Acest site s-a nascut din dorinta si dor; dorinta de a fi de folos si dorul dupa oamenii cu care impartasim comuniunea de limba si credinta. Va invit sa treceti dincolo de aceasta prima pagina introductiva si sa descoperiti pe site o seama de materiale pe care vi le punem la dispozitie.

Sonntag, 15. Juli 2012

Subiectul central: in Scoala lui Isus

Subiectul central: in Scoala lui IsusEvanghelistul Marcu își începe Evanghelia direct cu lucrarea de la maturitate a Domnului Isus. El scrie mai întâi câteva cuvinte despre Ioan Botezătorul, apoi câteva cuvinte despre botezul și ispitirea lui Isus și apoi intră în subiect:
”După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galilea și propovăduia (predica, proclama) Evanghelia (vestea bună) a lui Dumnezeu. El zicea: ”S-a împlinit vremea și Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie (credeți această veste bună)” (Marcu 1:14-15).

De aici vedem că subiectul predicilor Domnului Isus era ceva ce El numește ”Împărăția lui Dumnezeu”. În continuare, citim în relatarea lui Luca: ”Dar El (Isus) le-a zis:”Trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți: fiindcă pentru aceasta am fost trimis” (Luca 4:43). Și tot în Luca: ”Curând după aceea, Isus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și vestea Împărăția lui Dumnezeu” (8:1).

Evangheliștii ne relatează apoi că Domul Isus dădea multe învățături prin pilde. Tiparul lor este acesta: ”Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu...”

Chiar și după Învierea Sa din morți, subiectul de discuție al Domnului Isus era același. Iată ce scrie istoricul Luca: ”După patima Lui, li S-a înfățișat viu, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori timp de patruzeci de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu” (Faptele ap. 1:3).Fiindcă este cel mai important subiect al învățăturilor Domnului Isus, trebuie să facem efortul să înțelegem ce înseamnă această ”Împărăție a lui Dumnezeu”.

Învățătura Domnului Isus despre Împărăția lui Dumnezeu este foarte complexă, pentru simplul motiv că ea are multe aspecte, și noi trebuie să le vedem pe toate. Un lucru este clar: Nu putem înțelege bine învățăturile Domnului Isus dacă nu înțelegem bine învățătura lui despre Împărăția lui Dumnezeu. Să încercăm deci să o studiem și să o înțelegem.

Trebuie să semnalăm că în Evanghelia după Matei (și numai aici) găsim că Domnul Isus alternează, vorbind când despre ”Împărăția lui Dumnezeu”, când despre ”Împărăția cerurilor”. Exemplul cel mai clar este acesta:

”Isus a zis ucenicilor Săi: ”Adevărat vă spun că greu va intra un bogat în Împărăția cerurilor. Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în Împărăția lui Dumnezeu” (Matei 19:23-24).

Paralelismul din acest text ne spune că Împărăția cerurilor este unul și același lucru cu Împărăția lui Dumnezeu. Totuși, ”Împărăția cerurilor” ne spune din start că Împărăția aceasta își are punctul de plecare în ceruri, adică vine de acolo, și își are finalizarea în ceruri. În Matei 7:21-26, Domnul Isus ne spune că cei ce ”vor intra în Împărăția cerurilor” sunt aceia care vor obține verdictul Domnului Isus că au făcut voia lui Dumnezeu, așa cum a descris-o El în ”aceste cuvinte ale Mele” (Pentru confirmare, vezi și Matei 25:31-34 și 46).

Să ne uităm acum la câteva moduri în care ne vorbește Domnul Isus despre Împărăția lui Dumnezeu/Împărăția cerurilor.
Marcu 1:15 – ”Împărăția lui Dumnezeu este aproape”.
Matei 12:27 – ”Împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi”.
Luca 16:16 – ”Legea și Proorocii au ținut până la Ioan; de atunci încoace se propovăduiește Împărăția lui Dumnezeu și fiecare, ca să intre în ea, dă năvală”. Aici, Domnul Isus împarte istoria omenirii în două: prima parte a durat până la Ioan Botezătorul inclusiv și a doua pornește de la începutul lucrării Domnului Isus ca Învățător. Epoca dintâi este numită de Domnul Isus ”Legea și Proorocii”, iar epoca pe care o inaugurează El o numește ”Împărăția lui Dumnezeu”.

(Se poate spune că înainte de epoca numită ”Legea și Proorocii” a mai existat o epocă – de la Adam până la darea Legii la Sinai. Dar aceasta nu afectează discuția noastră).

Luca 17:20-21 – ”Fariseii L-au întrebat pe Isus când v-a veni Împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, El le-a zis: ”Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel încât să izbească privirile. Nu se va zice: ”Uite-o aici”, sau ”Uite-o acolo”. Căci iată că Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru”. Cuvântul ”în lăuntrul” în greacă este entos, care poate însemna fie ”în” sau ”în lăuntrul”, fie ”între”. Prin urmare, Împărăția poate fi ori ”în lăuntrul vostru”, ori ”în mijlocul vostru”. Unii spun că datorită faptului că Isus se adresa fariseilor, care nu primiseră mesajul Lui, nu putem crede că le-ar fi spus lor: ”Împărăția lui Dumnezeu este în voi”. Dacă admitem această obiecție, atunci trebuie să înțelegem că Isus le-a spus: ”Împărăția lui Dumnezeu este între voi, sau în mijlocul vostru”. Atunci trebuie să înțelegem că Domnul Isus se referea la faptul că El Însuși a adus aici Împărăția lui Dumnezeu și că El Însuși era Împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, fiindcă El era în mijlocul lor, Împărăția lui Dumnezeu era în mijlocul lor. Această traducere și interpretare este corectă. Dar, ori de câte ori avem un text în limba greacă care poate fi tradus în două feluri, eu cred că este greșit să alegem noi și să zicem: ”ori este una ori este cealaltă”; mai corect este să zicem ”și una și cealaltă”.

Dacă aplicăm aici regula aceasta, este corect să admitem și traducerea pentru care a optat Cornilescu: ”Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru”. În cazul acesta putem înțelege că Isus le zice, lor și nouă: ”Împărăția lui Dumnezeu este o problemă de interiorul omului: ea poate să fie în voi și poate să nu fie în voi.”

Unii cercetători spun că Domnul Isus n-a definit niciodată ce vrea El să spună prin ”Împărăția lui Dumnezeu”. Lucrul acesta este incorect. El ne-a dat o definiție cum nu se poate mai clară. Ea se află în rugăciunea ”Tatăl nostru”. Trebuie doar să înțelegem că El vorbea prin paralelism ebraic, prin care spui un anumit lucru în primul verset și apoi, în al doilea verset, spui același lucru cu alte cuvinte. Să ne uităm, deci, la aceste două versete:

”Vie Împărăția Ta,
Facă-se voia Ta precum în ceruri, așa și pe pământ” (Matei 6:10).

O împărăție este un teritoriu în care se face voia unui împărat. Dacă în teritoriul care este persoana ta se face voia lui Dumnezeu, tu ești Împărăția lui Dumnezeu, sau Împărăția lui Dumnezeu este în tine.
În aceeași predică, Domnul Isus ne arată care trebuie să fie prioritatea numărul unu a vieții noastre: ”Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea (lucrurile materiale de care aveți nevoie) vă vor fi date pe deasupra”(Matei 6:33). Tradusă prin definiția din 6:10, această poruncă sună astfel: ”Căutați mai înainte de orice altceva să se facă în voi voia lui Dumnezeu”. Sau, cu alte cuvinte, în orice împrejurare a vieții întrebați-vă înainte de toate: Care este voia lui Dumnezeu pentru mine în această situație? Și, nu uitați, ”voia lui Dumnezeu” este descrisă sau formulată de Domnul Isus în ”aceste cuvinte ale Mele” (vezi cap.7:21-24). Domnul Isus ne spune categoric că numai ”cei ce fac voia Tatălui Meu” vor intra în Împărăția cerurilor!
Dressed by Esomi


Leave a comment and / or appreciate the article!
CLICK HERE http://www.radio-elshaday.de/

CLICK HERE :» http://www.radio-megapower.de/

CLICK HERE :» http://christliche-radiosender.blogspot.com/

CLICK HERE :» http://radiomegapower-nonstop.blogspot.de/


Posted by: *DJ_DANY* ( ADMIN )

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen