina introductiva si sa descoperiti pe site o seama de materiale pe care vi le punem la dispozitie.

Sonntag, 15. Juli 2012

. Cum sa facem ucenici

. Cum sa facem ucenici


Pe tot parcursul Evangheliei după Ioan, Domnul Isus descrie pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt și relațiile dintre Ei, relații guvernate de bunătate, de dragoste și de smerenie. Există o frumusețe superbă în aceste relații de dăruire de Sine pentru Ceilalți și de Împlinire de Sine prin înălțarea și împlinirea Celorlalți.

După ce ni-L face astfel cunoscut pe Dumnezeu în trei Persoane, Domnul Isus ne spune alte câteva lucruri monumentale:

Omul este făcut cu capacitatea de a primi în sine și pe Tatăl, și pe Fiul și pe Duhul Sfânt;
Omul este făcut să intre în părtășia (compania, societatea) Persoanelor din Sfânta Treime;
Ca să poată trăi în această părtășie, omul trebuie să-și însușească poruncile Domnului Isus și să devină felul de persoană descrisă în aceste porunci. În compania altor persoane poți trăi numai dacă te asemeni cu ele; armonia cu alte persoane necesită o asemănare cu ele. Poruncile Domnului Isus sunt concepute în așa fel încât, dacă le trăiești în viața ta, devii felul de persoană care se potrivește cu Persoanele din Sfânta Treime, sau, cu alte cuvinte, devii compatibil cu Ele. Acesta este scopul ultim al formării chipului lui Cristos în noi, sau al formării noastre după chipul și asemănarea cu Dumnezeu.

După ce ne descrie Persoanele din Sfânta Treime, Domnul Isus ne invită să venim la Ele. Acum când știm că Domnul Isus Îl descrie pe Dumnezeu ca fiind o Triunitate de Persoane, înțelegem că atunci când El ne invită să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu, sau să intrăm sub Stăpânirea lui Dumnezeu, de fapt, El ne invită să intrăm în părtășia cu Persoanele din Dumnezeire.Acesta este tiparul lucrării Fiului lui Dumnezeu așa cum ne este arătat în Evanghelia după Ioan. Oare acest tipar este dat numai în această Evanghelie și este ceva particular înțelegerii lui Ioan, sau acest tipar ne este poruncit și nouă atunci când vrem să chemăm oamenii la Dumnezeu?

Răspunsul este că Domnul Isus Însuși ne poruncește să facem ucenici exact așa cum a făcut El ucenici! Să citim lucrul acesta în Evanghelia după Matei, în ceea ce se numește ”marea trimitere”:
”Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: ”Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate națiunile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.” (Matei 28:18-20).

La aceste instrucțiuni date apostolilor trebuie să le adăugăm, pentru completarea imaginii generale, și pe cele pe care i le-a dat Domnul Isus apostolului Pavel când l-a întâmpinat pe drumul Damascului: ”Te-am ales din mijlocul acestui popor și din mijlocul națiunilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, de sub puterea Satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în Mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți” (Faptele ap. 26: 17-18).

Să ne imaginăm situația generală de atunci. Domnul Isus îi trimitea pe ucenici în lumea largă, între păgâni, la oameni care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Acolo totul trebuia să fie luat de la zero și totul trebuia explicat. Iată lucrurile de bază care trebuia să le fie prezentate.

Porunca ”faceți ucenici” însemna: Convingeți-i pe oameni să devină ucenicii voștri. Ce informații trebuia să primească acești păgâni încât ei să zică: ”Vrem să venim în școala voastră, să devenim ucenicii voștri!”? Să mai observăm un amănunt: Acești păgâni trebuiau convinși să se boteze ”în Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt”. Dar cine sunt aceștia, vor fi întrebat imediat păgânii? Este evident, nu-i așa, că înainte de toate acestor oameni trebuia să li se vorbească despre un Dumnezeu care este Tată, este un Fiu și este un Duh Sfânt. Căci, cum ai putea să accepți să fii botezat în ”Numele” Lor, care înseamnă ”Persoana” Lor, dacă nu cunoști cine sunt Ei?

Prin urmare, situația impunea ca să li se vorbească oamenilor despre singurul Dumnezeu adevărat, creatorul cerului și al pământului, care S-a revelat pe Sine lui Moise ca bunătate și credincioșie și care vrea să ne facă și pe noi buni, așa cum El este bun.

Apoi trebuia să li se spună acestor oameni că din veșnicie acest Dumnezeu are un Fiu, care este Cuvântul Etern, Agentul lui Dumnezeu în creație și care S-a întrupat în Isus din Nazaret și ne-a dat învățătura finală a lui Dumnezeu și apoi a murit pe cruce pentru păcatele noastre și a înviat din morți. A fost înălțat la cer și a fost întronat la dreapta lui Dumnezeu ca Domn și Conducător al universului și al istoriei. Să li se spună de asemenea că El este deschizătorul drumului ca și noi să ajungem acolo unde este El.

Apoi trebuia să li se vorbească despre a treia Persoană din Dumnezeire, despre Duhul Sfânt, care împreună cu Domnul Isus vine la fiecare om ca să-L nască din nou și să-l califice să intre în părtășia zilnică cu aceste trei Persoane minunate.

Trebuia de asemenea să li se spună că acum lumea este sub stăpânirea lui Satan, că Domnul Isus, prin moartea Lui pe cruce, a anulat dreptul lui Satan de a-i mai stăpâni pe oameni și că oamenii pot ieși de sub stăpânirea lui și să treacă sub Stăpânirea lui Dumnezeu. Să li se dea, deci, informațiile despre cele două împărății și despre trecerea dintr-una în cealaltă. Să li se vorbească apoi despre botez, ca actul de îngropare față de fostul stăpân și de intrare în Împărăția lui Dumnezeu și în unirea organică și în părtășia intimă cu Persoanele din Sfânta Treime.

Să li se facă foarte clar că această trecere înseamnă ieșirea dintr-un anumit fel de viață și intrarea într-un alt fel de viață care este descris prin poruncile Domnului Isus.

Să ne uităm încă o dată la înțelesul cuvântului ”botez.” În greacă, el înseamnă ”scufundare.” El arăta că atunci când ai fost scufundat în apă ai fost îngropat față de fostul stăpân și când ai fost scos din apă ai ieșit ca unul care acum aparține noului Stăpân, care există în trei Persoane cu care acum ai intrat în părtășie. Observați că în felul acesta botezul este o dublă scufundare: o scufundare în apă pentru înmormântare și o scufundare în părtășia cu Persoanele din Dumnezeire. Putem, deci, să traducem marea trimitere și în felul acesta: ”Faceți ucenici botezându-i în apă și scufundându-i în Persoana Tatălui, în Persoana Fiului și în Persoana Duhului Sfânt.”

Dar marea trimitere nu se oprește aici. Domnul Isus adaugă: ”și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit”. Putem spune că este vorba de o nouă scufundare: Scufundați-i în toată învățătura pe care v-am dat-o Eu vouă. Învățați-i tot ce v-am învățat Eu despre lume și viață. Învățați-i să vadă lumea așa cum v-am învățat Eu să o vedeți. Învățați-i ce fel de Persoană sunt Eu și ce-ați învățat de la Mine Personal. Și învățați-i să trăiască după poruncile Mele ca o condiție pentru a trăi în părtășie cu Tatăl, cu Mine și cu Duhul Sfânt.

Este prea greu?

Să ne uităm cum încadrează Domnul Isus marea trimitere. El o introduce spunându-le ucenicilor: ”Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ!” Adică, cu această putere și autoritate vă trimit să vorbiți despre aceste lucruri. Când vorbiți voi aceste lucruri, toată puterea cu care conduc Eu cosmosul și istoria, vă însoțește pe voi și dă eficacitate cuvintelor voastre. Apoi, El încheie cu aceste cuvinte: ”Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului!” Adică, voi nu mai sunteți singuri. Prezența Mea în voi vă va da autoritatea de a vorbi cu autoritatea cu care am vorbit Eu!”

Să notăm și faptul că această mare trimitere este însoțită de încă o promisiune: ”Și voi veți primi o putere când va coborî Duhul Sfânt peste voi și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în Iudea, în Samaria și până la marginile pământului”(Faptele ap. 1:8).

În unire cu Domnul Isus și umpluți cu Duhul Sfânt – iată cum ne trimite Domnul Isus în lume.
Cum să facem ucenici? Exact așa cum a făcut Domnul nostru ucenici.

Leave a comment and / or appreciate the article!


CLICK HERE http://www.radio-elshaday.de/

CLICK HERE :» http://www.radio-megapower.de/

CLICK HERE :» http://christliche-radiosender.blogspot.com/

CLICK HERE :» http://radiomegapower-nonstop.blogspot.de/

Posted by: *DJ_DANY* ( NOTAR DANIEL IOAN) - ( ADMIN-BLOG-RADIO )

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen