Acest site s-a nascut din dorinta si dor; dorinta de a fi de folos si dorul dupa oamenii cu care impartasim comuniunea de limba si credinta. Va invit sa treceti dincolo de aceasta prima pagina introductiva si sa descoperiti pe site o seama de materiale pe care vi le punem la dispozitie.

Sonntag, 15. Juli 2012

Sa gandim cum gandea Fiul lui Dumnezeu

Sa gandim cum gandea Fiul lui Dumnezeu

”Să fie în voi gândirea care era în Cristos” (Filipeni 2:5)

”Noi avem gândirea lui Cristos” (1 Cor. 2:16)

”Înarmați-vă și voi cu același fel de gândire” (1 Petru 4:1)Ca să pătrundem în gândirea Domnului Isus, trebuie să ne însușim învățătura Lui. Este de la sine înțeles că Domnul Isus Și-a pus gândirea Lui în învățătura Lui. Deci, dacă eu vreau să încep să înțeleg gândirea Lui, trebuie să pun în mintea mea învățătura Lui. Pe măsură ce memorizez cuvintele Lui și pe măsură ce meditez asupra lor și, mai ales, pe măsură ce le trăiesc în viața mea, ele îmi modelează gândirea, și caracterul și trăirea.

Pornim, deci, la drum, să explorăm gândirea Domnului Isus așa cum ne-a împărtășit-o El în învățătura Lui.

Primul lucru pe care trebuie să-l vedem este că toată gândirea Domnului Isus este ancorată în Vechiul Testament. Când a crescut El în Nazaret, Vechiul Testament era Sfânta Scriptură. Nu știm dacă tânărul Isus a citit vreo altă carte. El nu citează nici un alt autor decât pe Autorul Sfintei Scripturi. El știa Vechiul Testament pe de rost. Știm lucrul acesta deoarece El a fost Rabin, și toți rabinii știau Scriptura pe de rost și-i învățau pe ucenicii lor să știe pe de rost fiecare verset și să știe cum să explice pe de rost fiecare verset.Un aspect special al gândirii Domnului Isus a fost faptul că El considera că El Însuși este subiectul principal al Vechiului Testament. El le-a spus iudeilor: Scripturile ”vorbesc despre Mine” (Ioan 5:39). După ce Domnul Isus a înviat din morți, în drum spre Emaus, ”a început de la Moise și de la toți proorocii și le-a explicat în toate Scripturile ce era cu privire la El” (Luca 24:27). Apoi, în aceeași seară, le-a zis ucenicilor care erau adunați laolaltă: ”Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în prooroci și în Psalmi” (Luca 24:44).

Dar există ceva și mai important pentru noi: să descoperim ce știa Domnul Isus despre propria Lui învățătură în raport cu ceea ce a dat Dumnezeu în Vechiul Testament. Moise însuși știa că învățătura pe care a dat-o Dumnezeu prin el are un caracter temporar. De aceea, la sfârșitul carierei lui de învățător al lui Israel, Moise spune acestui popor: ”Domnul, Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un prooroc ca Mine: să ascultați de EL” (Deut. 18:15). Imediat după ce face acest anunț, Moise spune că Dumnezeu însuși i-a comunicat această veste: ”Atunci Domnul mi-a zis: Le voi ridica din mijlocul fraților lor un prooroc ca tine, voi pune cuvintele Mele în gura Lui și El le va spune tot ce-I voi porunci Eu” (v.18).

Este clar că Dumnezeu a intenționat ca învățătura pe care a dat-o El prin Moise să aibă un caracter temporar și că într-un anumit viitor va da o altă învățătură. Oare de ce aceste lucruri? Iată câteva elemente care ne vor face să înțelegem.

Învățătura dată prin Moise se referea la un singur popor, pe care, prin această învățătură, Dumnezeu vroia să-l constituie ca popor special al Său. Dar urma să vină o vreme când învățătura lui Dumnezeu se va referi la toate națiunile pământului. Și noua Lui învățătură va fi adaptată pentru toate națiunile.
În sistemul de învățătură dat prin Moise, conducerea Statului urma să vegheze că învățătura era respectată și împlinită. De aceea, poruncile erau astfel formulate încât împlinirea sau călcarea lor să fie vizibilă pentru autorități, ca acestea să intervină în caz de încălcare.
Când învățătura dată de Dumnezeu va fi pentru toate popoarele lumii, conducerea statelor va fi ostilă acestei învățături. Învățătura trebuia să fie interiorizată, pentru că fiecare individ să o primească în inimă și să o trăiască nu de frica pedepsei autorităților, ci numai din dragoste pentru Dumnezeu. Astfel, porunca ”Să nu ucizi”, fiind interiorizată, devine ”Să nu te mânii” și ”să nu comiți adulter”, fiind interiorizată, devine ”Să nu te uiți cu poftă la o persoană de sex opus” (astăzi ea devine și :”Să nu te uiți la pornografia de la tv, din internet și din presă și literatură”!
În sistemul creat prin Moise, Dumnezeu urma să locuiască într-un anumit loc geografic, în cortul întâlnirii și, mai târziu, în Templul de la Ierusalim. Dar urma să vină o vreme când fiecare individ va fi un templu al lui Dumnezeu (1 Cor.3:16) și când oamenii nu se vor închina într-un templu de piatră, ci ”în duh și în adevăr” (Ioan 4:23). Prin urmare, toate poruncile referitoare la închinarea la cort sau la templu urmau să-și piardă valabilitatea.
Marele Preot din seminția lui Aaron urma să fie înlocuit de Marele Preot din seminția lui Iuda și ”odată schimbată preoția, trebuia numaidecât să aibă loc și o schimbare a Legii” (Evrei 7: 1-19, citat v.12).
Jertfele de la Templu și în special jertfa de ispășire, îl profețeau pe Fiul lui Dumnezeu pe care Însuși Dumnezeu urma să-L aducă jertfă, și odată aceasta împlinită, jertfele urmau să înceteze și de aceea templul a fost demolat de romani.
Legământul vechi, urma să fie înlocuit cu legământul nou, și în acest nou legământ Dumnezeu zice: ”Voi pune legile Mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor.” Toată predica de pe munte și cea de pe câmpie sunt astfel concepute încât să se înscrie în mintea și în inima tuturor celor ce se vor întoarce la Dumnezeu din toate națiunile pământului.

Domnul Isus știa aceste lucruri și de aceea Și-a formulat învățătura în așa fel încât ea să fie potrivită cu situația nouă, în care învățătura trebuia să se adreseze tuturor națiunilor pământului și El a dat ucenicilor Săi sarcina să învețe toate națiunile această învățătură pe care le-a dat-o El: Matei 28:18-20.

Încă ceva și mai măreț. Moise își prefața orice poruncă prin propoziția ”Așa zice Domnul”. Domnul Isus nu mai folosește această prefațare, ci spune ”Dar Eu vă spun...!” De ce? Fiindcă El se știa pe Sine ca fiind ”Brațul Domnului”, adică extensia lui Dumnezeu în această lume. Ca atare, El era Dumnezeu, vorbea ca Dumnezeu și poruncea ca Dumnezeu.

Încă ceva de adăugat la această măreție. Cea mai mare poruncă dată de Dumnezeu a fost: ”Să mă iubiți din toată inima, din tot sufletul, cu toată mintea și cu toată puterea”. Domnul Isus pretinde exact aceeași iubire: ”Cine iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine și cine iubește pe fiu sau pe fiică mai mult decât pe mine nu este vrednic de Mine” (Matei 10:37). Și tot atât de categoric: ”Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele” (Ioan 14:15).

Apostolul Pavel nu pune învățătura sa pe același plan cu învățătura Domnului Isus. Dimpotrivă, el face distincție dintre învățăturile pe care le-a primit de la Domnul, care pentru el au autoritate divină și propriile lui învățături, pe care le dă cu titlul de ”sfat” (1 Corinteni 7: 10, 12, 25) și el îi condamnă pe cel care ”învață pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Cristos” (1 Tim.6:3).

Apostolul Ioan are exact aceeași atitudine: ”Oricine care o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Cristos n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta are pe Tatăl și pe Fiul” (2 Ioan 9).

Dar, la urma urmei, verdictul final trebuie să fie al lui Dumnezeu Însuși. Pe muntele schimbării la față, după ce Moise și Ilie discută o vreme cu Isus, Dumnezeu face ca ei să dispară, Isus să rămână singur, apoi declară solemn: ”Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc toată plăcerea Mea: De El să ascultați” (Matei 17:5). Cuvintele subliniate sunt cele pe care le-a rostit Moise despre viitorul Mesia. Acum Dumnezeu le aplică Fiului Său.

Am putea noi să nu punem învățătura Domnului Isus pe un plan mult mai înalt decât orice altă învățătură? Unii poate că o fac. Eu m-am hotărât să-L ascult pe Dumnezeu! Și vă invit să veniți cu mine la studierea acestei învățături.

Fiindcă Domnul Isus este legat organic de învățăturile date de Dumnezeu în Vechiul Testament, înainte de a plonja în învățăturile Domnului Isus, ne vom uita la modul în care Dumnezeu S-a revelat pe Sine în Vechiul Testament și apoi la modul în care a folosit Domnul Isus această revelație.
Dressed by Esomi


Leave a comment and / or appreciate the article!
CLICK HERE http://www.radio-elshaday.de/

CLICK HERE :» http://www.radio-megapower.de/

CLICK HERE :» http://christliche-radiosender.blogspot.com/

CLICK HERE :» http://radiomegapower-nonstop.blogspot.de/


Posted by: *DJ_DANY* ( ADMIN )

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen