Acest site s-a nascut din dorinta si dor; dorinta de a fi de folos si dorul dupa oamenii cu care impartasim comuniunea de limba si credinta. Va invit sa treceti dincolo de aceasta prima pagina introductiva si sa descoperiti pe site o seama de materiale pe care vi le punem la dispozitie.

Samstag, 14. Juli 2012

Ellen G. White Minte, caracter, personalitate Sfaturi pentru sănătatea mintală şi spirituală Volumul II PARTEA 6 ACEASTA CARTE ONLINE CUPRINDE M

Ellen G. White
Minte, caracter, personalitate


Sfaturi pentru sănătatea mintală şi spirituală

Volumul II PARTEA 6 ACEASTA CARTE ONLINE
CUPRINDE MULTE PARTI -TOATE PARTILE LE VETI PUTEA GASI AICI PE SITE: Legi ale lui Dumnezeu
~ destinate să ne aducă mai aproape de El 411
încălcarea persistentă a ~ 567
Legi şi restricţii
ce nu pot face ~ 256
Legile
~ acţiunii şi reacţiunii 641, 642
~ administrării divine 568
~ acţiunii izvorâte din ascultare 114, 115
~ bunătăţii 578
~ iubirii 422, 606
~ minţii 3, 10, 101, 187, 415, 417-419, 421, 422
~ naturii 25, 83, 188, 317, 376, 382, 383, 386, 411, 415, 416, 419, 420, 488, 566-571, 663
~ naturii intelectului 331, 406, 407, 418
~ sănătăţii 82, 143, 363, 368, 382, 388, 395, 405, 477, 510, 706
~ vieţii şi sănătăţii 386, 410, 411
~ date pentru guvernarea fiinţelor omeneşti 373
~ date pentru guvernarea naturii 373
~ definite şi invariabile 363
~ dependenţei reciproce 267, 431
~ fiinţei noastre 3, 73, 83, 133, 142, 143, 177, 222, 336, 373, 374, 401, 416, 569
~ fizice care guvernează trupurile noastre 73, 121, 567, 568, 648
~ iubirii şi compasiunii 248
~ mari care controlează viaţa umană 416
~ naturale 119, 364, 373, 568, 570, 594, 697
~ slujirii 566
~ tuturor fiinţelor vii 342
Legiuitor
tatăl este ~ familiei 765
viitori ~ printre tinerii de azi 4
Lenevie
învingeţi ~ 596
Lent, greoi
cel mai ~ student 198
cele mai ~ persoane 255, 256
nevoile studenţilor ~ 199
profesorul şi mintea ~ 200
Leprozerie
lumea este o vastă ~ 756
Letargie 541
Liberalism
~ neglijent 495
lucruri care necesită ~ 242
Libertate
~ lipsită de ruşine 226, 227
acut simţ al ~ 57
doctrină care susţine că libertinismul înseamnă ~ 724
Dumnezeu ne-a dat ~ de a alege 708, 709
tineri care folosesc ~ 300, 707
toţi oamenii sunt agenţi morali liberi 22, 421, 595
Libertinism, licenţiozitate
iubirea sinceră nu justifică ~ 242
76, 146, 382
Licee 668
Lideri
viitori ~ printre tinerii de azi 4
Limba latină
studiul ~ 195
Limbaj, vocabular
~ simplu şi deschis 574, 580, 587
vulgaritate în ~ 180
Limbă, vorbire
înfrânaţi-vă ~ 410, 519, 520, 522, 577
~ este un dar care trebuie folosit în mod corect 572
~ care a păcătuit mult 779
educarea ~ 575
~ nesfinţită 399
Linişte, liniştit
copiii au nevoie de o viaţă ~ 168
mintea care descoperă ~ şi odihna 68
Liniştitor
157, 550, 642, 662
influenţa ~ asupra copiilor mici 342
puterea ~ a adevărurilor veritabile 409
Literatură
~ care constituie un rău explicit 343, 344
dobândirea cunoaşterii în domeniul ~ 741
nici un gen de ~ nu trebuie să fie supremă 358
studiul Bibliei distruge dorinţa pentru ~ degradantă 96
Luca
de ce avem nevoie de ~ 424
Lucifer
istoria autentică a căderii lui ~ 742
Lucrare
prima noastră ~ 358
Lucruri mici
~ în disciplina vieţii 656
Lume
istoria autentică a începutului ~ 742
nu vorbiţi despre răutatea ~ 798
greşeala conformării cu ~ 556
Lumesc
spirit ~ în poporul lui Dumnezeu 498
Lumină
o nouă ~ nu trebuie să înlocuiască lucrarea lui Dumnezeu 783
pretenţii false de a deţine o ~ avansată 42
Luminoasă
priviţi la partea ~ 7
Lut
oameni la fel de maleabili ca ~ 265
Luther, Martin
luptele lui ~ 808
*
Magnetism
~ animal 20, 700, 701, 711, 712
~ spiritist 720
Maladii
~ ale sufletului 403
Maleabil
în mod natural, copiii sunt ~ 291
Maleabilitate
~ asemenea lutului 265
Mândria
~ este atributul lui Satana 192
~ întunecă facultăţile perceptive 355, 529
~ moare o dată cu eul 638
~ confundată cu sensibilitatea 638
~ i-a împiedicat pe iudei să-L accepte pe Hristos 324, 325
~ ideilor personale 726, 727
~ la studenţi 81
~ nu simte nici o nevoie 453
~ prea adesea nemustrată 425
Mândrie
demnitate lipsită de ~ 260
educaţie privitoare la ~ 70, 90
favorizarea ~ 273, 298
invidia este rodul ~ 526
judecată sacrificată pentru ~ 267
persoană ~ 45, 616
persoane lipsite de ~ 560, 728
predispoziţie spre un anumit grad de ~ 30
renunţarea la ~ 284
satisfacerea ~ egoiste 273
spirit de ~ 214
umflat de ~ 39, 793
umilinţa ia locul ~ 787
Mângâiere 127, 400
~ aflată în Hristos 68
Duhul oferă ~ inimii 492
soţul să adreseze cuvinte de ~ soţiei 159
Mânia
~ dispare dacă este întâmpinată prin tăcere 522
~ faţă de copil 518, 519, 552
~ Îl alungă pe Isus din cămin 159
~ o indignare justificată 516, 517
~ provocată de ambiţiile rănite 517
~ stârnirea mâniei nu dă niciodată rezultate 192
Mânie, furie
517, 520, 523
când iubirea ia locul ~ 760
incendiul devastator al ~ 520
crima şi ~ 520
dând loc unui spirit de ~ 520, 582
dificultatea de a stăpâni ~ 520
efectul dezastruos al ~ 60, 691
îngăduinţa ~ este păcat 516
Vezi, de asemenea, Indignare, Pasiune, Temperament
Maniere, comportament
~ amabil este esenţial 177, 180
~ aspru şi necultivat 210, 617, 523
amabilitatea ~ 667
cum să avem un ~ rafinat 617
fiţi educaţi în ~ 435
medici cu un ~ neatent şi superficial 771
rafinamentul ~ 79, 660
Manual
lumea este un ~ 569
Manuale şcolare
idei ale necredinţei în ~ 678
Marcu
de ce avem nevoie de ~ 424
Martiri
~ imaginari 588
Maşină
creierul să nu lucreze asemenea unei ~ 115, 116
oameni asemenea unor ~, în muncă 264, 265
Matei
de ce avem nevoie de ~ 424
Maxime, proverbe
~ lumii 352, 547, 780
Măreţie
adevărata ~ 276
dimensiunile ~ 689
Mărturii
folosirea greşită a ~ pentru a susţine erori 43
Mărturisire
~ păcatului 456, 776-779
Meditaţia
~ abstractă nu este suficientă 546
~ asupra misiunii lui Hristos 406, 732
~ asupra Scripturilor 406
~ este esenţială pentru creşterea în har 288, 289
~ sfinţită este plăcută lui Dumnezeu 328
Meditaţie, a medita
289, 406, 442, 668, 732
domenii mai largi pentru ~ 94
fericirea aflată în ~ 602
Hristos i-a determinat pe oamenii la ~ asupra necazurilor
învăţaţi să ~ 689, 436
neglijarea ~ 286
teme pentru ~ şi rugăciune 662
Mediu
alegerea ~ 147
influenţa unui ~ rău 142
minte influenţată negativ de către ~ 489
învingeţi circumstanţele gene-rate de ~ 36
nu fiţi descurajaţi de ~ nefavorabil 265
Melancolie 258, 797
Memorie
~ împrospătată prin principiile Bibliei 327, 328
~ mai activă la tineri 294
~ trebuie dezvoltată 442
copii născuţi cu o ~ deficitară 136
dezvoltarea unei ~ deficitare 446
educaţi ~ copiilor cu privire la lucrarea lor 387, 388
imagini agăţate pe pereţii încăperilor ~ 337
impresiile doctrinei despre iad asupra ~ 454
mărturii păstrate în ~ 798, 799
pierderea ~ 4, 794
pierderea ~ de către gurmanzi 389
reţineţi în ~ părţi din Scriptură 95, 659
reţineţi Psalmul 34,7 în ~ 478
talentul ~ să fie folosit pentru Dumnezeu 799
Meserie
pregătirea tinerilor pentru practicarea unei ~ 368
Mesmerism, hipnotism
19, 20, 71-76, 698, 699, 704-720, 783
încercarea cuiva de a o hipnotiza pe Ellen White 719
Metodă
a realiza mai mult prin ~ 6
Mijlocire
~ lui Hristos pentru noi 758
Milă
abuzul faţă de ~ cuiva 277
amabilitatea creştină adevărată implică ~ 790
Minciună
femeie care se complace în ~ 779
Mintal
aşa-zisa cădere ~ 388
atitudinea ~ şi sănătatea 39, 793
boala ~ 62, 400, 475, 476
bolnavi ~ 136, 137
conflicte ~ 408, 487
datoriile medicilor faţă de pacienţii bolnavi ~ 611
daune ~ datorate imaginaţiei bolnave 595
debilitatea ~ 386, 389
deficienţe ~ 50, 137, 264
degenerare ~ 144
degradarea ~ 386, 482, 490
deteriorarea ~ 144
exerciţiul intelectual contribuie la sănătatea ~ 112
există mai mulţi bolnavi ~ decât ne imaginăm 63, 396
greşita folosire a maşinăriei ~ 376
Hristos poate restabili vigoarea ~ 614
incapacitate ~ 144
influenţe ~ transmise de către mamă copilului 139
iubirea de Dumnezeu sporeşte sănătatea ~ 27
organe ~ suprasolicitate şi slăbite 375
pacienţi care sunt degradaţi ~ 83
păstraţi-vă sănătatea organelor ~ 378
probleme ~ 63, 396, 397
sănătatea ~ a copiilor 62
sănătatea ~ a mamei 131
sănătatea ~ ignorată de dragul modei 77
slăbiţi ~ datorită unei lecturi necorespunzătoare 11
susceptibilitatea ~ 394, 446
viaţa în aer liber măreşte sănătatea ~ 648, 649
vindecarea bolilor ~ 66
Minte (minţi); referinţe diverse
hrana simplă ajută să avem o ~ limpede 166
folosiţi cât mai bine ~ 197
ceea ce vedem şi auzim lasă urme adânci în ~ 150
~ a fost perfect echilibrată la creaţie 415
~ abătute de la propriul eu prin angajare în 400, 401
~ aflate sub influenţa alcoolului 111, 112
~ capabile de cea mai înaltă educaţie 350
~ celui fanatic 41
~ completează lipsurile alteia 427
~ concentrate asupra lucrurilor plăcute 489
~ conduce întreaga fiinţă 72, 396
~ copiilor sunt uşor impresionabile 550
~ dedicate meditaţiei 602
~ degradate de lucrurile cu care sunt hrănite 93
~ deschisă în faţa influenţelor 293
~ dezvoltată prin intermediul trupului 406
~ diferite nu pot fi tratate în aceeaşi manieră 186
~ distrase de o varietate de subiecte de care se ocupă în acelaşi timp 100
~ educate ca şi când posesorii ar fi animale 707
~ educate să gândească 287, 288
~ greşit educată 282
~ impresionată de nevoia de Mântuitorul 52
~ impresionată de nevoia renunţării la sine 410
~ influenţează sănătatea 397, 681
~ Îi aparţine lui Dumnezeu 708
~ în care este întipărită ideea că baia este dăunătoare 397
~ înrobită de obiceiuri rele 109
~ întărită prin exerciţiu 688
~ întunecate au nevoie de lumină 66
~ îşi are punctele ei slabe şi punctele ei tari 427
~ mai puternică obţinută printr-o educaţie atentă 99
~ misterioasă şi minunată 373
~ ne aşază în rândul fiinţelor cereşti 396
~ nu decade dintr-o dată la starea de imoralitate 75, 225, 336
~ nu va înceta niciodată să fie activă 293
~ obişnuite care pot realiza mult 102
~ omenească a luat locul cuvenit lui Dumnezeu 558
~ pastorului, excitată prin studiu, în timp ce trupul rămâne inactiv 375, 399, 400
~ părinţilor paralizată de Satana 165
~ păstrată aţintită spre Dumnezeu 508, 774
~ păstrată curată şi limpede 328, 748
~ păstrată în cea mai bună condiţie 77
~ păstrată într-o stare în care să poată fi receptivă la impresiile Duhului Sfânt 660
~ păzită de a merge într-o direcţie greşită 357
~ păzită de subiecte interzise 732, 733
~ plină de gânduri înălţătoare 15
~ poate fi înnoită zilnic 68
~ poate iubi un păcat pe care cândva l-a urât 74, 225
~ puternică este cel mai bun dar pentru copil 177
~ puternică este de cea mai mare importanţă 61
~ reţine informaţiile prin asociere 608
~ să devină inteligentă 34, 690
~ să mediteze mai mult la bunătatea lui Dumnezeu 513
~ să mediteze mai mult la Hristos 68
~ să mediteze mai mult la subiecte spirituale 292
~ să nu cultive îndoiala, suspiciunea şi gelozia 533
~ să nu oscileze între bine şi rău 74
~ să se dezvolte în lucrarea religioasă 41
~ se adaptează subiectelor de care este preocupată 91, 125, 331
~ studenţilor pot dobândi rafina-ment şi strălucire 621, 622
~ studenţilor suprasolicitate prin acumularea într-un singur an a muncii repartizate pentru doi ani 444
~ studenţilor trebuie conduse spre înălţimi mai mari decât se crede în prezent că este posibil 351
~ tulburate de mântuire 128
~ umplută în mod permanent cu Hristos 783
~ visătoare şi lipsită de energie
~ acţionează 51
a lăsa ~ necontrolată 288, 289
a şti cum să tratezi cu ~ 434
abilitatea ~ de a deosebi între bine şi rău 381
abuzul amorţeşte sensibilitatea ~ 230
abuzul degradează ~ 231, 290
abuzul prejudiciază ~ 231
activitatea excesivă a ~ şi neglijarea exerciţiului fizic 382
acţiuni a căror sursă se află în ~ 72, 396, 785
adevărata educaţie a ~ 360
adevărata educaţie conduce la cea mai bună folosire a ~ 51
adevărata independenţă a ~ 78
adevărata înnobilare a ~ 785
adevărul şi eroarea sunt percepute prin acelaşi act al ~ 539
adevărul supune ~ faţă de Hristos 710
adevărurile imprimate în ~ printr-un efort vital 365
aduceţi ~ în armonie cu ~ lui Dumnezeu 235
aduceţi la Dumnezeu tot ceea ce vă tulbură ~ 480, 481
aerul curat este benefic pentru ~ 116
agonia ~ datorită descurajării 461, 462
angajaţi-vă ~ în cercetarea adevărului în profunzime 93
antrenarea ~ în studiul Cuvântului lui Dumnezeu 92
asocierea cu ~ diferite 354, 377
aşezaţi-vă ~ în slujba lui Dumnezeu 51
aşteptări cu privire la cultivarea ~ mamei 132
avertismente cu privire la tratarea prin influenţarea ~ 421, 428, 705-708, 710-717, 728
avertismente cu privire la vindecătorii ~ 705
beneficiile ~ datorită exerciţiului fizic 115, 117, 119, 287, 402, 646
beneficiile aduse minţii prin studiul Bibliei 4, 89, 91, 93, 96-98, 101, 324, 338, 447
bolnavi trataţi prin refacerea sănătăţii ~ 396
cafeaua excită ~ 392
calităţi ale ~ 100
când ~ nu poate fi întinată 710
când numai părinţii trebuie să educe ~ 150
când Satana nu vă poate atinge ~ 420, 710
când stomacul dovedeşte activitatea ~ 377
caracterul corespunde lucrurilor cu care este hrănită ~ 188, 357, 635
carnea de porc afectează negativ ~ 391
cauza prăbuşirii ~ 388
cauze ale slăbirii ~ 381, 441
călăuzirea ~ de către Duhul Sfânt 11
căsătoria este o unire a ~ 304
căutarea neliniştită a omului după pacea ~ 520
căutaţi să oferiţi o preocupare ~ 172
cea mai înaltă cultură a ~ 737, 738
cea mai înaltă cultură a ~ pe care o aprobă Dumnezeu 785
cea mai nobilă dezvoltare a ~ tinerilor 93
ceea ce crede cineva influenţează şi alte ~ 20
ceea ce sporeşte liniştea ~ 328
cei care lucrează pentru Hristos trebuie să cunoască ~ 8
cel mai bun tratament pentru o ~ bolnavă 12, 34, 59, 353, 403, 405, 706, 707, 772, 773
cele mai multe boli îşi au originea în ~ 63, 396
circulaţia sângelui influenţată de către ~ 335, 336, 397, 398
citirea de literatură ieftină influenţează în mod negativ ~ 114
citirea unei literaturi curate şi sănătoase este o hrană pentru ~ 107
clădirea de castele degradează ~ 442
comuniunea ~ cu Dumnezeu 404
concepţia ~ că religia prejudiciază sănătatea 782
concepţia că ~ trebuie să fie într-o severitate permanentă 48
conduceţi-vă ~ spre studiul Bibliei 95
controlaţi-vă ~ 229, 235, 394, 661, 681
controlul ~ 19, 20, 46, 71-76, 118, 119, 427-429, 698, 699, 704-720, 783
copiii nu trebuie lăsaţi într-o stare neajutorată a ~ 502
copiii şi tinerii au ~ uşor impresionabile 191
crearea unei lumi ireale 636
credinţa lui Iov păstrată în ~ 496
creierul este organul ~ 60, 385
cultivarea ~ 100, 103
cultivaţi un cadru plăcut al ~ 489
cum influenţează mâncarea şi băutura sănătatea ~ 235, 386-388, 390-394, 568
cum îşi pierde adevărul puterea de a controla ~ 529
cum îşi pierde Satana puterea de a controla ~ 31, 326
cum să imprimăm adevărul vital în ~ studenţilor 365
cum să îndepărtăm depresia ~ 435
cum să prevenim slăbirea ~ 13
cum să trataţi cu ~ 191
cum să vă educaţi ~ 663
cum să vă lărgiţi ~ 689
cum să vă stăpâniţi ~ 661
cunoaşterea este o hrană pentru ~ 105
Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să conducă ~ noastră 96
cuvintele dovedesc natura puterii care conduce ~ 579, 580
Daniel ca ilustrare a sănătăţii ~ 377
datoria lucrătorilor medicali cu privire la ~ 408
datoria mamelor care educă ~ tinerilor 167
datoria medicilor în ceea ce priveşte ~ 79
datoriile părinţilor cu privire la ~ 661
de ce deţine Satana controlul asupra ~ 89, 90
de ce sunt atât de puţini oameni cu o ~ bună (bine intenţionaţi) 93
depuneţi un efort al ~ pentru a studia planul de mântuire 94
desfăşuraţi o activitate care să nu provoace frământare ~ 403
dezvoltarea ~ este o datorie 66, 374
dezvoltaţi-vă ~ până la maxima ei capacitate 5
disciplinarea ~ pentru a gândi corect 657
disciplinarea ~ pentru a stărui asupra subiectelor plăcute 408, 487
discutaţi despre lucruri care lasă o bună impresie asupra ~ 298
distrugerea ~ prin întinarea morală 230
doctrine care dezechilibrează ~ 41, 59, 445
domeniul vast al ~ 595
Duhul Sfânt lucrează prin intermediul ~ 30, 785
Duhul Sfânt poate înnoi ~ 328
Dumnezeu cunoaşte lucrările ~ 781, 782
Dumnezeu cunoaşte nevoile ~ 706, 714
Dumnezeu doreşte ca ~ să fie puternică 105, 226
echilibrul ~ 51, 96, 137, 138, 292, 310, 375
educarea ~ 282
educarea ~ de către mamă 139, 158, 167, 670
educarea şi disciplinarea ~ 3, 665
educaţia să îndrume ~ spre Creator 70
educaţi-vă ~ pentru a exercita credinţă 533
educaţi-vă ~ să se îndepărteze de la sine 604
educaţi-vă pentru a vă lărgi capacităţile ~ 628
educaţi-vă propriile ~ 289, 435
efectele dăunătoare ale păcatului asupra ~ 669
efectele slăbiciunii ~ 73, 333
efortul ~ de a înţelege adevărul 91
efortul de a degrada ~ unui om şi a unei soţii 136, 225
eforturi istovitoare care răpesc convingerea ~ 498
eliberarea ~ înainte de curăţirea de păcat 614
energiile ~ nu trebuie folosite cu subiecte frivole 733
energiile diminuate ale ~ la copii 137
eşecul în cultivarea ~ 102
evidenţiaţi puterile înalte şi nobile ale ~ 189
exagerarea distruge armonia ~ 376
exaltarea unei ~ ca şi cum ar fi fost întru totul superioară 427
exercitarea unei stăpâniri desăvârşite asupra ~ 283
exercitaţi toate puterile ~ 441
familiarizarea ~ cu binecuvântările naturii 649
fără Biblie, ~ este supusă tiraniei 96, 742
femei care nu reuşesc să-şi educe ~ 288
fiecare să-şi folosească ~ pentru sine însuşi 785
folosirea excesivă a ~ scurtează viaţa 507
folosirea intensă a ~ 188
folosiţi-vă ~ pentru a atinge cele mai înalte culmi ale excelenţei 359, 360
gândiţi-vă la reorientarea ~ 303
gândurile rele lasă urme asupra ~ 655
goliţi-vă ~ de egoism şi păcat 783
hrană care distruge sentimentele nobile ale ~ 388
ideile şi convingerile ~ caută expresie 419
impresii asupra ~ 72, 397
impresii asupra ~ aproape imposibil de şters 293, 294
impresii greşite asupra ~ tinerilor 114
impuneţi ~ să gândească 289
incapacitatea ~ de a se concentra asupra unui subiect 507
influenţa ~ asupra trupului 3, 60, 647, 738
influenţa ~ asupra unei alte ~ 23, 28
influenţa ~ în combaterea bolilor 63, 704, 731
influenţa apetitului asupra ~ 297
influenţa degradantă a înălţării de sine asupra ~ 274
influenţa Duhului Sfânt asupra ~ 79
influenţa trupului asupra ~ 3, 60
ispite care năvălesc în ~ 480
îmbrăcămintea este un indiciu cu privire la ~ 289
înălţarea morală a ~ 402
încălcarea legilor ~ 416
începeţi încă de timpuriu să dezvăluiţi Scripturile pentru ~ copiilor 661
încordaţi-vă ~ ca să nu cedaţi în faţa slăbiciunilor 511
îndoiala nu este un semn al unei ~ mari 310, 311
îndrumarea ~ spre idei înalte şi sfinte 344
îndrumarea ~ spre studiul Bibliei 94
îngerii răi lucrează pentru a controla ~ 24
îngerii sunt gata să ilumineze ~ 34
îngrijorarea afectează ~ 461, 512
înnobilaţi-vă ~ 583
însuşirile ~ sunt interdependente 415
însuşirile ~ tind spre desăvârşire 360
însuşirile animalice să fie supuse puterilor mai înalte ale ~ 219
întinarea ~ copiilor nu aduce linişte 290
întreaga familie afectată de o ~ 594, 595
întunericul aşternut asupra ~ 794
înţelepciunea necesară în tratarea bolilor cauzate de ~ 8, 761
învăţaţi ~ să stăruie asupra adevărurilor Bibliei 53
învăţaţi să trataţi ~ aşa cum a făcut-o Hristos 771
lecturi care afectează ~ în mod negativ 13, 108-112, 229, 286, 290, 315, 344, 511, 591, 592
lecţii folosite pentru a impresiona ~ şi inima 187
limpezimea ~ lui Daniel 568
liniştea ~ 656
lipsa de educaţie a ~ 259
lipsa puterii voinţei determină boli ale ~ 61
lucrarea specială a lui Satana de a poseda ~ tinerilor 22
lucrări ale lui Dumnezeu care nu pot fi explicate de nişte ~ limitate 310, 311
lucruri care aduc pacea ~ 775
lucruri care alină ~ pacienţilor 338, 734
lucruri care conferă o stare bună a ~ 487, 686
lucruri care orbesc ~ 226
lucruri care pot oferi vigoare ~ 17, 64, 90, 383, 384, 403, 455, 788
lucruri care promovează sănătatea ~ 235, 388, 802
lucruri care provoacă întunecarea ~ 229, 326, 529
lucruri care sporesc puterea ~ 69, 90, 100, 117, 189, 234, 324, 361, 406, 443, 487, 668, 732, 735
lumea nu poate oferi pace ~ 411
lupta împotriva imaginaţiei rele a ~ 405
mama să-şi păstreze o stare de bucurie a ~ 167
mamele au nevoie de cultivarea ~ 167
mâncare şi băutură care afectează în mod negativ ~ 235, 386-388, 390-394
medicii trebuie să ştie cum să se ocupe de cazurile dificile de boli ale ~ 408
misionarii întâlnesc toate genurile de ~ 186
modelarea ~ în mod corect sau greşit 14
motivul pentru care Satana caută să controleze ~ părinţilor 136
mulţi devin oameni cu o ~ inteligentă 72
munca fizică relaxează ~ 116
munca folositoare este benefică pentru ~ 119, 646
necazurile din familie provoacă îmbolnăvirea ~ 59
necesitatea educării ~ 52, 95, 237, 293, 351, 594, 604, 659, 666
nefericirea ~ datorită geloziei 336, 337
nervii ~ coordonează mişcările trupului 396
nici un gând de amărăciune să nu umple ~ 529
nimeni în afară de voi nu vă poate linişti ~ 400
nimeni să nu fie o copie a ~ altcuiva 427
nimeni să nu vă prejudicieze ~ 435
nimeni să nu-şi golească ~ în ~ voastră 263
nimic să nu vă întunece ~ ca să nu înţelegeţi Cuvântul lui Dumnezeu 92
noi Îl slujim pe Dumnezeu prin intermediul ~ 787
o nouă inimă înseamnă o nouă ~ 95
nouă zecimi dintre boli izvorăsc din ~ 59
nu depreciaţi adevărul în ~ voastră 534
nu există două ~ identice 426
nu lăsaţi ~ ca să se coboare la un nivel jos 352
nu lăsaţi ~ să rătăcească 95, 100, 107, 108, 228, 659, 667
nu lăsaţi ca ~ să fie îndepărtată de la dedicarea faţă de Dumnezeu 593, 660
nu suprasolicitaţi ~ 402
nu toate ~ gândesc în aceeaşi direcţie 53, 504
nu toate ~ sunt la fel 426, 501
nu toţi avem aceeaşi ~ 377
nu vă aglomeraţi ~ cu studii 188
nu vă păstraţi ~ într-o atitudine de nelinişte 400
nu-i oferiţi lui Satana nici un avantaj asupra ~ 808
oameni creaţi cu ~ bine proporţionate 415
oamenii conduşi de pasiuni nu trebuie să se ocupe cu educa-rea ~ 80
oferiţi ~ o hrană curată 358
orele târzii fac ~ incapabilă să-şi îndeplinească datoria 296
păcatul întunecă ~ 334
părinţi care sunt ~ pentru copiii lor 283
păstrarea în ~ a faptelor rele ale altora 636
păstraţi poftele şi pasiunile supuse faţă de ~ 308
păstraţi-vă starea calmă a ~ 165
persoane care nu sunt tulburate de ororile ~ 646
persoane răsplătite cu sănătatea ~ 395
Petru înţelegea ~ 382
pierderea capacităţii de dezvol-tare a ~ 52, 91, 353
pierderea tonusului ~ datorită unor obiceiuri greşite în privinţa cititului 591
planurile lui Satana cu privire la ~ 18, 21-24, 26, 31, 42, 95, 316, 698, 722, 778
plăcerea de a face binele animă ~ 402
plăceri care degradează ~ 316
practici care afectează în mod negativ ~ 483
preocuparea ~ este un mijloc de apărare împotriva răului 69
profesorii au nevoie de un caracter ferm pentru a reuşi să modeleze ~ studenţilor 14
puterea ~ asupra trupului 396, 398
puterea ~ copiilor îndrumată într-o singură direcţie 375
puterea ~ de a deosebi răul de bine 417
puterea ~ este esenţială în vederea mântuirii 73
puterea ~ este esenţială pentru a fi folositori 73, 333, 742
puterea autoînşelării asupra ~ 417, 725
puterea despotică ce înrobeşte ~ 196
puterea şi eficienţa ~ sunt mărite de folosirea ~ 99
puterea transformatoare a ~ lui Pavel 539
puterea unei ~ de a influenţa o altă ~ 23
puţini înţeleg nevoile esenţiale ale ~ 190
recrearea asigură înviorarea ~ 313
refuzaţi să suprasolicitaţi ~ cu gânduri 289
relaţia dintre ~ şi trup este foarte strânsă 59
relaţia strânsă dintre ~ şi trup 3, 59, 60, 121, 133, 380
relaţii cu ~ 36, 53
relaxarea ~ în exerciţiul fizic zilnic 116
religia Bibliei nu este în detrimentul sănătăţii ~ 411
religia nu este o invenţie a ~ 412
repetarea greşelilor lasă urme asupra ~ 347
respiraţia superficială afectează negativ ~ 483
rugăciune pentru ~ întunecate 735
salvarea ~ tinere şi oscilante 62
Satana controlează ~ prin intermediul apetitului 387
Satana exploatează ştiinţele care se ocupă de ~ 19, 698
sănătatea ~ depinde de sănătatea trupului 384, 387
sănătatea ~ necesită obiceiuri cumpătate 389, 390
seminţe corupte semănate în ~ 7
sfat adresat celor care se ocupă de tratarea ~ 3, 4, 78-82, 190, 198, 355, 435, 439, 551, 630, 633, 769-771, 733
sfat adresat părinţilor şi profesorilor cu privire la ~ 82, 191, 283, 688
sfat cu privire la folosirea timpului ~ 6
stare a ~ care duce la indolenţă 398
stare a ~ nefavorabilă pentru însănătoşire 508
starea ~ influenţează sănătatea trupului 59, 399, 443, 461, 482, 512, 647, 690, 730
studenţi ale căror ~ ajung slăbite şi degradate 196
studenţi ale căror ~ sunt ocupate de teorii şi speculaţii 446
supraalimentarea cu hrană mintală a ~ 112
supraîncărcarea ~ este păcat 112, 444
suprasolicitarea ~ şi lipsa exerciţiului fizic 112, 444
supuneţi-vă trupul faţă de însuşirile nobile ale ~ 374
şi copiii au nevoie de ~ părinţilor 163
ştiinţa îngrijirii ~ 382
taine ce nu pot fi înţelese de nişte ~ limitate 563
tărâmul ~ 404
tendinţele ~ copiilor 138
tinerii să aibă o ~ deschisă şi largă 361
toate ~ au nevoie de simpatie şi bunătate 186
tratamentul iraţional aplicat ~ studenţilor lui 401
tratarea prin influenţarea minţii 19, 20, 46, 71-76, 698, 699, 704-720, 783
tratarea trupului influenţează vigoarea şi puritatea ~ 412
treziţi şi dezvoltaţi calităţile ~ tinerilor 14, 189
trupul plin de lumină prin ochiul ~ 69, 323
trupul să fie slujitorul ~ 72, 77, 395, 396
trupurile bolnave afectează ~ 392
tutunul afectează negativ ~ 75
umilinţa ~ 802
umilinţa ~ în viaţa Domnului Hristos 787, 802
umpleţi ~ cu hrana necesară creşterii spirituale 660
umpleţi ~ cu o cunoaştere de valoare 286
umpleţi ~ cu seminţele adevărului biblic 7
un limbaj adaptat ~ oamenilor obişnuiţi 574
un organ al ~ este activ în timp ce altele sunt inactive 442
un tratament neglijent al ~ 257, 401
un volum de cunoştinţe care slăbesc ~ 506
unele adevăruri atrag ~ cuiva mai mult decât ~ altcuiva 424
unitatea ~ cu ~ 426, 429
urmă de răni asupra ~ lăsate de către profesori 82
ventilaţia deficitară afectează negativ ~ 392, 399, 483
vindecare prin controlul ~ de către o altă ~ 711, 712
visuri ale ~ în care eul ocupă locul central 592
visuri ale ~ în timpul orelor de veghe 668
vrăjmaşul urmăreşte să ne distrugă ~ 556
căutarea neliniştită după lucruri care să le distragă ~ 384
Minte; categorii
~ abătute şi încurcate 536
~ aflate în căutarea propriilor plăceri
~ amorţite 200
~ bine dezvoltate 52, 375
~ bine echilibrate 16, 49, 50, 55, 96, 137, 138, 148, 192, 291, 292, 347, 375, 377, 442, 489
~ bine educate 4, 98
~ bolnave 34, 323, 403, 706, 707, 772, 773
~ bolnave şi abătute 408
~ cărora li se îngăduie să şovăie 31
~ cercetătoare 79
~ conduse de Duhul Sfânt 67
~ conduse într-o direcţie greşită 595
~ confirmate prin studiul Bibliei şi prin rugăciune 334
~ confuze 783
~ confuze şi rătăcite 311
~ confuze şi slăbite 110
~ convertite şi sfinţite 697, 698
~ cultivate 7, 289, 698
~ curate 11, 189, 665
~ curăţite prin sfinţire 697, 698
~ dedicate lecturii excesive 511
~ deformate 376
~ degradate 373
~ degradate şi dezechilibrate 50
~ degradate şi slăbite 52, 418
~ deprimate 486
~ deprimate şi întunecate 483
~ descurajate 761
~ dezordonate şi lente 399
~ disciplinate prin exerciţiu 289
~ dispeptice 506
~ echilibrate şi bine disciplinate 377
~ educate doar în domeniul ştiinţei 697
~ educate să caute plăcerea 316
~ educate să stăruie asupra subiectelor înălţătoare 592, 593
~ egocentriste 393
~ exaltate de amuzamente 408
~ ferme şi puternice 30, 61, 177, 328, 381
~ fermecate de minciunile lui Satana 109
~ fireşti 74
~ fireşti şi egoiste 658
~ golite de vanitate şi frivolitate 783
~ guvernate de însuşiri animalice 224
~ iluminate de adevăr
~ iluminate de Lumina lumii 409
~ imorale 290
~ inactive 344
~ indolente 4, 344
~ inteligente 690
~ iritate datorită cafelei
~ împărţite 39
~ împietrite de interesele egoiste 339
~ împovărate 70
~ în care răul îşi găseşte cu greu locul 344
~ încurcate 467, 802, 804
~ îndepărtate de Dumnezeu 261, 262, 705
~ înjosite 74, 255, 231, 290
~ înrobite de pasiuni 296, 297
~ înţelepte 569
~ leneşe şi indisciplinate 794
~ libere şi fericite 646
~ lipsite de echilibru 41
~ lipsite de voinţă 344
~ luminate şi receptive 171
~ mai limpezi 495
~ mândre şi invidioase 791
~ medicilor 410
~ care merg pe căi egoiste 339
~ motivate de necredinţă 36, 419
~ mulţumite 482, 647, 736
~ mulţumitoare 407
~ nedemne de încredere 23
~ nedisciplinate 587, 588, 794
~ needucate, asemenea unui pământ necultivat 7, 399
~ neglijate asemenea unui ogor nelucrat 200
~ neliniştite 198
~ nepregătite 187
~ nereceptive 187
~ nesfinte 792
~ care nu se află sub influenţa Duhului Sfânt 13, 22, 238
~ obişnuite 4
~ ocupate cu activităţi practice 365
~ ocupate în mod egoist de supărări
~ orbite 226
~ orientate spre Hristos 378
~ parţial paralizate de boală 392
~ pe care Dumnezeu doreşte să le tulbure 128
~ pe care subiectele josnice şi senzaţionale nu le pot mulţumi 94
~ pline de pace 302, 378
~ pline de prejudecăţi 184, 422
~ posedate cândva de eroare 759
~ prea concentrate asupra sinelui 275
~ preocupate de lucruri dezagreabile 466, 491
~ preocupate de lucruri sfinte 102
~ puternice 13, 406, 429, 591, 592
~ puternice şi active 287
~ raţionale 102
~ răbdătoare 735
~ ruinate datorită unui sentimentalism bolnav 227
~ sănătoase 108, 234
~ schimbate de aluatul divin 67
~ sincere şi nevinovate 672
~ slabe sau bolnave 717
~ slabe şi frivole 421, 422
~ slăbite 13, 110, 111
~ slăbite ale copiilor 290
~ suspicioase 674
~ temătoare şi suprasolicitate 399
~ tulburate 443
~ turbulente 791
~ ţinute în robie de teorii periculoase 760
~ unilaterale 50
~ viguroase 234
~ are nevoie de
~ educare şi îndrumare din partea profesorilor 350
~ o acţiune morală şi viguroasă 333
~ o disciplină strictă 376
~ o hrană care întăreşte experienţa religioasă 760
~ o hrană curată care să-i asigure sănătate şi putere 357
~ este
~ alcătuită din lucrurile cu care se hrăneşte 491
~ capitala trupului 72
~ cea care se închină lui Dumnezeu 72, 396, 785
~ cea mai bună posesiune a noastră 665
~ cea mai susceptibilă când raţiunea este trează 293, 294
~ controlată fie de îngerii răi, fie de îngerii sfinţi 25
~ darul lui Dumnezeu 359
~ grădina, iar caracterul este rodul 545
~ influenţată de lucrurile cu care este hrănită 110
~ mijlocul prin care pătrunde adevărul sau eroarea 539
~ relaxată printr-o muncă manuală zilnică 383
~ un bun încredinţat de către Dumnezeu 665
~ să nu fie
~ absorbită de către ~ altuia 708
~ forţată şi obligată să se supună alteia 707, 708
~ slujitoarea trupului 395
~ stăpânită de către o altă ~ 707
~ tinerilor
~ are nevoie de cea mai bună capacitate de discriminare 82
~ condusă de Satana 298
~ degradată printr-o tratare necorespunzătoare 79
~ plină de lucruri lipsite de sens 316
~ plină de lucruri neplăcute 53
~ poate obţine disciplină şi putere 368
~ trebuie
~ educată prin încercări zilnice 270
~ educată să-şi însuşească obiceiul fidelităţii 74
~ liniştită 403
~ pregătită să reziste în faţa ispitei 67
~ pregătită să reziste oricărei încercări 67
~ să devină una cu mintea lui Hristos 187
~ să fie centrată în Dumnezeu, nu în om 412
~ să fie conştientă de cerinţele binelui şi ale datoriei 74
~ să fie disciplinată 5, 551, 591
~ să fie educată şi instruită 5
~ să fie gata pentru orice lucrare bună 572, 573
~ să fie înnoită 36
~ să fie învăţată prin intermediul parabolelor sfinte 91
~ să fie păstrată în meditaţie asupra subiectelor sfinte şi curate 236, 237
~ să fie stăpânită şi păzită 760
~ să folosească o hrană sănătoasă 389
~ să înveţe stăpânirea de sine 282
~ să se angajeze într-un război spiritual 69, 235
~ să se lupte cu probleme dificile
~ asemenea unui
~ anticariat 667, 668
~ bazin cu apă stătută 117
~ pârâu zgomotos 111
~ vas crăpat 102
~ care
~ caută în rugăciune 546
~ nu pot fi lăsate fără preocupare 15
~ se coboară la un nivel inferior 668, 786
~ se preocupă cu subiecte imorale 234
~ văd lucrurile într-o lumină greşită 323
~ nu au suferit nici un prejudiciu 669
~ nu pot fi atrase de sfinţire 339
~ nu pot vedea dificultăţile 13
~ nu sunt active într-o direcţie corectă 51
~ nu sunt disciplinate pentru o cugetare serioasă şi perseverentă 668
~ trăiesc într-o atmosferă curată şi sfântă 357
~ trec prin încercări şi conflicte interioare 408
~ limpezi 333, 735
~ şi ascuţite 407, 407
~ şi puternice 365, 386, 387
~ şi răbdătoare 735
~ liniştite 84
~ şi împăcate 384
~ şi neschimbătoare 78
~ şi satisfăcute 34, 64, 403, 407
Minuni, miracole
Satana face ~ pentru a înşela 710
~ pe care Dumnezeu nu le face 35
puterea miraculoasă a lui Dumnezeu de a transforma păcătoşii 47
Misionar
tinerii au nevoie de pregătire în eforturile ~ 368
pregătire în lucrarea ~ 369
Mişcare
creierul guvernează organele de ~ 72
Moarte, a muri
~ cauzată de încălcarea legilor naturii 570
~ datorată unei imaginaţii bolnave 588
~ prematură datorată studiului excesiv 506, 507
bolnavi autoîmbolnăviţi care ~ încetul cu încetul 61
marşul ~ în întreaga lume 726
obiceiurile necumpătate cauzează ~ 511
Moda 4, 77, 268, 559
Modestie
~ copilului 171
căsătorie cu ~ 153, 213
reguli ale ~ în curtenie 295
~ femeii 226, 298
Monstru
pasiune josnică asemenea unui ~ 222
Monument
propriul tău ~ 366
Moral
dezordine ~ numită depravare (imoralitate) 228
păcatul produce degradare ~ 13, 14
educarea ~ a studenţilor 14
copii născuţi cu însuşiri ~ slabe 136
sănătate ~ 50
copii receptivi la impresiile ~ 148
facultăţi ~ îmbolnăvite 292
hrană care amorţeşte sensibilitatea ~ 236
întinare ~ 230
puteri ~ slăbite 96, 236
cultivarea purităţii ~ 237
cea mai curată atmosferă ~ în cămin 163
conştiinţa ~ 390
iubirea lui Dumnezeu măreşte puterea ~ 27
păstraţi un înalt tonus ~ 226
lucrarea pastorului pentru cei degradaţi ~ 83
Mormânt
casă asemenea unui ~ 486, 487
Motive, motivaţie,
acţiune din ~ greşite 24, 234
acţiune din ~ înalte 301
cele mai înalte ~ pentru progres 343
cercetaţi ~ din inima voastră 348, 349, 617
convertirea schimbă ~ 349
fiecare act judecat după ~ care determină acţiunea 347-349
puterea motivatoare a sufletului 349
Motivele
~ altora 209, 243, 755
~ care determină acţiunea 6, 208, 345-349, 658
~ egoiste 348, 644
~ neegoiste 366, 483
~ slujirii 345, 603
Moto
~ nostru să fie: asemenea lui Hristos 644
un ~ pentru fiecare casă 772
Multilateral
lucrătorii lui Dumnezeu să fie oameni ~ 52
Mulţumire de sine
266, 267, 273,277, 618, 726, 727
persoane ~ 39, 386, 769, 784, 793
Mulţumire sufletească, mulţumit
497, 501, 792
cum să avem ~ 656, 772, 802, 804
lipsa ori pierderea ~ 156, 551
omul iritabil va fi rareori ~ 520
Mulţumiri
exprimaţi-vă ~ înaintea lui Dumnezeu 492
Muncă
~ de mâna a doua 351
~ excesivă 735, 736
~ neplăcută 598
atitudine faţă de ~ 598
copii cărora nu le place ~ 290
cum evaluează Dumnezeu ~ omului 787
cum priveşte Hristos ~ făcută pentru El 787
eşecul în ~ 309, 310
Murdar
adevărul nu face ca cineva să fie ~ 177
Murmurare
~ a ţinut pe Israelul din vechime în afara Canaanului 631
Mustrare
~ este uneori necesară 577, 579
~ individuală şi personală 521
~ trezeşte ură şi rezistenţă 525
a se ~ pe sine 277
cei greşiţi au nevoie de ~ 579
cel care adresează ~ să fie înţelept 772
cum să adresezi ~ 80, 169, 284, 772
de ce trimite Dumnezeu ~ 35
primiţi ~ cu umilinţă 772
Muzică 442
ureche formată pentru ~ 316
folosirea ~ în timpul lui David 313, 314
*
Napoleon Bonaparte 285
Narcotice 691
Naştere
~ nu vă face să intraţi în familia lui Dumnezeu 529,530
Natura
~ mărturiseşte despre Dumnezeu 570
beneficiile comuniunii cu ~ 111
cercetări în ~ 361
idei greşite despre activităţile din ~ 570
înălţarea ~ ca Dumnezeu 704
învăţături din ~ 569
lucrurile ~ folosite ca ilustraţii 335
studiaţi lucrurile ~ 91
studiul ~ 446
Natura umană
natura ~ nu poate rezista în faţa puterilor răului 206
Natură păcătoasă
bătălia împotriva ~ 32
Naţionalitate
~ nu face pe cineva membru al familiei lui Dumnezeu 259, 530
diferitele ~ să fie una în Hristos 426
Naţiune
tinerii de azi hotărăsc destinul ~ 4
Neajunsuri
propriile voastre ~ 332
Neajutorare
starea de neajutorare a soţiei 485
Neascultare
puterile omului, pervertite prin ~ 205, 206
Neatent
înţelepciunea necesară cu cei care sunt ~ 439
Neatent, lipsit de consideraţie
înţelepciune specială necesară în tratarea celor ~ 439
creştini ~ 85
Neatenţie 92, 332, 477
moment de ~ 35
Nebunie
înţelepciune care este o ~ 30, 780
Necazuri
~ împrumutate 400, 466, 476, 477
~ înfruntate cu curaj 283, 284
a te gândi numai la ~ 62, 406, 758
toţi oamenii se confruntă cu ~ 284
lamentările măresc ~ 811
lupte care produc ~ 501
continua anticipare a ~ 459
organele digestive tulburate provoacă ~ 333
lăsaţi ~ voastre la picioarele Domnului 84, 259, 464, 777, 778
privind la ~ întâlnite în lucrare 493
a fi tulburat de ~ înainte de vreme 400, 470
anticiparea ~ altora 764
a turna ~ în urechi omeneşti 779
datoria pastorilor faţă de ~ altora 766
Necinste, necinstit 326, 437
să nu aveţi legături cu nimic ~ 238
Neconsacrare 498
Necredincioşi
asocierea cu cei ~ 307
cărţi scrise de autori ~ 358
cei ce se îndoiesc aflaţi pe stâncile ~ 697
cel ~ în probleme de căsnicie 305
în tovărăşia celor ~ 268
Necredincioşie
~ în muncă 309, 310
Necredinţă, necredincios
~ care nu va ceda niciodată în faţa dovezilor 535
~ îmbrăcate în hainele ştiinţei 19, 711
~ ne-a ţinut mulţi ani în lume 498
~ pe care nici descoperirea lui Dumnezeu nu o poate înlătura 36
~ rareori este învinsă prin controversă 499
~ se întăreşte dacă este încurajată 672
a vorbi despre ~ 102, 489, 675, 676, 679
atmosfera rece a ~ 672
cât se pierde prin ~ 673
cel care manifestă îndrăzneală însoţită de ~ 35
credinţa care străpunge norul întunecat al ~ 675
cum să fi păzit de ~ 464
cum să tratezi ~ 499
Dumnezeu nu va înlătura niciodată toate scuzele pentru ~ 271, 672
educaţie mai înaltă pentru a învinge ~ 90
favorizarea ~ 419, 646, 678
Hristos respinge ~ 477
Hume David a fost influenţat de ~ 285
idei ale ~ în educaţie 109, 678
Israel a rămas în afara Canaanului datorită ~ 498
închide uşa inimii în faţa ~ 676, 794, 795
îngerii răi caută să creeze un puternic spirit al ~ 504
mii de oameni conduşi în ~ 711
nici o încurajare pentru ~ 674
norii ~ trebuie risipiţi 679
obiceiuri care favorizează ~ 575
renunţarea la orice ~ 803
sacrificarea judecăţii personale în favoarea ~ 267
Satana cultivă seminţele ~ 676, 677
Satana exaltă când ne conduce la ~ 675
Satana inspiră teorii ale ~ 527
secerişul ~ provenit din seminţele semănate 743
sugestii ale ~ în teoriile unor mari oameni 743
teamă care dezvăluie ~ 476, 477
ţinta ~ 676, 677
Necumpătare
~ afectează însuşirile înalte 336
~ în citit 591, 592
~ în mâncare şi băutură 589, 597, 769, 770
cauze care predispun la ~ 344
rădăcina ~ 344
Necurăţie, impuritate
îndepărtaţi orice ~ 105
Nedemn
persoane ~ 432, 775
Nedezvoltat
trezirea capacităţilor ~ ale copiilor 150
Nedisciplinat
persoane ~ care intră în conflict cu lumea 794
Nefavorabil
incapacitatea de a suporta situaţiile ~ 49
Nefericire 158, 411, 524
stare de ~ 485
val de ~ cauzat de necazurile din familie 158
Nefolositor
cum pot deveni oamenii nişte slujitori ai lui Dumnezeu ~ 610
Negativ
partea ~ 44, 45, 540
Neglijabil, lucruri de mică importanţă
337, 503, 607, 608, 631
Neglijare
nu puneţi la inimă ~ de către alţii 607, 608, 631
obiceiul de a neglija 417
rezultatul ~ adevărului 35
Neglijenţă
~ este păcat 417
~ adesea repetate formează obiceiurile 599
atenţie la ~ în lucrurile spirituale 286, 332
micile ~ în tratarea celor bolnavi 477
sufletul distrus prin ~ 632
Neîncredere
~ în mijlocul poporului lui Dumnezeu 497
atmosferă de ~ 791
efectele negative ale ~ 156, 258, 451, 458
îndepărtaţi ~ 537, 807
nu îngăduiţi nici o urmă de ~ în minte 674
persoane dedicate ~ 258, 381
Neîncredere în sine
522, 636
Nelinişte
~ când apar dificultăţile 478
551, 642
simţăminte de ~ 127
spirit de ~ la şcolari 550
viaţă plină de ~ 733
voioşia ia locul ~ 804
Neliniştit
copii ~ şi visători 111, 112
dorinţe ~ 70, 384, 400, 476
persoane ~ 167, 178, 290, 806
Nemulţumire
~ afectează negativ sănătatea 61, 451, 458, 619
~ copiilor 550
~ este rodul egoismului 551
boala mintală datorată ~ şi resentimentelor 400
cultivarea ~ în timp ce binecuvântările aflate la îndemână sunt trecute cu vederea 277, 646, 775
eliberarea de ~ 400, 476
exprimarea ~ 637
înfăţişare care exprimă ~ 62, 759
oameni abili în exprimarea ~ 577
Nemulţumit
persoane ~ 806
pretutindeni există oameni ~ 773
Nemulţumitor
părinţi temători de Dumnezeu ai căror copii sunt ~ 529
Nenorocit
familie fericită sau ~ 501
644, 763
Neplăcere
nu daţi expresie nici unei ~ 650
Neprihănire
~ nu este dăunătoare sănătăţii 292
Nepromiţător
reguli în tratarea persoanelor ~ 255, 256
Nerăbdare, nerăbdători
~ studenţilor 81
bătrâni care sunt ~ 748
cuvinte ~ 392, 512, 518, 522
influenţă distrusă de ~ 79
în iubirea sfântă nu există ~ 210
nu favorizaţi ~ 335
nu manifestaţi ~ 356, 803
pastori care sunt ~ 79
părinţi care sunt ~ 164
profesori care sunt ~ 518
tineri ~ să conducă 290, 291, 443
Neregularitate
în programul vieţii familiei 111, 164, 165
Nervi
Biblia contribuie la păstrarea unor ~ bine echilibraţi 333
buna respiraţie linişteşte ~ 484
cum poate afecta creierul ~ trupului 398
durerea ~ la soţie 485
facerea de bine este benefică pentru ~ 642
hrana necorespunzătoare afectează ~ 393
hrana simplă ajută la păstrarea ~ rezistenţi 166
impresii mintale comunicate ~ 397
iubirea lui Hristos atinge ~ şi îi vindecă 65, 250, 412, 452
mama trebuie să-şi controleze ~ 486
munca fizică întăreşte ~ 683
nu vă descărcaţi ~ în exterior 637, 638
puterea ~ 793
spiritualul solicită ~ 806
studenţi care dobândesc puterea ~ 362
tineri care îşi pierd puterea ~ 316
tonusul şi puterea ~ prin exercitarea voinţei 487, 686
tristeţea afectează ~ 458
venirea la conferinţe cu ~ dărâmaţi 492
voinţa este un calmant puternic al ~ 487, 648, 686
Nervii
~ controlează circulaţia sângelui 397
~ creierului conduc trupul 72
~ dezechilibraţi transmişi copiilor 144
~ emotivităţii suprasolicitaţi în timp ce ~ mişcării sunt inactivi 375
~ iritabili transmişi de la părinţi la copii 134, 135
~ obosiţi au nevoie de odihnă 735
~ rezistenţi ai medicului 84
~ sunt în legătură cu stomacul 392
~ sunt mesagerii minţii către trup 396
~ trupului sunt ca firele de telegraf 72
~ tulburaţi datorită neglijării legilor naturii 386
~ vibrează la plăcere sau durere 766
Nervos
abuzurile afectează sistemul ~ 230
atacuri ~ 589
boli ~ 312, 410, 485, 614, 674
ceaiul rusesc şi cafeaua dăunează sistemului ~ 484, 485, 589
condiţii ~ 490
copii ~ 443
creierul este sediul forţelor ~ 72
de ce sunt atâtea femei ~ 39
energia ~ provine din creier 312
excitaţie ~ 168, 485
hrana grea şi stimulatoare excită sistemul ~ 322
împiedicarea circulaţiei curentului electric în sistemul ~ 446
îngrijirea copiilor ~ 168
manifestarea mâniei slăbeşte sistemul ~ 520
o dietă simplă şi hrănitoare nu excită sistemul ~ 235, 236
om ~ mânat de impulsuri 490
profesorii să nu suprasolicite sistemul ~ 83
sistemul ~ al medicilor să nu fie obosit 84
sistemul ~ dezechilibrat prin studiul excesiv 508
sistemul ~ excitat de ceai rusesc, cafea sau mâncarea de carne 588
sistemul ~ prea sensibil 164
spasme ~ 511
Nesemnificativ
lucruri ~ 795
Nesubordonare
alimentaţia cu carne creează ~ 391
profesori care inspiră ~ 199
Nevoi
veniţi la Dumnezeu cu toate ~ voastre 774, 776
Nimic
a nu face ~ 604
Nimicuri
394, 436, 498
nu vă permiteţi să vă ocupaţi cu ~ 292, 299, 300, 316, 357
lucruri de nimic 421
Nisip
hotărâri asemenea unor funii de ~737
Noapte
a sta treaz târziu în ~ 296
Nobleţe
adevărata iubire conferă ~ sufletului 209
cultivaţi ~ cea mai înaltă 154
măsura adevăratei ~ 689
progres în ~ sufletului 237
Nonsens
315, 574, 605
Noţiuni, concepte
643, 644
Nou
dragoste pentru ~ 590
Novice, începător
806
Nuvele, povestiri
citirea de ~ este dăunătoare 229, 290, 588, 591
*
Obicei
copii care deprind ~ indolenţei 605
deprindeţi ~ ordinii 6, 596, 597
rezultatul îngăduirii unui ~ rău 35
societatea afectată de ~ îngăduinţei de sine 144
tineri ispitiţi la ~ risipei 366
Obiceiul
~ cumpătării este esenţial pentru activitatea intelectuală 389
~ dăunător al folosirii tutunului 75, 76
~ de a fi lipsit de activitate 366
~ de a lucra ineficient 6
~ de a sta noaptea târziu 296, 596, 596
~ leneviei la copii 287, 288
~ minţii de a rătăci în rugăciune 546
~ nepăsării în cele trupeşti dezvăluie nepăsarea caracterului 405
~ o dată format este ca o plasă de oţel 596, 599
~ sedentarismului 389
Obiceiuri
activităţi care întăresc ~ vicioase 590
aduceţi toate ~ sub controlul lui Dumnezeu 235
ascultarea de Dumnezeu este un mijloc de apărare împotriva ~ greşite 576
avertisment privitor la ignoranţa ~ în muncă 510
beneficiile ~ simplităţii 792, 793
biruirea ~ deja dobândite 597
cultivarea păcatelor întăreşte ~ rele 13
cum să ne formăm ~ corecte 107, 354, 366
educarea copiilor pentru ~ corecte 148
educaţi copiii pentru a-şi forma ~ curate 140
efortul hotărât de a părăsi ~ rele 233
eliberarea de ~ păcătoase 90, 540, 601
eliberarea de ~ rele 601
evitaţi ~ greşite ale părinţilor 142
facultăţi morale îmbolnăvite prin ~ greşite 292
faptele repetate devin ~ 151, 552, 599
formarea ~ la copii 661
gândiţi-vă la puterea ~ greşite 142
gândurile murdare devin ~ 227
hotărârea fermă de a învinge ~ greşite 235
importanţa ~ profesorilor 14, 189
importanţa manifestării ~ corecte 376
încercarea de a-i reforma pe alţii atacându-le ~ greşite 599
lucrarea victimelor ~ rele 795
mici fapte care formează ~ tinerilor 347
necesitatea eliberării de ~ murdare 55
necesitatea unei cumpătări stricte în toate ~ 377
neglijenţele repetate formează ~ 599
nu fiţi înrobiţi de ~ cultivate 146
oamenii sunt rezultatul ~ 109
părăsiţi ~ imorale 234
persoane care cunosc puterea ~ rele 440
predicatorii să aibă ~ studiului 399
respectaţi reguli stricte în privinţa ~ 596
revizuiţi toate ~ voastre 794
sănătate obţinută prin ~ corecte 597
sănătatea afectată de ~ greşite 275, 292, 380, 381, 510, 595, 597, 690, 793
simţământul valorii personale este pierdut prin ~ greşite 257, 401
stăpânirea de sine pierdută prin ~ greşite 257, 401
tineri care au ~ necumpătate 317
tineri care deprind ~ valoroase 281
tirania ~ tradiţionale în viaţa de zi cu zi 73
uneori ~ rele sunt părăsite înainte de a veni la Hristos 600
victimele ~ rele trebuie să facă un efort pentru a se elibera 737
Obiceiurile
~ adesea schimbate 151, 599
~ care ajută la formarea caracterului pentru viitor 618
~ degradatoare nu sunt aceleaşi la toţi oamenii 258
~ din viaţa mamelor 133, 135
~ economice care duc la risipă şi sărăcie 598
~ formează caracterul 552
~ imorale sunt învinse printr-o luptă serioasă 540
~ în anii timpurii 308
~ îndelung practicate orbesc capacitatea de a înţelege 230
~ noastre diferă mult 615
~ pastorilor 348
~ rele practicate în secret 317
~ schimbate printr-o educaţie severă 151
~ trebuie să fie în acord cu legile naturale 137
~ virtuoase formate de către tineri 140, 281
~ corecte
~ aduc o dublă binecuvântare 109
~ ale tinerilor devin o parte a caracterului 551, 599
~ îndepărtează cauzele bolii 597
~ greşite
~ care fac din om o epavă 257
~ exercită o putere despotică 109
~ îi oferă lui Satana posibilitatea de a vă asalta 14
~ învinse prin efort şi perseve-renţă 600
~ mai uşor de format decât cele bune 599
~ sunt mai dificil de înlăturat decât cele bune 599
~ vor opune o rezistenţă serioasă 601
Obişnuite
mintea nu trebuie absorbită de lucruri ~ 52
posibilităţile multor oameni care se află pe căile ~ ale vieţii 805
Obligaţie
Dumnezeu nu este mulţumit cu alegeri determinate de ~ 422
Oboseală
~ sănătoasă după muncă 603
cafeaua îl face pe consumator să uite ~ 590
încetarea lamentărilor cu privire la ~ 403
remediu pentru ~ cronică 17, 788
Obosit
părinţi ~ de muncă 165
Obositor
a face viaţa o povară ~ 470
Obrăznicie
~ unor fete 298
Obsedat 442
Obstacole 36, 801
Ochi
a privi cu ~ greşiţi 589
cât de sfinţiţi sunt ~ noştri 270
femeia care privea totul cu ~ geloşi 336, 337
santinelă credincioasă asupra ~ 229, 661
Ocupaţie
alegerea ~ 342
dispoziţia maselor lipsite de ~ 367
beneficiile ~ pentru pacienţi 734
copiii au nevoie de ~ 648
Odihnă
adevărata ~ a sufletului are o singură sursă 762
cei care muncesc din greu au nevoie de periode de ~ 735, 736
cultivaţi spiritul ~ în Dumnezeu 662
cum să descoperi ~ în Hristos 45, 802, 803
inimile nesupuse nu au nici o ~ 551
lucrătorii Evangheliei în vârstă au nevoie de timp pentru ~ 752
Onest
fiţi ~ în toate relaţiile 436
persoane ~ 438, 639
unii sunt ~ numai dacă nu-i costă nimic 638
Onestitate
~ deschisă câştigă respectul 437, 775
~ în dobândirea cunoaşterii 194
strategii care nu au nimic comun cu ~ 638
Onoare
cel care se onorează pe sine 33
copiii pot avea un înalt simţ al ~ 198
sacrificarea bunului nume şi a ~ 296
Opinie
~ copiilor 283
~ despre sine 274, 728
~ la care nu se cedează uşor 78
~ marilor oameni şi adevărurile Bibliei 774
a susţine cu încăpăţânare o ~ 271
diferenţe de ~ 504
diversitatea ~ 498
mândria cu privire la propria ~ este păcat 726
prea mândru pentru a renunţa la ~ 575
Opium
dependenţa de ~ 76
Oportunitate
succesul depinde de folosirea ~ 100, 366, 551
Opoziţie
a nu fi conduşi de un spirit de ~ în activitatea religioasă 40
nu stârniţi ~ 504, 527
caractere formate în mijlocul a nenumărate ~ 548
Opresiune
707, 708
Ordine
~ este prima lege a cerului 177
cultivarea obiceiului ~ 345, 597
Dumnezeu doreşte ~ 596
încurajaţi dragostea de ~ 290, 291
păstraţi ~ 124
Ortodoxie
aspră şi rece 49
Ospitalitate
adevărata ~ este rareori exercitată 179
Ostilitate
~ când iubirea învinge ~ 205
a trăi într-o atmosferă de ~ 791
*
Pace
avem nevoie de principiul ~ 176
când ~ ia locul certurilor 760
conflicte care ne pregătesc pentru ~ 556
cum să avem ~ 468
dragostea de sine distruge ~ 607, 608
Duhul Sfânt dă ~ 492
făgăduinţele lui Dumnezeu oferă ~ 513
iritabilitatea alungă ~ 156
îndepărtarea păcatului este esenţială pentru adevărata ~ 649, 650
lucruri care aduc ~ 470, 476, 772, 802
lucruri care privesc ~ noastră 481
minte care are o ~ desăvârşită 378
omului iritabil îi lipseşte ~ 520
privilegiul descoperirii ~ 68
puteţi avea o ~ desăvârşită 378
sacrificarea unei vieţi de ~ 338
Pacea
~ care devine naturală 328
~ care nu merită numele 244
~ care oferă putere minţii 455
~ care se afla în Hristos 68, 240, 455, 762
~ este rezultatul disciplinei de sine 13
~ interioară 328
~ în familie şi biserică 503
~ statornică are o singură sursă 762
Pagubă, prejudiciu
365, 795
Parabolă
folosirea ~ 194
Parteneriat
adevărul şi eroarea nu pot fi în ~ 559
Particularităţi
copii care consideră că greşelile lor sunt nişte ~ 488
datoria păstorilor faţă de ~ 76
să nu se glumească pe seama ~ noastre 643, 644
Parţialitate
199, 799
Pas greşit
un ~ 35
Pasiune
adevărata iubire nu este o ~ egoistă 214
asprimea, cea mai rea ~ a copilului 552
beneficiile controlului ~ 445, 647, 792, 793
când ~ controlează raţiunea 228
când iubirea controlează ~ 205
căsătorie întemeiată pe ~ 296
controlaţi-vă ~ 218, 234, 588, 589
controlaţi manifestările ~ 275
Hristos nu a fost o persoană cuprinsă de ~ 184
lucruri care stimulează ~ 315
mulţi mor în izbucnirile ~ 519
nu lăsaţi ~ să vă facă să vorbiţi recalcitrant 517
nu rostiţi nici un cuvânt determinat de ~ 257
nu rostiţi niciodată cuvinte aprinse mânate de ~ 518
părinţi care sunt sclavi ai ~ 137
persoanele controlate de ~ nu sunt urmaşi ai lui Hristos 234, 689
pierdere datorată pervertirii ~ 792
spirit recalcitrant datorat ~ neînfrânate 223
voinţa trebuie să conducă ~ 406
voinţa trebuie să învingă izbucnirile ~ 519
Pasiuni
a te lăsa în voia ~ imorale 222, 229, 591
căsătoria şi ~ josnice 221
corectaţi ~ copiilor 168
curtenie care se lasă călăuzită de ~ oarbe 295
cuvintele aspre trezite de ~ cele mai rele 518
dieta cea mai favorabilă controlului ~ 236
efectele negative al îngăduirii ~ imorale 647
efectele negative ale îngăduirii ~ josnice 232
efectele rele ale îngăduirii ~ 139, 229, 335, 336, 724
eliberare de ~ 123
energia vitală irosită în ~ imorale 222
greşeli determinate de ~ puternice şi necontrolate 689
guvernaţi-vă ~ 221
hrană care influenţează negativ ~ josnice 236, 407
imagini care trezesc ~ josnice şi imorale 229, 291
inimă care nu este plină de ~ 243
încălcarea celei de a şasea porunci prin îngăduirea ~ 527
îngăduinţa întăreşte ~ neînfrânate 232
înrobit de ~ josnice 225
învăţaţi să vă înfrânaţi ~ 230
lucruri care trezesc ~ imorale 229, 591
manifestarea pasionată a profesorului 191
mii de oameni distruşi prin îngăduirea ~ 724
minte aflată sub sclavia ~ 297
minţi slabe folosite în slujba ~ imorale 717
păcate transmise copiilor prin ~ pervertite 140
persoane pasionate 80
presupoziţii greşite cu privire la o nouă ordine a ~ 29
privilegiul de a renunţa la ~ fireşti 647
răspunzător înaintea lui Dumnezeu pentru îngăduirea ~ 316
Satana caută să stârnească ~ josnice 224
Satana caută să trezească ~ 22, 31, 237, 686, 687
Satana se străduieşte să aprindă ~ tinerilor 22
satisfacerea ~ dăunătoare este interzisă 382
studenţi care sunt prada unor ~ de nestăpânit 521
toate ~ să fie supuse 146
vegheaţi asupra ~ voastre 218, 238
vegheaţi cu stricteţe asupra ~ josnice 335, 336
victime ale nenorocirii datorate ~ nesfinţite 305
~ care constituie un monstru 222
~ care doboară totul 297, 298, 766
~ care domină raţiunea şi judecata 766
~ care nu se află sub controlul Duhului 192
~ fac din obiectul ales un idol 213, 225
~ imorale se dezvoltă o dată cu creşterea 231, 290
~ imorale sunt oarbe faţă de consecinţe 222
~ îşi au sediul în trup 236, 441
~ josnice îşi au sediul în trup 236
~ nesfinte 237, 686, 687
~ profesorilor şi studenţilor 354, 355
~ sunt îndrăzneţe şi rezistente 213, 223
~ sunt un instrument puternic 218, 234
~ animalice
~ cer să fie tolerate 222
~ în relaţiile de căsătorie 224
~ la copii 136, 225
dietă care nu stârneşte ~ 166, 618
efectele negative ale îngăduirii ~ 77, 136, 214, 224, 229, 336, 726
hrană care întăreşte ~ 618
idei greşite despre ~ 224
iubire însoţită de ~ 214
~ trebuie
~ învinse 31
~ să fie sub controlul conştiinţei 31, 51, 233, 326
~ să fie sub controlul Duhului Sfânt 6, 346
~ să fie sub controlul raţiunii 124, 326
~ supuse 126
~ supuse puterilor minţii 308
~ supuse raţiunii 31, 233
~ supuse voinţei lui Hristos 233, 234
Pasiv
omul nu este o fiinţă ~ 605
Paşi
mergeţi pe urmele ~ lui Hristos 46
Pavel
de ce avem nevoie de ~ 424
încercările lui ~ 461
Păcat
a te juca cu inimile este ~ 299, 300
alungarea ~ este un act al sufletului 571
începutul evitării ~ 325
mintea nu ajunge la ~ dintr-o dată 75, 255, 226, 336
remediu pentru trupul bolnav şi pentru sufletul atins de ~ 683, 684
repetarea ~ slăbeşte puterea de a rezista 795
vindecare şi eliberare de ~ 683, 684
Păcate
~ mărturisite sunt iertate 277
căsătoria care acoperă cele mai negre ~ 222
dacă purtăm propriile noastre ~ 456
Păcătoşenie
simţământul ~ otrăveşte izvoarele vieţii 451
Părintesc
autoritate ~ de drept 748
control ~ 518
Păstorire
~ practică 756, 757
Pedepse
ce nu pot face ~ 256
Pedepsire, a pedepsi
~ copilului 519
persoane care se ~ singure pentru păcate 291
Percepţii
~ amorţite de păcat 335
~ purificate prin solia lui Dumnezeu 340
~ trebuie dezvoltate 442
adevărata convertire şi ~ ascuţite 10
degradarea facultăţilor perceptive 73, 103, 332-336
hrană care amorţeşte ~ morală 322
păcatul afectează ~ 334
rugaţi-vă pentru ~ clare 63, 64
sensibilitatea morală face pe cineva să fie foarte deranjat de păcat 333, 334
studiul Bibliei ajută la formarea unor ~ sănătoase 333
şase lucruri care întunecă puterile perceptive 335
Pericole
Dumnezeu este conştient de ~ cu care ne confruntăm 479
noi putem anticipa ~ 468
Persecuţie
~ susţinătorilor adevărului 525
Perseverenţă 99, 603, 342, 666, 667
~ este esenţială pentru fericirea familiei 180
~ necesară în dobândirea cunoaşterii 194
învăţaţi lecţia ~ 366
obiceiul ~ întăreşte intelectul 259
Persoană
atacul la ~ nu este lucrarea noastră 504
Evanghelia se adresează fiecărei ~ în mod individual 423
Personal
fiecare om trebuie să-şi atingă limitele ~ 429
puterea ~ este o calitate necesară 269
Personalitate
103
Persuasiune
175
Petrecere
~ pentru plăcere 315
Piatră
natura impenetrabilă a ~ 35
Pierdere
nici o ~ cu Hristos 788
Pivniţă
ieşiţi din întunericul ~ 490, 491
Planuri
~ centrate asupra lucrurilor pământeşti 662
~ lucrătorilor pot fi diferite 615
~ pentru viitor 733
Legea lui Dumnezeu şi ~ noastre 564
Planuri viclene
nu faceţi ~ în afaceri 437
Plăcere
lipsa ~ pentru o muncă folositoare 344
iubirea de ~ în sporturi 344
înclinaţia spre ~ 74
lucruri în care tinerii găsesc adevărata ~ 343
persoane aflate în căutarea ~ 320
Plăceri
~ pe care le foloseşte Satana 314
~ şi sănătatea 61
anularea dorinţei după ~ liniştite 590
căutarea fericirii în ~ interzise 647
minte care doreşte ~ 316
sfaturi cu privire la alegerea ~ 342
Plăcut
copii ~ 550
cultivaţi o înfăţişare ~ 211
datoria mamei de a fi ~ 486
Plănuire
~ greşită a părinţilor 550
a-i lăsa pe alţii să realizeze lucrarea de ~ pentru voi 264
Plin de sine 642
Plinătate 6, 352, 546
Plutire 787
Pocăinţă, a se pocăi
79, 80, 456, 690, 691
fiecare trebuie să se ~ pentru sine 423
iertaţi copilul care se ~ 170
Pod
nu treceţi niciodată ~ înainte de a ajunge la el 470
Pofte
~ dezgustătoare acoperite de legământul căsătoriei 297, 298
~ reprezentate de apetitul per-vertit 382
~ transmise de la părinţi la copii 134, 135, 144
~ trupeşti sau carnale 236
consumul de carne stimulează înclinaţiile spre ~ 390
cum pot tinerii să fie triumfători asupra ~ 378
îngăduirea ~ 516
Legea lui Dumnezeu condamnă ~ 526
nu vă degradaţi gândurile prin ~ 218
priviri pofticioase 526
raţiune prinsă în jugul ~ 144, 305
soţie care este înrobită de ~ josnice 222, 225
Politeţe
~ creştină 45, 180, 244, 790
~ neegoistă 171
adevărata ~ este bunătatea manifestată faţă de toţi 180
adevărata ~ necesară printre membrii bisericii 503
adevărata ~ nu ţine cont de ranguri 255
educaţi copiii într-o atmosferă a ~ 63
falsa ~ a lumii este ca pleava 211
fiţi gata să îndepliniţi acte de ~ 366
lipsă de ~ 157
micile acte de ~ trezesc iubirea în familie 158
Politică
~ economică a naţiunii 625
Politicos
a fi ~, amabil şi altruist 176
creştinul este ~ 172, 790
comportamentul ~ nu necesită nici un sacrificiu al principiilor 255
cum să fim ~ 578
fiţi ~ cu cei aspri şi lipsiţi de amabilitate 255
neglijarea unui comportament ~ 576
iubirea ne face să fim ~ 241
lipsa unui comportament ~ este o pricină de poticnire pentru păcătoşi 433
lipsa unui comportament ~ în familie 156, 157
medicul să cultive un comportament ~ 79
persoanele căsătorite trebuie să aibă un comportament ~ 157, 213
Pavel şi-a păstrat comportamentul ~ 45
Poluare
~ morală 47
Pompă 70, 540
Posesiuni
dragostea nestăpânită de ~ 625
Posibilităţi
~ vieţii 342
Potenţial
un ~ nul 532
Poveri
eliberaţi-vă de ~ care răpesc liniştea inimii 508
nu vă neliniştiţi pentru ~ zilei de mâine 473
purtaţi cu curaj ~ zilei de azi 473
toţi sunt confruntaţi cu ~ 284

Povestiri
~ incitante 315
~ fascinante 111
~ lipsite de valoare 357
~ adevărate sau fictive 114
~ frivole şi excitante 110-112
mintea copiilor plină de ~ 114
Pozitiv
a fi în mod constant ~ 500
Poziţie socială
~ lumească 529, 530
Poziţii de răspundere
abilitatea de a ocupa ~ 615
omagiul acordat ~ 276, 277
Practicare, aplicare practică
chemarea de a purta răspunderi necesită ~ 342
Practici fundamentale
~ în relaţiile de familie 223
Precaut
a fi ~ 49, 284
Precizie
~ în relaţii 540
~ pentru a discerne erorile altora 637
Predare de sine 803
Predicare
~ monotonă şi fără viaţă 580
Predici
~ bazate pe argumente rareori sensibilizează şi cuceresc sufletul 500
~ foarte puternice care străpung sufletul 521
~ scurte sunt memorate mai bine 580
nevoia de repetare a ~ 580
Prejudecăţi
~ care refuză examinarea dovezilor 422
~ la cei bolnavi 766
efortul lui Satana de a crea ~ 498
femeie dominată de ~ 594
judecata personală şi ~ 267
minte care permite ca ~ să o împiedice 422
Prejudicii
nimeni să nu aducă ~ minţii voastre 435
Prenatal
influenţe ~ privite cu uşurinţă 135, 136
perioada ~ a existenţei copilului 139-141
Preocupări
~ plăcute care corup tinerii 590
~ plăcute care fac apel la imaginaţie 590
~ plăcute care întăresc spiritualitatea 668
Preoţi
mărturisirile femeilor în faţa ~ 227
Presupus
~ rău 336, 337, 575
Pretenţii
~ zgomotoase ale naturii noastre căzute 145
Pretins 306, 307, 619
Preţuire, a preţui
~ pe voi înşivă 274
dorinţa celorlalţi după ~ 208
Previziuni
469
adevăratele plăceri nu sunt tulburate de ~ întunecate 405
lucruri care transformă gândurile în ~ 337
nu cultivaţi ~ tulburătoare 476
viaţa este plină de ~ rele 489
Prieten
alegerea unor ~ necredincioşi 113, 304
Isus este cel mai bun ~ 776
persoane cărora nu le vor lipsi ~ 632
pretinşi ~ care sunt foarte periculoşi 557
Prietenie
~ lumii este la fel de trecătoare ca pleava 211
adevărata ~ este o pregustare a bucuriilor cerului 155
avertisment cu privire la ~ celor răi 557
căldura adevăratei ~ 211
mintea înnobilată şi rafinată prin ~ 621, 622
puterea şi influenţa ~ 609
Satana lucrează printr-o ~ prefăcută 557
Principii
acţionaţi pe baza unor ~ corecte 107
adevărata curtenie şi ~ 255
adoptaţi ~ corecte 132
când impulsurile domină ~ 228
compromiterea ~ 244
cultivarea unor ~ sfinte 30, 31
cum să avem puterea ~ 89
două ~ antagoniste 557
faptele dezvăluie ~ 345
fiţi conduşi de ~ 135, 230, 489
fiţi liberi de ~ greşite 113, 320
împrospătaţi memoria cu ~ Bibliei 327, 328
învăţaţi să fiţi loiali faţă de ~ 172
lumea are nevoie de oameni cu ~ statornice 739
manifestaţi ~ corecte 376
neglijarea cultivării unor ~ corecte 401
nu sacrificaţi niciodată ~ de dragul armoniei 244
oamenii principiali nu au nevoie de restricţii 256
Pavel era ca o stâncă în ce priveşte ~ 45
păstraţi-vă ~ statornice 548
persoană guvernată de ~ 395
pervertirea unor ~ corecte 558
rămăşiţe ale unor ~ discutabile 36
rele care distrug ~ puternice 559
şcoli întemeiate pe ~ Cuvântului lui Dumnezeu 744
tinerii pot avea ~ puternice 108
triumful ~ 378
victorie prin ~ corecte 30, 31
~ adoptate de tineri 598, 599
~ imuabile 37
~ pe baza cărora acţionăm 419
~ pozitive şi active 249
~ profesorilor 14
~ statornice 766
Principiu
~ care îi motivează pe pastori 348
~ care sălăşluieşte în inimă 802
acţionaţi întotdeauna din ~ 292
acţiune din ~ 496
copil care nu este învăţat să acţioneze din ~ 282, 627, 628
iubirea este un ~ activ 240
religia este un ~ 286, 287
slujiţi lui Dumnezeu din ~ 496
trădători ai fortăreţei ~ 75
Privilegii
~ religioase 529, 530
Privire, a privi
~ întunecată a soţului 158
~ părinţilor 170
~ printr-o cantitate de alimente nedigerate 770
~ în jur în mod nepărtinitor 47
a răni prin ~ 520
ceea ce ~ adesea absoarbe interesul nostru 662
conştiinţă bună prin ceea ce ~ 322
evitaţi ~ lucrurilor care sugerează gânduri imorale 107, 228, 229, 571, 733
inima pervertită prin imaginile pe care le ~ 113, 338
nevoia unei ~ spirituale clare 26
pasiunile imorale trezite de ~ 229
pofta trezită prin ceea ce ~ şi citim 229, 591
Probleme
Dumnezeu poate rezolva ~ celor credincioşi 194
Profanare
actul de ~ al lui Belşaţar 316
Profesiune
alegerea ~ 342
Progres
învăţături greşite cu privire la ~ omenesc 722, 723
Progresist
spiritul ~ al profesorilor 193
Proiectile
cuvinte care rănesc ca nişte ~ 578
Promisiuni
~ Cuvântului lui Dumnezeu 533, 643, 700, 807
~ nerespectate 737
Promovare
dorinţa de ~ 550
Proprietate
simţul ~ 157
Prosperitate
adevărata ~ 405
Protecţie
când nu există nici o asigurare cu privire la ~ 700
Provocare
spiritul de ~ 81, 794
Provocări
reacţie la ~ 257, 432, 520, 576, 755
Prudenţă
ignorarea ~ 25, 469
Psihologie
adevăratele principii ale ~ se află în Biblie 10, 781
folosirea ~ de către Satana 19, 698, 711
Public
participarea la adunările ~ 623
Publicaţii periodice
~ degradatoare şi imorale 343, 344
Punctualitatea
596, 598
Puritate, curăţie
creşterea în ~ 69
cultivaţi ~ morală 256
dorinţa de ~ nu este suficientă 685
dragostea de ~ 632
păstrarea ~ 146, 147
păstraţi-vă cea mai strictă ~ morală 432
restabilirea ~ celor greşiţi 439
un înalt simţ al ~ 617
Putere
~ durabilă prin Hristos 687
~ omenească este slăbiciune 771
~ pentru azi şi pentru mâine 473
a gândi şi a acţiona cu ~ 361
adevărata educaţie înseamnă ~ 739
creştini care cresc în ~ 45
cunoaşterea este ~ 741
cunoaşterea este mai mare decât ~ 741
dragostea nestăpânită de ~ 625
eficienţa ~ 68
lupta pentru ~ în lume 756
nu vă epuizaţi ~ prin suprasolicitare 506
omul cel mai puternic 689
vorbiţi despre ~ lui Isus 808
Puţin
dacă aşteptăm prea ~ 600
*
Rabin
şcolile ~ 101
Rafinament
~ artificial 180
~ prin asocieri prieteneşti 621, 622
~ superficial al societăţii 667
adevăratul ~ este adevărata politeţe 180
adevăratul ~ este necesar în cămin 180
adevăratul ~ nu se dezvăluie când eul este suprem 208
cum poate dobândi mintea ~ 621, 622
dezvoltarea ~ 367
mintea noastră are nevoie de ~ 186
mintea trebuie să dobândească ~ 186
Rană
balsam pentru fiecare ~ 464
Rapoarte
~ false 548
~ nefavorabile 209
Râs
~ inocent al tinerilor 48
408, 487
Raţiune, a raţiona
~ de la cauză la efect 389, 552
~ dintr-un punct de vedere egoist 803
a mânca în conformitate cu îndrumările ~ 759
a urma impulsurile în locul îndrumărilor ~ 138
animalele nu au ~ 282, 687
atenţie la pericolul zeificării ~ 91
bolnavi care nu pot fi ajutaţi de ~ 397
bolnavi care refuză să cedeze în faţa ~ 689, 690
când impulsurile oarbe conduc ~ 303
când pasiunea conduce ~ 228
consumul de ceai rusesc afectează negativ ~ 321
copii care nu sunt învăţaţi să acţioneze raţional 282, 687, 688
datoria omului faţă de facultăţile raţionale 750
de ce ~ pare slăbită 228
domnia ~ cedată poftei 144, 305
emoţiile şi pasiunile să fie supuse ~ 324, 325
facultăţi raţionale 7, 97
facultăţi raţionale ne sunt date de Dumnezeu 188
facultăţi raţionale trebuie să fie la fel de puternice 442
~ dominată de imaginaţie 589
în învăţătura lui Hristos nu existau raţionamente complicate 573
lucruri care trebuie păstrate sub controlul ~ 31, 124, 233, 237, 333, 395, 581, 660, 662
mulţi cred fără ~ 535, 536
mulţi lasă la o parte ~ atunci când este vorba de căsătorie 304
noi trebuie să ~ 436
noi trebuie să ~ de la cauză la efect 389
oameni surzi faţă de glasul ~ 297
obiceiurile greşite prejudiciază ~ 257, 454
omul trebuie să-şi exercite facultăţile raţionale 91
pasiune care depăşeşte ~ 297, 298, 766
pasiuni păcătoase nestăpânite de ~ 222
pasiunile nesfinte trebuie supuse ~ sfinţite 237
părinţii sunt responsabili de folosirea facultăţilor raţionale 137
puterea regească a ~ trebuie sfinţită 406
puterile ~ 22, 238
puterile raţionale se află printre cele mai înalte însuşiri ale omului 137
relaţia din căsătorie care urmează îndrumările ~ 223
simţămintele femeii trebuie controlate de ~ 398
solii adresate unei ~ temperate 590
studenţi care îşi sacrifică puterea de a ~ 446
studenţii să-şi folosească ~ dată lor de Dumnezeu 197
suflete convinse prin ~ 267
trezirea ~ minţii 293, 294
voinţa nimănui să nu fie controlată de ~ altcuiva 713, 714
Raţiunea
~ alcoolicilor 321
~ dată nouă de Dumnezeu 197, 350, 752
~ detronată prin descrierile iadului 454
~ înşelătoare 517
~ învinsă de impulsurile sexuale 236, 322
~ învinsă de practici imorale 227
~ needucată şi nestăpânită la păgânii cruzi 350
~ pierdută de femeia îndurerată 399
~ studenţilor 521
~ trebuie să conducă în viaţă 406
~ trebuie să recunoască Biblia ca fiind o autoritate superioară 92
Răbdare
bătrânii au nevoie de ~ noastră 746
cultivaţi ~ 157, 158, 589
cultivaţi ~ reciprocă 616
educaţi-vă să aveţi mai multă ~ 468
exercitaţi ~ în cămin 213, 214
exercitaţi ~ în relaţiile cu ceilalţi 615
exercitaţi ~ în viaţa de zi cu zi 15
exercitaţi o ~ zilnică 15
faceţi ca ~ să strălucească în inimile voastre 216
inima care poate suporta totul cu ~ 257
în căsătorie este nevoie de ~ 211
înfrânarea limbii ajută în perioadele de încercare a ~ 552
lipsa ~ aduce întunericul în întreaga familie 165
lucruri care pun la încercare ~ 772
necesitatea ~ în corectarea celor greşiţi 434
necesitatea ~ în familie 213, 214
necesitatea ~ în lucrarea creştină 804
necumpătarea duce la pierderea ~ 236
neglijarea de a cultiva o ~ reciprocă şi duioasă 791
obiceiuri care împiedică dezvoltarea ~ 236
părinţii au nevoie de ~ 189, 190
părinţii şi profesorii au nevoie de lecţiile ~ 189, 190
profesorii au nevoie de ~ 189, 190, 200, 353, 354
puterea ~ slăbită sau întărită prin folosire 107
studenţi care au nevoie de ~ reciprocă din partea profesorilor 81
trataţi cu ~ pe cei imorali 243
Răbdarea
~ cu cei care greşesc 756
~ divină faţă de cei greşiţi 763
~ este un sprijin în studiu 100
~ influenţează caracterul 157
~ reciprocă atrage îngerii în familie 165
~ reciprocă este necesară în lucrarea creştină 804
~ reciprocă este o virtute pe care trebuie să o încurajăm
~ şi bunătatea îl surprind pe cel greşit 775
Răbdător
femei ~ 393
fiţi ~ 425
fiţi ~ cu copiii 501
fiţi ~ unul cu altul 503
fiţi la fel de ~ cum doriţi să fie şi ceilalţi 789
manifestaţi un spirit ~ 63, 633
Răceală, indiferenţă
~ este un atribut al lui Satana 192
~ soţului 485
~ faţă de fraţi 277
când ~ voastră va dispărea 541
Răni
~ şi vânătăi lăsate în mintea studenţilor 82
Răscumpărare
studiu inepuizabil al planului de răscumpărare 574
Rău
~ pe care omul îl poate diminua, dar nu îl poate îndepărta niciodată 36
~ poate părea că are succes 417
niciodată nu este o necesitate să cedezi în faţa ~ 421
nu poţi evita ~ 15
privind ~, noi suntem schimbaţi 331
rezultatele privirii la ~ 471
să nu ascultăm vorbirea de ~ 439
să nu existe nici o vorbire de ~ 172, 277
Rău intenţionat
persoane ~ 298, 443, 518, 529, 783
Răutate
~ manifestată în poporul lui Dumnezeu 497
cultivarea ~ 524, 608
înfăţişarea lui Satana este plină de ~ 524
Legea lui Dumnezeu condamnă ~ 526
Răzbunare
~ încalcă porunca a şasea 526, 527
gândul ~ 608
spiritul ~ 522, 534, 608
un duşman nu este învins niciodată prin ~ 243, 520
Răzvrătire
reflectarea mâniei părinţilor în ~ copii 552
cum să vorbim cu copiii plini de ~ 501
spirit care instigă ~ 525
viaţă de ~ împotriva lui Dumnezeu 650
Realizări literare
valoarea ~ 739
Receptiv
copiii sunt ~ 804
Receptivitate
necesitatea celei mai mari ~ 434
Recreare
~ nu se află în glume lipsite de sens 313
~ oferă înviorarea minţii 313
adevărata ~ este re-creaţie 313
cei care desfăşoară o muncă fizică au nevoie de ~ 735, 736
distincţia dintre distracţie şi ~ 313
ideea că orice ~ este păcat 48
nu trebuie să fie ~ lipsită de sens 313
profesorii au nevoie de timp pentru ~ 83
~ studenţilor din Elveţia 197
Recunoaşterea
~ greşelii este nobilă 788
Reformator
tu eşti un ~ 436
Regres
primii paşi ai ~ 303, 304
Dumnezeu iartă ~ şi vindecă 679
Regret
~ când apar dificultăţile 478
~ întristează Duhul 478
~ şi nemulţumirea produc boală mintală 475, 476
eliberarea de ~ 400, 476
gândurile nu trebuie lăsate pe calea ~ 593, 661
nici o expresie de ~ pe faţa lui Hristos 183
Regrete 405, 644, 646
nu dezonoraţi pe Dumnezeu prin ~ păcătoase 124
Regularitate
formaţi obiceiul ~ şi al ordinii 597, 616, 617
Reguli
~ care să fie respectate de studenţi 198
~ cu privire la curtenia în şcoli 303
~ de fier îi conduc pe tineri la neascultare 284
~ de fier pentru tineri 284
~ reci şi aspre nu fac nici un bine 577
~ şi regulamente în cămin 502
atitudinea studenţilor cu privire la ~ colegiului 521
conflict cu ~ de guvernământ 504
familia trebuie să aibă ~ 172
Legea lui Dumnezeu ca ~ de viaţă 563
repetarea ~ 80
Reînviorări spirituale
~ religioase ciudate şi noi 42
Rele
aprecierea de sine şi bănuielile ~ 277
înlăturaţi gândurile ~ 277
persoane dedicate bănuielilor ~ 381
Satana a dezvoltat toate însuşirile ~ posibile 524
să nu existe nici o bănuială ~ 172
Religia
~ care îi place lui Satana 41
~ curată şi neîntinată necesită efort 286, 287
~ rece şi întunecată 758
~ trebuie să caracterizeze căsătoria 213
Religie
adevărata ~ îşi are sediul în inimă 802
conţinutul şi esenţa adevăratei ~ 787
cum să dezvălui adevărata ~ 787
de ce marii oameni separă ~ de educaţie 740
imaginaţie pentru care ~ este un tiran 48
persoane care nu simt plăcere în ~ 647
sentimentele să fie sub controlul ~ 593
ştiinţa este subordonată ~ 744
Religioasă
experienţa ~ dezvăluită prin cărţile citite 108
stomacul dispeptic afectează viaţa ~ 407
Remuşcare
abuz asupra propriei persoane prin simţămintele de ~ 258
efectele negative ale ~ 59, 451, 458
Hristos promite să îndepărteze ~ 259, 451
povara suplimentară a ~ 471
stând înaintea Legii lui Dumnezeu fără ~ 260
vocabular care aduce ~ amare 257
Renunţare la sine
~ a creştinilor 612, 666, 667
~ a lui Hristos 249, 626
~ este necesară în slujba lui Hristos 380
cei căsătoriţi să practice ~ 213
convertirea este esenţială pentru ~ 334
copiii care învaţă ~ sunt mai fericiţi 61
Dumnezeu cunoaşte toate faptele noastre de ~ 612
fete care nu au învăţat ~ 278
folosirea talantului bogăţiei prin ~ 558
gata de ~ 242
Hristos pretinde o ~ cu credincioşie 555
învăţaţi copiii să practice ~ 169
mama să practice ~ 132-135
mulţi nu sunt dispuşi la ~ 380
necesitatea ~ 410
profesorul trebuie să înveţe spiritul ~ 190
refuzul unei vindecări care se face cu preţul ~ 386
rezultatul ~ 273
studenţii să înveţe lecţiile ~ 366
un stomac încărcat împiedică ~ 391
Repezit
copii care sunt prea ~ 298, 299
Reprezentări
~ false în lucrurile mici 437
Reprimare
~ nu este niciodată folositoare 501
Reproş
creştin surd la ~ 575, 607, 608, 631
Reputaţie
548, 549, 790
Resentimente
~ 516, 702
a nutri ~ împotriva lumii 794
copil predispus la ~ faţă de injurii 533
nici un ~ la venirea morţii 503
să nu fim cuprinşi de ~ 68
spiritul marcat de ~ al soţului 485
Respect
adevărata politeţe manifestă ~ 255
căutarea lipsei de ~ 791
cultivaţi ~ de sine 366
cultivaţi ~ reciproc 616
lipsa de ~ a lui Ham transmisă descendenţilor 142
obiceiuri care duc la pierderea ~ 575
oferiţi altora ~ pe care doriţi să-l primiţi 424
~ încurajează efortul pentru excelenţă 154
~ într-o familie bună 502
~ lui Iacov pentru familie 164
~ lui Sem faţă de tată 142
~ pentru copii 198
~ pentru părinţi 502, 747
~ pentru profesor 198
~ pentru sufletul care luptă 255
Respectul de sine
~ pentru a evita aparenţele rele 208
adevărata politeţe presupune ~ 255
autofinanţarea întăreşte ~ 258
când soţul cedează la ~ 161
cultivaţi ~ 145, 260
cultivaţi cu fermitate ~ 237, 256
cum să păstrăm ~ 198
cum să redobândim ~ pierdut 259, 260
Dumnezeu nu condamnă un ~ corect 260
educaţi tinerii să aibă ~ 281, 282
fiţi respectuoşi fără a vă sacrifica ~ 274
îngăduinţele păcătoase distrug ~ 256
nu spulberaţi ~ vostru de sine 259
nu vă distrugeţi ~ 451
pierderea ~ la copii, datorită imoralităţii 258
vocabular care duce la pierderea ~ 257
Responsabil
Dumnezeu tratează cu fiinţe ~ 785
Responsabilitate
copii deficitari în privinţa ~ personale 282, 682
dobândirea integrităţii prin ~ mai mari 270
Dumnezeu recunoaşte principiul ~ individuale 261, 705
fuga de ~ 532
învingeţi teama de ~ 604
meditaţii inutile ca rezultat al evitării ~ 442
oameni aflaţi în poziţii înalte de ~ 633
Responsabilităţi
copii care îi susţin pe cei care poartă ~ 172
copii nepregătiţi pentru ~ dure ale vieţii 283
datoriile soţului şi ale soţiei cu privire la ~ reciproce 502
experienţa face pe cineva potrivit pentru a purta ~415
lipsa dispoziţiei de a prelua ~ 273
putere dezvoltată pentru a purta ~ 423
Restituire
325
Restricţii
~ arbitrare 81
~ pe care le impune Cuvântul lui Dumnezeu
copii supuşi unor ~ neobişnuite 550
mintea trebuie să respecte ~ corecte 551
pasiunea este răzvrătirea împotriva ~ 223
relaţia căsătoriei impune ~ 157
tinerii plini de energie încalcă ~ 303
Retardat
73, 111, 416, 567
în perioada de început a istoriei nici un copil nu se năştea ~ 143
Revelaţie
cercetaţi domeniile vaste ale ~ 361
Reverenţă
~ trebuie să crească 141, 252
Reviste
285, 286
Rezervă, reţinere
~ care descurajează familiaritatea 623
~ diminuată de iubirea divină 215
femei care nu reuşesc să păstreze ~ necesară 226
lipsa de ~ a unei fete 298
necesitatea de a fi reţinut 226
persoane care păstrează o ~ rece 482
Rezistenţă
repetarea păcatului scade puterea de ~ 297
semănarea ~ faţă de adevăr 35
suflet nimicit prin ~ 6
Rezonabil
creştini care nu sunt ~ 519
dragostea este ~ 212
atitudinea binevoitoare faţă de persoanele care nu sunt ~ 432, 775
Ridicol 269, 471
Ridiculizare 113, 156
Rigiditate
~ ameliorată prin iubire 215
consecvenţă fără spirit de ~ 184
Ripostă, a riposta
Hristos nu a rostit nici un cuvânt de ~ 517, 518, 522
nu ~ la cuvintele pripite 522
Risipă
~ în miezul nopţii 296
efectele devastatoare ale ~ 316
lucruri care conduc la ~ 147, 195, 290, 291, 344, 736
Satana îi conduce pe tineri la ~ 76, 315
valul copleşitor al ~ 625
Roboţi
copiii nu trebuie să fie nişte ~ 707
Romantic
îndepărtaţi-vă de ideile ~ 398
Rude
~ necredincioase 113
~ neprietenoase 71
Rugăciune
când mintea rătăceşte în ~ 546
cereri pentru ~ de mijlocire 776, 777
idei greşite despre ~ 276
neglijarea ~ 20, 286, 711
obişnuiţi-vă cu ~ 546
participarea la adunări de ~ 316, 317
repetarea unor ~ prestabilite 276
~ care este încumetare 534
~ este esenţială 288, 289
~ este siguranţă împotriva descurajării 42
~ în secret 316, 317
~ nu primeşte întotdeauna răspuns aşa cum doreşte 534
~ pentru vindecare 513, 514
~ tăcută 614
~ zilnică 546
Rural, la ţară
beneficiile vieţii ~ 684
Ruşine
260, 453, 503
Rutină
evitaţi ~ 52
*
Sacrificiu
~ de sine 242, 249, 344, 362, 795, 796
~ poate fi o plăcere 343
spiritul ~ de sine 190
Salarii 272, 612
Sânge
circulaţia ~ 322, 336, 642, 646
creierul are nevoie de un ~ curat 60
Sarcină
a fi mulţumit cu o ~ mai uşoară 342
Satisfacţie
îndeplinirea datoriilor este cea mai curată şi mai înaltă ~ 603
~ de a aduce fericire altora 60, 405, 646
~ de a fi apreciat 154
Satisfacţii
sporturi care distrug atracţia pentru ~ liniştitoare ale vieţii 344
Satisfăcut
copil care nu este ~ cu nimic 550
Săli de bal
cei care frecventează ~ 314
Sărăcie
~ imaginară 475
aduceţi ~ voastră înaintea lui Dumnezeu 480
bătrâni care se află într-o continuă ~ 747
planurile lui Dumnezeu cu privire la ~ 625, 626
teama de a ajunge în ~ 459, 747
Sceptic
743, 759, 760
Scepticism
~ îmbrăcat în haine ştiinţifice 19, 711
adevărata ştiinţă nu susţine ~ 739
cauza reală a ~ 678
fanteziile ~ 285
nu există nici o scuză pentru ~ 311
Schimbare
suportarea ~ 49, 760
Scop
a avea ~ care te absorb 344, 656
abilităţile nu ne sunt date pentru a atinge ~ egoiste 424
acţionaţi în direcţia unui ~ precis 104, 352, 353, 547
cel mai înalt şi mai sfânt ~ 341
Duhul Sfânt întăreşte adevăratele ~ 553
existenţa unor ~ precise este esenţială 656
fericirea de a trăi pentru un ~ 806
fermitatea ~ lui Daniel 568
învăţaţi să aveţi ~ statornice 51, 366
nu fiţi lipsiţi de ~ 167
omul a fost creat pentru un ~ înalt şi nobil 785
să aveţi în vedere un ~ de valoare 65
trăiţi cu un ~ 795
un ~ bine stabilit este necesar dobândirii cunoştinţei 7
un ~ bine stabilit face minuni 4
unde nu este nici un ~ 442
~ căsătoriei este de a-L onora pe Dumnezeu 153
~ sincer de a ajunge la adevăr 404
~ tinerilor reflectat la bătrâneţe 748
Scopurile
~ care se centrează asupra lucrurilor pământeşti 662
~ curate şi sfinte 656
~ în viaţă 795
~ lui Dumnezeu sunt foarte adesea învăluite în mister 463
~ prea limitate 362
~ precise pentru viaţă 366, 367, 442
Scriere
persoane ocupate cu ~ 487
Scuze
~ sunt lipsite de valoare 146
Seceriş
~ mărturiseşte despre semănat 416
Secret
~ vieţii împărtăşit pastorului 227
influenţa societăţilor ~ 28
noi nu cunoaştem ~ vieţii altora 776
păstrarea ~ de către medici 436
Satana cunoaşte ~ 779
Seducere
~ femeilor de către pastori 227
Seminţe
~ nu sunt o livadă 545
Seninătate
~ înfăţişării lui Hristos 183
~ minţii îi binecuvântează pe alţii 328
aerul proaspăt aduce ~ 116
iubirea lui Hristos aduce ~ 65, 250, 251, 412, 452
strălucirea iubirii lui Dumnezeu aduce ~ 27
Sensibil, delicat
atenţie ~ 85
care sunt lucrurile la care să fim ~ 638
consideraţie ~ faţă de cei mai săraci 84
datoria mamei faţă de copilul ~ 168
fiţi ~ 435
manifestaţi o atenţie ~ faţă de copii 145
nu se poate înţelege cu persoane atât de ~ 638
persoane care sunt extrem de ~ 485, 589, 682
trataţi în mod ~ cu copiii 501
Sensibilitate
~ morală 226, 669
638, 791
Sentiment
religia nu este ~ pur 27
Sentimentalism
~ bolnav 227, 296, 301, 398, 574, 575, 588
~ nu este o iubire şi simpatie veritabilă 306
~ o capcană pentru suflet 306
duioşie lipsită de ~ 184, 622
fete rămase în urmă cu studiul datorită ~ 302
păstraţi-vă viaţa departe de orice ~ 292
Sentimente
copii a căror minte este plină de ~ vicioase 15
studiul Bibliei purifică ~ 96
Senzaţional
caracterul ~ al slujirii religioase 590
povestiri ~ 111, 112
subiecte ~ 94
Senzual
dorinţa anormală după îngăduinţe ~ 230
minţi ~ 305, 306
minţi îndrumate spre o preocupare insistentă cu lucruri ~ 95
o iubire care nu este mai bună decât satisfacerea ~ 296, 297
păziţi-vă de tot ce este ~ 237
Senzualitate
~ în relaţiile de căsătorie 223
~ josnică a părinţilor afectează copiii 138
eliberarea de ~ în viaţa personală 239
familie prea sacră pentru ~ 157
ispite la manifestarea ~ între persoane necăsătorite 231
minte întunecată de epidemia ~ 412
Sever, aspru
ideea că Hristos a fost ~ 183
mama să nu fie ~ 132
nu fiţi ~ în lucrarea religioasă 40
profesori care sunt ~ 198
religia nu ne face să fim ~ 577
soţul să nu fie ~ cu soţia 161
unii oameni sunt ~ din fire 179
unii sunt ~ fără a fi necesar 80
Severitate
175, 199, 566
tratarea copilului cu ~ 170
Sexual
excesele ~ distrug iubirea pentru activităţile devoţionale 223, 224
privilegii ~ 224, 225
relaţii ~ între cei necăsătoriţi 230
Sfânt
a fi ~ mai întâi pe pământ 620
Sfat
~ persoanelor cu experienţă 746, 785
cei care greşesc au nevoie de ~ 579
cel necumpătat în mâncare nu este calificat să ofere un ~ înţelept 391
persoane care îşi închid urechile faţă de ~ 304, 305
persoanele fără experienţă au nevoie de un ~ înţelept 764
soţul să-i adreseze soţiei un ~ înţelept 155, 504
tinerii să caute ~ de la cei mai în vârstă 764
un ~ potrivit echilibrează relaţiile dintre fraţi 65, 266
Sfătuire
avantajele ~ reciproce 263, 265
Sfătuitor
~ spiritual pentru cei bolnavi 766
conducătorii religioşi în vârstă sunt ~ de valoare 750
Sfinţenie
a creşte neîncetat în ~ 104
Sheldon Gilbert, arhiepiscop
de Canterbury 582
Sigiliu 755
Siguranţă
~ dobândită în urma anilor de experienţă 17
unica sursă de ~ 39
Simpatie
~ (legătura) dintre minte şi trup 59
~ fără sentimentalism 622, 623
~ în cămin 178, 213, 215
~ în tratarea celor bolnavi 8, 83, 771
~ încurajează efortul pentru atingerea excelenţei 154
~ înşelătoare 579
~ mai profundă, necesară pentru cei suferinzi 333, 334
~ oferă un ajutor reciproc 616
~ purificată prin studiul Bibliei 96
~ sporeşte sănătatea 458, 738
adevărata ~ nu este sentimenta-lism 306
ascultaţi cu ~ pe cei greşiţi 763
aşteptaţi ~ din partea lui Hristos
atmosferă care dovedeşte prezenţa ~ 483
bătrânii au nevoie de ~ 746
cei bolnavi au nevoie de ~ duioasă 761
copiii care trec prin greutăţi au nevoie de ~ duioasă 165
cultivaţi ~ copilăriei 607
cum să manifestaţi ~ 578
faţa persoanelor care nutresc ~ 483
fiecare asociere necesită exercitarea ~ 615
influenţa liniştitoare a ~ 85
inimi înfometate după ~ 208
~ în cuvinte şi fapte 215
legături ale ~ între profesori şi elevi 354
lipsa ~ 477
lipsa ~ creştine 198
lipsa ~ este atributul lui Satana 192
lipsa ~ în cămin 153, 158, 212
lucrătorii creştini să fie uniţi prin legăturile ~ 504
manifestaţi ~ faţă de tineri 284
manifestaţi ~ faţă de cei care au nevoie de ea 804
mulţi tânjesc după o ~ prietenească 85
nici o îngăduinţă pentru ~ sentimentalistă 579
nu fiţi lipsiţi de ~ 540
priviri caracterizate de ~ 323
răspândiţi ~ în mod judicios 772
remedii aşa-zise simpatetice 701
reţinere care dovedeşte absenţa ~ 153
semnificaţia adevăratei ~ 85
sfat cu privire la manifestarea ~ 772
simpatizaţi cu cei întristaţi 84
spiritul ~ 182, 193
suferinzii au cea mai mare nevoie de ~ lui Hristos 84
tinerii aşteaptă ~ din partea celor bătrâni 746
toţi oamenii au nevoie de ~ 186
unii care par să manifeste ~ nu sunt adevăraţi prieteni 463
unii copii au nevoie de mai multă ~ 150
Simplitate
153, 262
Simţământ al valorii
personale
~ nepotrivit, la studenţi 81
~ prejudiciază capacităţile 265
adevăratul creştin să nu fie plin de ~ 540
cultivarea ~ poate face mult rău 355
Hristos a expus ruşinii ~ 626, 627
persoane în care nu există nici un ~ 33
rele posibile datorită ~ 277
Simţăminte
a acţiona mânat de ~ 646
a face pe plac ~, nu credinţei 679
acţionaţi în armonie cu legile naturii, fără a ţine cont de ~ 119
adevărata convertire este o schimbare decisivă a ~ 349
adevărata iubire nu constă în ~ 206
agitaţia şi critica stârnesc cele mai rele ~ ale inimii 501
analizaţi-vă ~ în lumina Cuvântului lui Dumnezeu 318
bazaţi-vă pe credinţă, nu pe ~ 537
boala mintală datorată ~ de insatisfacţie 400, 475, 748
bolnavi care stăruie asupra ~ rele 118
când să facem concesii ~ 244
când să nu vorbiţi despre ~ voastre 758
cel respins nu se simte vinovat datorită ~ urii 432
cele mai duioase ~ datorate de către soţ, soţiei 158
credinţa nu este dependentă de ~ 536, 537, 679
credinţa nu este o luptă dusă cu un ~ fericit 39, 540
cultivaţi ~ altruiste 327
datoria soţului faţă de ~ soţiei 158
eşecul în stăpânirea ~ 589, 660, 661
etalarea ~ de răzbunare 517, 523
experienţa religioasă nu este mai profundă decât ~ 127
exprimaţi-vă ~ 128, 402, 460, 480, 760
fiţi sensibili la ~ altora 198
gândurile şi ~ alcătuiesc caracterul moral 593, 660
incapacitatea de a pătrunde pe deplin în ~ celor bolnavi 512
incitarea ~ în adunările religioase 39
influenţa ~ mamei asupra copiilor 132
încurajaţi ~ speranţei 809
învingeţi ~ copilăreşti 630, 801
lăsaţi toate ~ la piciorul crucii 541
legătura dintre ~ a două persoane 609
Legea lui Dumnezeu atinge ~ 564
Legea lui Dumnezeu încălcată prin ~ 33
legea naturii şi ~ 663
nu daţi curs ~ iritate 460
nu fiţi controlaţi de ~ 49, 126, 127, 274, 495
nu putem evita să suferim uneori ~ de frustrare 789
nu vă bucuraţi în ~, ci în speranţă 803
nu vă gândiţi la ~ voastre 633
nu vă închinaţi în faţa ~, bune sau rele 480
nu vă lăsaţi conduşi de ~ greşite 517, 523
omul care se simtă rănit în ~ 485
persoane care fac apel în mod constant la ~ 127
priviţi cu respect ~ altora 616
profesorii să fie atenţi la ~ altora 688
puterea ~ 689
puţini ştiu cum să îndrume ~ tinerilor 190
răpirea emoţională nu este convertire 127
război împotriva ~ de melancolie 409, 410
religia nu este doar ~ 286
reprimaţi ~ păcătoase 658
rezistaţi ~ de nemulţumire 797
sacrificarea ~ în faţa unei voinţe determinate 398
smulgeţi ~ greşite 600
speranţa creştină nu se întemeiază pe temelia ~ 496
stăpâniţi-vă ~ 593
trăiţi prin credinţă, nu prin ~ 495
un val de ~ care străbate nervii 642
ridicaţi-vă deasupra ~ josnice 642
Simţămintele
~ care tulbură cei mai buni oameni 432
~ cultivate în tinereţe 281, 551
~ de descurajare datorate lipsei de ocupaţie 603
~ diferă în funcţie de circumstanţe 495
~ doboară totul înaintea lor 297, 298
~ exprimate în preajma celor care sunt aproape de moarte sau decedaţi 503
~ fără o cauză reală 517
~ legate de Hristos 783
~ lipsite de bunătate îi aparţin lui Satana 192
~ mai puţin puternice decât revolta împotriva lui Dumnezeu 460
~ necuvenite faţă de părinţi 179
~ nu înseamnă credinţă 49
~ nu trebuie să fie un criteriu 126
~ puternice împotriva unor persoane 521
~ trebuie să fie sub controlul Duhului Sfânt 192
~ trebuie să fie sub controlul raţiunii şi al religiei 593, 660
~ nu sunt
~ demne de încredere 693
~ o dovadă a respingerii lui Dumnezeu 808
~ o dovadă că sunteţi creştini 538
~ sunt
~ adesea înşelătoare 126
~ greşite când ideile sunt greşite 660
~ întărite prin exprimare 419, 420
~ întotdeauna fericite 495
~ schimbătoare 528
Simţuri (organe de simţ)
~ derutate de egoism 272
~ derutate de simţăminte 31
~ să nu mai fie denaturate şi degradate 31
atenţie la ceea ce satisface ~ 314
fiţi santinele credincioase ale ~ voastre 229, 661
nimeni să nu exercite controlul asupra ~ altuia 713, 714
Sinceritate, sincer
medicii trebuie să fie ~ 436
Singurătate
~ poate fi benefică 127
vindecarea de ~ 403
motivele egoiste aduc ~ 644
ce să facem în ~ 459
cum să nu fim singuri 633
Sinucidere 298
Slab
~ şi fără credinţă 554
cel mai ~ suflet 6
educat în mod ~ 361
femei ~ din punct de vedere nervos 393
Slăbiciune
~ ereditară 145
~ imaginară a bolnavilor 689,690
~ religioasă 635
~ tineri cu ~ mintală 110
exprimarea iubirii nu este ~ 153
lucruri care provoacă ~ 63, 393, 396, 443
nevoia de a conştientiza propria ~ 728
nu este demn de laudă a vorbi despre propria ~ 777
Slujire de sine 345, 642
Smerit cu inima
fata care era ~ 302, 522
Soare
bătrânii au nevoie de multă lumină şi ~747
în locul norilor întunecaţi, adunaţi în suflet strălucirea şi căldura ~ 805
faceţi ca familia să fie plină de căldura şi lumina ~ 213
bunătatea părintească este ca lumina şi căldura ~ 64
Soartă
persoane care se lasă în voia ~ 314, 726, 736
viaţa nu este controlată de o ~ oarbă 363
Sobrietate 226, 787
Sociabilitate 289, 621, 625
confuzia unei atmosfere în care lipseşte ~ 483
Social
atribuţii ~ 483
avantajele ~ sunt talanţi 621
beneficiile relaţiilor ~ 621, 622
bunătate ~ 622
comuniune ~ 622
copiii iubesc relaţiile ~ 168
economia ~ a naţiunii 625
egalitate ~ 625
festivitate ~ 315
folosirea puterii ~ 62, 622, 628, 805
întâlniri pentru satisfacţii ~ 623
omul a fost creat ca fiinţă ~ 161
relaţii ~ 622, 805
trăsături ~ 621
trăsături ~ în natura umană 622
viaţă ~ 623, 625, 627
Societate
~ în dezordine 623
~ modelabilă 178, 667
~ modelată prin educaţie 367, 624
~ viitorului 4
fată care preferă ~ tinerilor băieţi 301
influenţa căminului pentru bunăstarea ~ 174
legea reciprocităţii independenţei în ~ 267
lucruri care demoralizează ~ 625
marginalizaţi ai ~ 623
nivelurile ~ nu pot fi niciodată egalizate 626
rele ~ 66, 267
Societăţi literare 668
Sodoma
familia lui Lot în ~ 339
Soldaţi
copii bine instruiţi ca nişte ~ 707
Solicitudine, atenţie
~ care nu face decât să agite 469
~ duioasă pentru cei greşiţi 763
~ învăţată de către Moise 768
Solie
~ falsă 42
Somn
~ odihnitor 116, 484, 603
Speculativ
înclinaţii ~ 103
Speculaţie
~ pretinsă a fi ştiinţă 699
credinţa lui Moise nu a fost ~ 538
înlăturarea Bibliei ne lasă la voia ~ 742
Speranţă (speranţe)
~ aflată în Hristos 68, 127
~ promovează sănătatea 403, 458, 647, 738,
aduceţi un spirit de ~ în viaţa de zi cu zi 376
bătrânii beneficiază datorită spiritului plin de ~ al tinerilor 746
cultivaţi spiritul ~ de mai bine 662
cum să avem ~ împlinite 495
cum să oferim ~ celor care greşesc 464, 756
emoţii fluctuante între ~ şi teamă 126, 127
Hristos aprinde noi ~ 70
încrederea în puterea cuiva pentru ~ 477
lamentări pentru ~ neîmplinite 70
lipsa ~ la copii 488
luminaţi viaţa altora prin cuvinte de ~ 63, 438, 575, 759
milioane de oameni lipsiţi de ~ 474
noi ne bucurăm pe temeiul ~, şi nu datorită simţămintelor 803
soţie care se simţea lipsită de ~ 485
vorbiţi despre ~ 492
Spini
abateţi-vă privirile de la ~ şi priviţi la flori 809
Spiritism
~ este contrafacerea adevărului 699, 700
apostoli ai ~ pretind puterea de a vindeca 701
Coloseni 2,8 se aplică la ~ mo-dern 723
concepţiile fanteziste despre Dumnezeu, răspândite de ~ 306
învăţăturile greşite ale ~ 553, 722, 723
pericolul labirintului ~ 305
ştiinţe care sunt temelia ~ 20, 711, 712
Spiritist
caracterul experienţelor ~ 635
medii ~ 700
profesori ~ 723
Spiritual
stomacul obosit distruge trăsăturile ~ 618
Spiritualitate
consumul de carne afectează negativ ~ 407
discuţie care înseamnă moarte pentru ~ 779
ideile greşite cu privire la ~ 700
ignoranţă care nu măreşte ~ 365
Sporturi
~ brutale şi inumane 290, 291
~ incitante 315
Stabilitate
influenţe în favoarea ~ 351
Standard
~ înalt şi sfânt 104, 105
~ noastre trebuie înălţate mai presus de ~ lumeşti 268
cum să atingi ~ lui Dumnezeu 787
Statornicie
tineret căruia îi lipseşte ~ 707
Stăpânire de sine
~ este esenţială 523
~ în educaţie 102
~ în păstrarea şi recuperarea sănătăţii 60, 69, 55
ajutorul lui Dumnezeu necesar pentru ~ 125
cele mai mari talente fără ~ 4
copii care au învăţat ~ sunt mai fericiţi 61
copii care nu au învăţat ~ 145, 298
cultivaţi ~ 125
dobândiţi obiceiul ~ 361, 573, 660
domnia ~ cedată poftei 303, 724
educaţi tinerii pentru o desăvârşită ~ 79
eşecul în cultivarea ~ 381
exercitaţi ~ 292
exersarea ~ este esenţială 166, 615
învăţaţi ~ 169, 282, 687
lucruri care diminuează ~ 227, 228, 236, 444
mamele au nevoie de ~ 133, 134
minţi foarte educate fără ~ 4
obiceiuri greşite determină pierderea ~ 401
păstraţi echilibrul ~ 146, 147
persoane care cresc fără ~ 519
pierderea ~ de către persoanele în vârstă 749
pierderea ~ de către profesori 357
puterea ~ pentru tăria caracterului 689
puterea ~ se întăreşte prin exercitare 76, 284, 601, 608, 666, 804
puţini studenţi au suficientă ~ 362, 363
rezultatele lipsei ~ 518, 519
suficientă ~ pentru a acţiona principial 362, 363
toţi trebuie să înveţe ~ 179, 189, 190, 308
Stereotipie
~ în maniera de lucru 52
Stimulent
ceaiul ca ~ 589, 590
Stimuli
68, 154
Strategii necinstite
identitatea lucrării lui Dumnezeu şi ~ 558
onestitatea şi ~ nu se potrivesc 638
Strălucit
tineri ~ nu au întotdeauna cel mai mare succes 309, 310
Studii
~ grele câştigă victorii 99
a depinde de alţii pentru propriile voastre ~ 264
copii neînvăţaţi cu ~ dificile 550
Studiu
~ care este păcat 195
~ declaraţiilor rostite sau scrise de oameni 360
a petrece mult timp în ~ 368
acordaţi un ~ atent Cuvântului lui Dumnezeu 108
cercetaţi şi rugaţi-vă în timpul ~ 100
colecţionarea multor cărţi pentru ~ 506
consumul de carne afectează ~ 390
Cuvântul lui Dumnezeu ca temelie a ~ 89
dificultăţi care apar în fiecare ~ 100
efectele negative ale ~ excesiv 55, 444, 488, 508
fată care rămâne în urmă cu ~ 302
înclinaţie şi dorinţă pentru ~ 195
moarte prematură cauzată de ~ 506, 507
prea multă preocupare pentru ~ 445
Subiecte
a stărui asupra ~ imorale 264
Substituenţi
~ de ocazie 803
Succes
~ lucrării Evangheliei 615
~ necesită o ţintă precisă 341
adevăratul ~ 100, 571
de ce unele persoane strălucite au puţin ~ 309, 310
dorim un ~ real 612
dovada ~ 352
garanţia ~ tinerilor 556
lucruri esenţiale pentru ~ în viaţă 275, 363, 442, 540
mulţi sunt îndepărtaţi de adevăratul ~ 342
secretele ~ 541
student insuficient pregătit pentru ~ 364
tineri nepregătiţi pentru ~ 283
Suferinţă
~ vine în viaţa fiecărui om 284
nu vorbiţi despre ~ voastre 757
Dumnezeu nu provoacă ~ 510
unele cauze ale ~ 137, 283, 284, 510
Suflet
tristeţea afectează ~ 458
Sugestii
tinerii răspund rapid la ~ 291
Supărări
~ aduse de interesele egoiste 644
~ datorate unor ambiţii greşite 318
~ distrug puterile vieţii 65, 250, 251, 452
a gândi numai la ~ 62, 759
ani care nu trebuie să fie ani de ~ 766
anticiparea ~ altora 764
ce să faci în timpul ~ 459, 462
doborât de ~ 399
eliberare de ~ 65, 250, 251, 452, 460, 480
inima lui Dumnezeu mişcată de ~ noastre 480
în aşteptarea tuturor ~ 459
nu vă plângeţi de ~ 811
nu vorbiţi despre ~ voastre 757
persoană care suportă cele mai mari ~ 464
remediu pentru 66
toate ~ vieţii 86
viaţă fără ~ 338
Superficialitate 101
spirit de ~ 598,
Superioritate
pretenţia de ~ 785
Superstiţii 46, 96, 594, 742
Superstiţios
idei ~ 759
Suprem
Duhul Sfânt este Duhul ~ 800
Supremaţie
pretenţia de ~ 30
~ nejustificată 79
Supunere
întreaga ~ acordată doar lui Hristos 154
~ care schimbă trăsăturile aspre 619
Suspectare
~ permanentă a răului 789
Suspendare
~ studenţilor 356, 357
Suspiciune, a suspecta
~ descurajează copiii 198
eliberaţi-vă de gunoiul ~ 638
exprimarea ~ 637
familie afectată negativ de ~ 156
gândurile nu trebuie să alunece pe căile ~ 593, 647
gelozie care cauzează ~ 336, 337
nu cultivaţi ~ 533, 674
persoane preocupate cu ~ altora 381
Suveranitate
premiul celei mai înalte ~ 724
*
Şahul 736
Şovăire
~ cea mai teribilă 794
Ştiinţa
~ adevăratei evlavii 783
~ care este fără egal 97, 346
~ citirii corecte 581
~ cu privire la minte este folosită de Satana 19, 20, 46, 71-76, 698, 699, 704-720
~ curată şi cuprinzătoare, în Cuvântul lui Dumnezeu 189
~ cuvântului adevărului 26
~ deschide noi orizonturi 742
~ este slujitoarea religiei 744
~ falsă 310, 446, 570
~ în domeniul filozofiei 783
~ în tratarea celor bolnavi 437
~ mântuirii 358, 741
~ nu poate explica iubirea lui Hristos 801
~ oferă lumină asupra Cuvântului scris 739
~ omenească nu poate dezvălui tainele lui Dumnezeu 742
~ pe nedrept numită astfel 743, 744
~ lui Satana 26, 725, 726
~ tratării minţii este bună dacă este folosită corect 20, 711
adevărata ~ 310, 706, 707, 709, 739, 741, 743
aşa-zisa ~ 699, 705
Biblia nu trebuie verificată prin intermediul ideilor omeneşti din domeniul ~ 699, 743
creştinii pot beneficia de o ~ sfântă 742
cum să învăţăm ~ 29
cunoaşterea ~ este putere 361, 741
Cuvântul scris şi ~ sunt în acord 739
de ce mulţi nu pot armoniza ~ cu Scriptura 697
descoperirile şi ~ 702
Dumnezeu este autorul ~ 739
greşelile tinerilor cu privire la ~ 310, 311
Hristos ar fi putut deschide uşile ~ 702
idei greşite cu privire la ~ naturii 194
ignoranţă care face apel la ~ 739
încercări de a despărţi ~ de creştinismul biblic 91
potopul în lumina descoperirilor ~ 702
prezentarea unei ~ care este speculaţie 699
priviţi ~ dintr-o perspectivă religioasă 16
studiul ~ să nu fie neglijat 445
verificaţi ideile ~ omeneşti prin intermediul Bibliei 699, 743
Ştiinţific
adevăr ~ 309, 740, 741
cercetări ~ 20, 678, 702, 711, 739, 742
concluzii greşite în urma cercetării ~ 699
nevoia cunoaşterii ~ 114, 198, 739
Satana foloseşte principiile ~ 21
scepticism şi necredinţă în hainele ~ 19, 711
subiecte pline de taine de natură ~ 699
teorii şi speculaţii acceptate ca fapte ~ 697
*
Tabla de scris
folosirea ~ pentru predarea lecţiilor spirituale194
Tact
~ folosit de Hristos în confruntarea cu prejudecăţile oamenilor
~ necesar în tratarea celor bolnavi 8, 771
~ necesar în tratarea minţii 81, 439, 770, 771
corectaţi pe cei greşiţi cu ~ şi delicateţe
cum să realizăm mai mult prin ~ 6
Dumnezeu are nevoie de profesori care folosesc ~ 353
Taină
~ în Cuvântul lui Dumnezeu 271
~ ale providenţei lui Dumnezeu 671
~ despre care să nu se predice 43
Satana este ~ nelegiuirii 699
Talant
timpul este un ~ important 167
Talente
apreciaţi şi favorizaţi toate ~ 581
cele mai alese ~ nu pot lua locul iubirii 242
cele mai mari ~, dar fără stăpânirea de sine 4
continua folosire greşită a ~ 800
cultivaţi ~ dăruite de Dumnezeu 800
cultivaţi ~ în mod perseverent 3
cum pot fi folosite ~ în modul cel mai eficient 743, 744
dezvoltaţi şi măriţi ~ 431
folosiţi ~ în slujba lui Dumnezeu 738
înţelepciune pentru a folosi în mod corect ~ 785
învăţaţi folosirea ~ pentru cele mai înalte scopuri 341
marile ~ nu sunt necesare pentru a fi buni cetăţeni 610
mulţi tineri posedă cele mai bune ~ 110
nevoia de ~ tinere 290
nu toţi au aceleaşi ~ 615
omagiu adus ~, de către lume 276, 277
~ folosite în mod corespunzător 545
~ folosite pentru combaterea Cuvântului lui Dumnezeu 741
~ Îi aparţin lui Dumnezeu 708
~ încredinţate sunt o responsabilitate sfântă 785
~ se dezvoltă printr-o folosire constantă 431, 604
~ speciale pentru a ne ajuta unii pe alţii 757
~ sunt un dar de la Dumnezeu 99, 546
~ sunt un dar de la Dumnezeu pentru a fi dezvoltate în mod înţelept 107
~ asociate cu iubirea 242
Târguire, a târgui
~ pentru sume mici de bani 436
Tăcere
~ este de aur 772
elocvenţa ~ 582
mânie întâmpinată prin ~ 522
Tăiere
nu voi trebuie să înfăptuiţi ~ 771
Tăios
a rosti cuvinte ~ 771
Teatru
~ este un loc periculos 590
frecventarea ~ stimulează pasiunile 315
amuzamente oferite de ~ 590
Teme, subiecte
~ asupra cărora mintea trebuie să stăruie 343, 604
rezultate neplăcute ca urmare a preocupării insistente cu anumite ~ 489
Temperament
asocierea diferitelor ~ 616
cauza unui ~ iritabil 517
controlul ~ este esenţial 582
cultivarea unui ~ pervers 647
cuvintele mânioase stârnesc temperamentul la o furie mai mare 522
dezlănţuirea ~ în faţa copilului 519
educaţi copiii pentru a avea un ~ plăcut 169
eşecul în stăpânirea ~ 519
fiţi îngăduitori cu ~ diferite 633
Hristos schimbă ~ aspru şi needucat 617
izbucnirea unui ~ violent 292, 293
îngăduirea unui ~ nestăpânit 80
judecarea aspră a ~ dăunează vieţii de familie 156
liniştiţi ~ rebel al copilului 501
manifestaţi un ~ sfânt 552
mintea se află în pericol datorită unui ~ nesfânt 792
nu putem evita încercarea ~ 789
obiceiurile greşite formează un ~ rău 386
păstraţi ~ sub controlul Duhului Sfânt 192
profesorii să-şi păstreze ~ sub control 192
profesorii să nu manifeste un ~ necreştin 355
relaţia alimentaţiei cu starea ~ 386
să aveţi un ~ plăcut şi atrăgător 332, 333
sănătatea trupului favorizează un ~ echilibrat 392, 405
supuneţi-vă ~ vostru grăbit 583
supuneţi-vă ~ firesc şi pasionat 583
un ~ controlat evită tulburările 520
un ~ echilibrat favorizează creşterea în har 392
un stomac leneş determină un ~ lent 394
unii părinţi au ~ iritabile 165
varietatea nesfârşită a ~ 763
~ bine echilibrat 520
~ deosebit de sensibil 337
~ necontrolabil 520, 523
~ nestăpânit transmis copiilor 145
oameni cu ~ diferite pot lucra împreună 501
~ pasionat, unit cu invidia şi gelozia 145
~ rău la profesori 192
~ sfânt născut din Duhul Sfânt 600
~ specific, moştenit de către unii 616
~ tulburat datorită unei diete greşite 388
~ tulburat şi dezagreabil 332, 333
Temperamental
persoane care sunt ~ 381
Tendinţe, înclinaţii, predispoziţii
a face ceva care nu este în armonie cu ~ 757
bătălia împotriva ~ 146
biruinţa asupra ~ ereditare spre rău 30, 31
controlul asupra ~ naturale 127
cum să vă biruiţi ~ 407
dorinţa de a urma ~ nestăpânite 30
nu urmaţi ~ voastre 49, 302
omul îşi poate învinge ~ 123
părinţii să vegheze asupra ~ copiilor 148
sfat cu privire la ~ naturale 377
simţământul datoriei mai presus de ~ 74
tineri cărora li se îngăduie să-şi urmeze ~ nestăpânite 81, 312, 313
vegheaţi asupra ~ spre rău 145
voinţa nu este ~ 685
Tendinţele
~ comportamentului nostru 35
~ copiilor spre rău 134, 135, 145, 765
~ cultivate 34, 145, 504, 558, 598, 760
~ ereditare transmise copilului 148
~ ereditare trebuie învinse 6, 32, 39, 132, 142, 145, 146, 292, 293, 346, 504, 546, 558, 598
~ înnăscute 5
~ naturale 31, 105, 760
~ transmise copilului 139
~ trebuie învinse 6, 346, 666
Teoretic
educarea inimii este mai mult decât o simplă învăţare ~ 69
educaţia în domeniul cunoaşterii ~ nu este supremă 358
studenţi care obţin doar o cunoaştere ~ 363
Teorii
~ ale unor mari oameni bine ordonate 743
~ bine alcătuite 41, 43
~ care conduc departe de adevăr 699
~ care răpesc încrederea în soliile care ne-au fost date 275
~ false, îmbrăcate în veşminte false 718
~ inventate în mod ciudat 795
~ privitoare la controlul minţii de către o altă minte 711 713
~ privitoare la puterea existentă în om 722
~ unei persoane deprimate cu privire la doctrinele Bibliei 493
acceptarea de noi ~ 795
avertisment împotriva ~ de origine satanică 699, 718
avertismente cu privire la ~ 96, 499, 719, 742
minte atrasă de ~ 332
minte care slujeşte unor ~ lipsite de temeinicie 376
mulţi acceptă ~ ca fiind fapte ştiinţifice 697
nu favorizaţi ~ vagi 765
nu studiaţi ~ eronate
nu vă lăsaţi împiedicaţi de ~ nedemne de încredere 96, 742
oameni care au iubit ~ adevărului 381
părăsiţi ~ amăgitoare 718
respingerea unor ~ periculoase 760
studenţi ocupaţi cu ~ oamenilor 446
~ spiritiste 718, 719
unii încearcă să introducă ~ 42
Teosofie 699, 700
Timiditate
~ şi retragere 214
Timp
167, 358, 598, 798
Tovărăşie
căutarea ~ este ceva natural 609
Dumnezeu l-a creat pe om pentru ~ 609
Trandafiri 805, 807
tufă de ~ 767
Trecut
amintiri ~ 459
Tristeţe
boală cauzată de ~ 482
când bucuria ia locul ~ 760
ce să facem când suntem cuprinşi de ~ 537
cuvinte care aduc ~ 503
efectele ~ exprimate în scrieri 487
efectele negative ale ~ asupra trupului 458
efectul dezagreabil al ~ 662
viaţa religioasă care nu este caracterizată de ~ 476
viaţă fără ~ 338
Tulburare, a tulbura
lucruri care ~ întotdeauna 772
situaţii speciale în care Dumnezeu ne încearcă răbdarea şi credinţa prin ~ 476
viaţa la ţară nu este întotdeauna lipsită de ~ 648
Tutun
efectele negative ale 74-76, 297
Ucenicie
~ este dovada unităţii 798
Ucidere
mânia ca ~ 520
invidia duce la ~ 526
Uimitor
atracţie pentru ceea ce este ~ 590
Uitare
~ este păcat 417
gurmanzi care suferă pierderi de memorie 389
idei greşite cu privire la ~ 417
Uitarea de sine 85, 275, 276, 268
Umbră
a nu fi ~ altuia 103, 429
persoane care răspândesc ~ 459
Umil
dependenţa de Dumnezeu ar trebui să ne facă ~ 261
fiţi la fel de ~ cum aţi dori să fie ceilalţi 789
Umilinţa
~ adunată în ani de experienţă 17
~ afectată 794
~ ca efect al credinţei 532
~ este rodul credinţei 532
~ ia locul mândriei 619, 787
asemenea unui copil în ~ 384
cultivaţi ~ 636
egoismul este lipsa ~ lui Hristos 271
faceţi lucrarea lui Dumnezeu cu ~ 639
falsă ~ 39
ignoranţa nu măreşte ~ 365
influenţa ~ vindecă 151
inima care poate suporta totul cu ~ 257
primiţi mustrarea cu ~ 727
progres care dezvoltă ~ 618
rânduială menită să promoveze ~ 277
rodul desăvârşit al ~ 555
soţul să-şi păstreze poziţia cu ~ 161
~ inimii 30
Unire
Dumnezeu doreşte ~ în poporul Său 797
putere în ~ 265
nu căutaţi ~ cu bisericile populare 559
Unitate
adevărata ~ în biserică şi familie 501
Duhul Sfânt aflat în inimă realizează ~ 497
iubirea lui Hristos atrage inimile în ~ 277
luptaţi pentru ~ 559
ţintiţi constant spre ~ 798
vorbiţi despre ~ în lucrarea religioasă 40
~ ca dovadă a uceniciei 798
~ gândirii 426, 429
~ creştină nu înseamnă dominarea minţii 708
~ datorată iubirii 210
~ în activitatea armonioasă 502
~ în diversitate 53, 423, 426, 800
~ între credincioşi 207
~ noastră nu trebuie să se realizeze prin conformarea cu strategiile lumeşti 559
Ura
~ celor săraci împotriva bogaţilor 66
~ este o încălcare a poruncii a şasea 526, 527
~ faţă de Hristos 610
~ faţă de principiile adevărului va continua 525
~ într-o activitate folositoare 604
~ întunecă facultăţile perceptive 335, 529
~ îşi are originea în Satana 522, 524, 608
~ lui Cain faţă de Abel 526
~ lui Saul împotriva lui David 525, 526
~ unei tinere împotriva părinţilor ei 528
Ură, a urî
cel care ~ vrăjmaşii 529
de ce creştinii sunt ~ de alţii 537
Duhul dă putere pentru a înfrunta ~ lumii 70
Duhul poate inspira iubire faţă de cei pe care îi ~ 530
femeia plină de ~ 528
flăcările ~ împotriva lui Hristos 528
înfăţişarea lui Satana este marcată de ~ 524
îngăduinţa faţă de ~ 516
Legea lui Dumnezeu condamnă ~ 526
mustrarea păcatului trezeşte ~ 525
nu cultivaţi ~ faţă de semeni 349
oamenii care Îl iubesc pe Dumnezeu nu pot manifesta 209
spiritul ~ aduce răul asupra celui ce îl manifestă 522
sufletul care cultivă ~ este lipsit de iubirea lui Dumnezeu 520
Vezi, de asemenea, Vrăjmăşie
Ureche (urechi), auz, a auzi
fiţi santinele credincioase ale ~ voastre 229, 661
Urgenţă, situaţii de criză
călăuzirea de care tinerii au nevoie în ~ 365
căutaţi pe Dumnezeu pentru înţelepciune în ~ 464
Duhul dă putere pentru ~ 70
fiţi loiali în ~ 264
Uşor, uşoară
atmosferă ~, relaxată 157
citadela sufletului păzită în perioadele ~ 75
înclinaţia de a căuta sarcinile ~ 603
*
Vanitate 726, 784
Vanitos
nu fiţi ~ 41
persoane departe de a fi ~ 560
Varietate
copiii au nevoie de ~ 648
Vârstnici, bătrâni
grija faţă de nevoile celor ~ 745 – 752
Vase
minţi ca nişte ~ crăpate 102
Veghere
păstraţi natura morală vie printr-o continuă stare de ~ 73
Vehemenţă 578
Viaţă
~ este o carte neumblată 429
~ la întâmplare, lipsită de sens 795
Hristos este Căpitan pe corabia ~ 673
iubirea lui Hristos este o putere care dă ~ 65
marele scop al ~ 359
planurile tinerilor pentru cariera ~ 366
Vicios
tinerii pot fi ~ sau virtuoşi, după cum aleg 551
societatea unor persoane ~ 610
Viciu
inactivitate care deschide căile ~ 604
~ deprinse prin tovărăşii rele 147
~ care distruge trupul şi sufletul 230
Vigoare, putere
scăderea ~ 747
Viitor
îngrijorarea nu poate discerne ~ 471
mulţi împrumută necazuri din ~ 474
mulţi nu doresc să se încreadă în Dumnezeu pentru ~ 469
nu lăsaţi ca ~ să vă întristeze inima 458
Vin
tineri dependenţi de ~ 76
consumul de ~ 297
Vindecare, a vindeca
numai Dumnezeu poate ~ 706
Vinovăţie
adevăratul creştin fără nici o urmă de ~ 412
conştienţa ~ 478
efectele negative ale ~ 65, 250, 251, 412, 451, 452, 458
egoismul produce ~ 272
eliberare de ~ 65, 250, 412, 452, 456
grade de ~ 452
Iacov eliberat de simţământul ~ 454, 455
ignoranţa nu scuteşte de ~ 455
lăsaţi simţămintele de ~ la picioarele lui Hristos 451
nu încercaţi să micşoraţi ~ prin scuze 455
recunoaşterea ~ este esenţială 456
Satana exacerbează simţământul ~ în sufletul păcătosului 454
teama şi ~ 478
Violenţă
Hristos nu a folosit ~ asupra voinţei omului 741
Virtute
~ întărită 673
Visare cu ochii deschişi
588, 593
Visarea 604, 661
Vital
lucruri care subminează puterile ~ 674
doctrină care susţine că materia deţine putere ~ 570
abuzurile asupra propriului corp scad puterile ~ 230
Vitalitate
scăderea ~ 747
~ spirituală 632
Voce
~ este un dar care trebuie folosit în mod corect 572
~ plăcută pentru un cămin fericit 180
când să vă schimbaţi ~ 68
cultivarea ~ 580-582
iubire care linişteşte ~ 209
păstraţi muzicalitatea ~ 580
Satana foloseşte particularităţile ~ 42
Voinţa
~ aşezată de partea lui Dumnezeu 686
~ bine determinată
~ cedată lui Dumnezeu 123, 124
~ conduce celelalte capacităţi 685
~ copilului în perioada educaţiei 282, 283, 421, 425
~ copilului să nu fie controlată de ~ altcuiva 292, 688, 707, 708
~ corect orientată şi controlată 328
~ egoistă şi încăpăţânată 809
~ este agresivă 685
~ este în siguranţă atunci când este unită cu voinţa lui Dumnezeu 692
~ este o putere dominatoare în om 685
~ latentă 118, 734, 735
~ lipsită de perversitate 328, 691
~ modelată de Satana 527, 686
~ nu trebuie să fie distrusă 693
~ omului oferită controlului lui Satana de către Adam 685
~ poate fi sfinţită şi demnă 326
~ poate fi supusă controlului Duhului Sfânt 326
~ puternică şi hotărâtă 337
~ şi munca manuală 734
~ tinerilor are nevoie de călăuzire 282
~ tinerilor forţată printr-o disciplină dură 282
~ trebuie să fie absorbită de voinţa lui Hristos 186
~ trebuie să fie sub controlul lui Dumnezeu 406
~ trebuie să fie unită cu voinţa lui Dumnezeu 692
adevărata putere a ~ 685, 693
adevărata iubire obţinută prin hotărârea unei ~ sfinţite 206
angajarea ~ în studiu 100
aşezaţi ~ de partea lui Dumnezeu 34, 690
cedarea ~ în mâinile lui Hristos 694
consimţământul ~ acordat puterilor răului 420, 710, 803
controlul obiceiurilor greşite asupra ~ 691
copiii au o ~ inteligentă 282, 687
corecta acţiune a ~ 685
Duhul Sfânt nu îndeplineşte partea noastră în determinarea ~ 691
Duhul Sfânt poate uni ~ voastră cu voinţa divină 694
Dumnezeu nu forţează niciodată ~ 325, 475, 741
Dumnezeu poate purifica şi înnobila ~ 693
exercitarea ~ 487, 571, 673, 686
fiecare trebuie să-şi exercite ~ pentru sine însuşi 423
Hristos poate întări o ~ slăbită 259
Hristos poate reface o ~ pervertită 13
incapacitatea de a remedia defectele caracterului depinde de ~ 549
libertatea ~ 422
lipsa unei puteri a ~ statornice şi hotărâte 95
luptaţi lupta cea bună a credinţei, angajându-vă puterea ~ 693
nici o minte să nu fie controlată de ~ unei alte minţi 713, 714
noi Îi putem da ~ noastră lui Dumnezeu 420
nu înfrângeţi ~ copiilor neascultători 688
nu sfărâmaţi ~ 688
pasiunile trebuie să fie sub controlul ~ 406
păcatul are putere asupra noastră prin intermediul ~ 693
păstraţi ~ de partea lui Dumnezeu 687
orientaţi ~ într-o direcţie corectă 328, 690
păstraţi facultăţile minţii sub controlul ~ 100
permisivitatea necontrolată acordată ~ 704
persoană care acţionează în conformitate cu propria ~ 41
predarea ~ înaintea lui Dumnezeu 125, 693
predarea ~ înaintea lui Hristos 685
puterea ~ 688
puterea ~ ca ajutor în recuperarea şi păstrarea sănătăţii 601, 604, 648, 682, 683, 689-691
puterea ~ este un calmant puternic al nervilor 487, 648
puterea ~ ne face îndemânatici 6
puterea ~ necesară pentru a învinge izbucnirile de furie 519
puterea ~ necesară pentru întărirea caracterului 689
puterea ~ nu este apreciată aşa cum ar trebui 690
puterea ~ unită cu ajutorul divin poate rezista ispitei 105, 687
puteţi să vă controlaţi ~ 124, 549, 693
starea de divizare a ~ 688
supuneţi ~ voinţei lui Dumnezeu 757
trataţi ~ în mod înţelept şi atent 412
vasele de sânge păstrate sub controlul ~ 398
Voios
a fi ~ 125, 327, 463, 662, 758
datoria mamei de a fi ~ 167, 486
faceţi ca încercarea să devină un cântec ~ 460
încurajaţi bolnavii să fie ~ 467, 482
manifestaţi un spirit ~ 633
să aveţi o înfăţişare ~ 257
un spirit ~ contribuie la sănătate 482, 647, 738
Voioşia
~ este benefică pentru sănătate 60, 322, 646, 662
~ este mai bună decât medica-mentele 322
~ îi ajută pe alţii 63, 458, 662, 759
~ îi face pe alţii fericiţi 662
~ lui Pavel în furtuna de pe mare 479
mâncaţi încet şi cu ~ 759
~ necesară în scriere 487
~ trebuie să ia locul neliniştii 804
cei vârstnici pot beneficia de ~ tinerilor 746
copiii cărora li se arată puţină ~ 550
cultivaţi ~ 62, 466, 759
educaţi copiii cu ~ 63
este posibil ca mama să-i răpească copilului ~ nevinovată 132, 133
faceţi totul cu ~ 809
ideea greşită cu privire la ~ 758
lăsaţi ca spiritul de ~ să predomine 773
lucraţi pentru Hristos cu ~ 375
medicii trebuie să manifeste un spirit de ~ 84
puterea dătătoare de viaţă a ~ 61, 662
razele strălucitoare ale ~ 63, 575
Voluntar
Dumnezeu doreşte o slujire ~ 422
Vorbire de rău 113
Satana cunoaşte toate ~ 779
nu ~ 439
un singur cuvânt al ~ 676
Vorbire, a vorbi
~ denunţătoare 500
~ nepotrivită 208
~ răzbunătoare 529
~ tăioasă 175
cultivaţi o ~ politicoasă 581, 582
nevoia atenţiei în ~ 436
nu fiţi aspri în ~ 540
păstrarea unei moralităţi stricte în ~ 432
puritate în ~ 289
raţiunea să controleze puterea ~ 581
suprasolicitarea organelor ~ 581
talentul ~ 15, 799
a ~ despre lucruri dezagreabile 662
obiceiul de a ~ mult 779
persoane cărora le place să ~ 125
~ aspră şi lipsită de amabilitate 46
~ aşa cum ar fi vorbit Domnul 435
~ în mod distinctiv şi inteligent 581, 582
~ vulgară 156
a ~ corect 580, 581
a fi potrivit pentru ~ publică 580, 581
nu ~ neînţelept 435
Vorbitor
~ public 424
Hristos ca ~ 580, 581, 623
Vrăjitorie
trăim într-o atmosferă de ~ satanică 146
Vrăjmaş
omul este cel mai mare ~ al său 381
Vrăjmăşie
când iubirea învinge ~ 205
locuind într-o atmosferă de ~ 791
Vulgaritate
căminul este prea sfânt pentru ~ 157
*
Zahăr
~ nu este bun pentru stomac 618
Zâmbet
156, 183, 572, 758
Zece Porunci
boli cauzate de încălcarea celor ~ 569, 570
Zel
49, 184, 274, 639
Zgârcenie
~ dă naştere la ~ 436
om posedat de un spirit al ~ 594
Zgârcit
înfăţişarea persoanelor ~ 402
Zgomot
mame deranjate de ~ 486
copii ~ 150
Zi
doar o singură ~ vă aparţine 472
doar câte o singură ~ o dată 554
Ziare
poveşti de dragoste în ~ 285, 286

Dressed by Esomi


Leave a comment and / or appreciate the article!CLICK HERE http://www.radio-elshaday.de/

CLICK HERE :» http://www.radio-megapower.de/

CLICK HERE :» http://christliche-radiosender.blogspot.com/

CLICK HERE :» http://radiomegapower-nonstop.blogspot.de/


Posted by: *DJ_DANY* ( ADMIN )

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen