Acest site s-a nascut din dorinta si dor; dorinta de a fi de folos si dorul dupa oamenii cu care impartasim comuniunea de limba si credinta. Va invit sa treceti dincolo de aceasta prima pagina introductiva si sa descoperiti pe site o seama de materiale pe care vi le punem la dispozitie.

Samstag, 14. Juli 2012

Ellen G. White Minte, caracter, personalitate Sfaturi pentru sănătatea mintală şi spirituală Volumul II PARTEA 4 ACEASTA CARTE ONLINE CUPRINDE M

Ellen G. White
Minte, caracter, personalitate


Sfaturi pentru sănătatea mintală şi spirituală

Volumul II PARTEA 5 ACEASTA CARTE ONLINE
CUPRINDE MULTE PARTI -TOATE PARTILE LE VETI PUTEA GASI AICI PE SITE:

Gândurile
~ au nevoie de purificare 412
~ concentrate asupra eului 682
~ confuze datorate unei respiraţii superficiale 484
~ corecte nu vin în mod natural 656
~ cultivate în tinereţe 281, 551
~ egoiste sunt preocupate de propriile supărări 461
~ lui Ellen White tulburate şi confuze 461
~ exprimate în preajma celor aflaţi pe patul de moarte 503
~ în care eul ocupă locul central 592
~ nobile şi curate prin puterea transformatoare a lui Dumnezeu 69
~ pline de temeri legate de sporturi 344
~ pline de ură, reprimate nu conduc la vinovăţie 432
~ pot fi curăţite 31
~ profunde sunt esenţiale 352, 547
~ purificatoare rezultate din ascultarea de Legea lui Dumnezeu 663
~ se întăresc prin exprimare 419, 420
~ să nu rătăcească în preocuparea cu lucruri lipsite de importanţă 442
~ sfinţite prin virtute şi neprihănire 366
~ studenţilor 120
~ urmează cuvintelor 420, 663
~ viitoarei mame afectează copilul 132
a îngădui ~ să se orienteze spre suspiciune 661
abateţi-vă mintea de la ~ care vă corup 748
abateţi ~ egoiste spre cele spirituale 593
abilitatea de a concentra ~ asupra activităţii prezente 667
adevărul în inimă stăpâneşte ~ 575
aduceţi-vă ~ în supunere faţă de Domnul 125, 593, 658, 660
alungaţi ~ imorale 236
beneficiul ~ îndreptate spre lucrurile spirituale 723
bolnavi care îşi concentrează ~ asupra lor înşişi 118
când ~ se îndreaptă spre Dumnezeu asemenea florilor care se îndreaptă spre soare 670
caracterul ~ 357, 669
centrarea ~ asupra lucrurilor trecătoare 662
centraţi-vă ~ asupra Domnului 69, 235, 666
copii care ajung străini de ~ religioase 111, 112
corectaţi-vă ~ 49, 292
cum să facem ca ~ corecte să devină un obicei 285, 601, 608, 666
cum să înlăturăm ~ păcătoase 760
cum să învingem ~ 234
cuvintele exprimă ~ 420, 573
dacă sunt exprimate, ~ imorale devin un obicei 227, 235
Domnul Hristos citeşte ~ cu o acurateţe precisă 181
Domnul poate purifica ~ voastre 595
Duhul poate face ca ~ să asculte de Hristos 658
Duhul Sfânt învaţă şi călăuzeşte ~ noastre 573
Dumnezeu îi ajută pe cei ce caută să aibă ~ curate 656
educaţi şi păziţi zilnic ~ 656
evitaţi tot ce sugerează ~ imorale 107, 228, 229, 588, 733
fixaţi-vă ~ asupra lucrurilor sfinte 235
fixaţi cu statornicie ~ asupra unui scop în viaţă 442
Hristos trebuie legat de ~ noastre 782
îndrumaţi ~ spre dovezile iubirii lui Dumnezeu 758
înfrânaţi-vă ~ 410
îngerii răi nu pot cunoaşte ~ noastre 494, 658, 659, 774
lectură care conduce la ~ imorale şi păcătoase 111
literatură care trezeşte ~ imorale 290
lucruri care distrug ~ înalte 669, 747, 748
manieră în care să vă controlaţi ~ 650
mulţi sunt tulburaţi de ~ josnice şi degradatoare 658, 659
nevoia de a vă stăpâni ~ voastre 657
nevoia unor subiecte variate care să ocupe ~ 445
noi nu ne putem controla ~ fără efort 234
noi nu ne putem controla ~ 420
nu lăsaţi ~ să alerge necontrolate 292
numai voi puteţi să vă controlaţi ~ 655
orientaţi-vă ~ pe căi corecte 22, 595
părinţii trebuie să împiedice ~ josnice 156
păstraţi-vă ~ nobile şi sfinte 435
păstraţi-vă ~ pe căi drepte 667
păstraţi-vă ~ sub controlul raţiunii 662
principiile corecte exclud ~ greşite 15
puţini ştiu cum să îndrume ~ tinerilor 190
rău ascuns în ~ de răzbunare 524
relaţia Legii lui Dumnezeu cu ~ noastre 564
religia lui Hristos disciplinează ~ 124
reprimaţi ~ păcătoase 658
respingeţi imediat ~ nesfinte 325
responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu pentru ~ noastre 234, 661
Satana umple mintea cu ~ lui 18
lui Satana nu i se îngăduie să ne citească ~ 474, 494, 658
sclipirile întâmplătoare ale ~ 668
sentimentele sunt greşite când ~ sunt greşite 660
simţămintele şi ~ formează caracterul 593, 660
stăpâniţi-vă ~ voastre 593
trăsături care îndreaptă ~ spre domenii confuze 337
Gândurile trebuie
~ să fie călăuzite de iubirea şi puterea divină 669
~ să fie curate 657
~ să fie educate 656
~ să fie înfrânate 292
Gândurilor
alungarea ~ supărătoare în timpul mesei 759
controlul ~ determină controlul cuvintelor 656
controlul ~ nu este uşor 661
controlul ~ voastre 218, 234, 587, 588, 658, 661
cultivarea ~ care terorizează sufletul 489
cursul ~ trebuie schimbat 786, 787
Dumnezeu să fie cel mai înalt obiect al ~ voastre 286
educarea ~ 656, 666
educarea ~ poate duce la permisivitate lipsită de ruşine 227
efectele ~ rele 69, 235, 526, 659
efortul necesar pentru schimbarea ~ 459
eşecul în stăpânirea ~ voastre 660, 661
exprimarea reacţionează asupra ~ 575
folosiţi mijloacele dăruite pentru guvernarea ~ 235, 659
folosiţi mijloacele oferite pentru cultivarea ~ 235, 613, 659
Hristos poate schimba cursul ~ 277, 670
influenţa ~ este asemenea unei atmosfere invizibile 733
mărturisirea ~ secrete în faţa unui om 778
nenumăratele ~ alcătuiesc istoria nescrisă a fiecărei zile 655
nevoia de a fi conştienţi de puterea înnobilatoare a ~ curate 235, 284, 608, 659
nevoia de a împiedica apariţia ~ imorale şi absurde 229, 661
nevoia de a veghea asupra ~ 655, 656
nevoia de odihnă datorată ~ obositoare 508
nevoia de puritate a ~ 289
nu fiţi oglinda ~ altora 361
obiceiurile ~ sunt greu de schimbat 662
obiceiurile greşite ale ~ constituie o putere despotică 196
oferiţi copiilor preocupări care să-i apere împotriva ~ degradatoare 172
puritatea ~ este indispensabilă 669
puritatea ~ prin sfinţirea Duhului Sfânt 366
puterea de control asupra ~ 691
puterea dominatoare a ~ 349
puteţi alege subiectele ~ voastre 655
război împotriva ~ opresive 409, 410
rezistaţi ~ de nemulţumire 797
rezistaţi în faţa ~ josnice şi degradatoare 286
rezultatele cultivării ~ curate şi sfinte 655
rezultatul îngăduirii ~ 75, 234, 336
vegheaţi asupra ~ voastre 218, 226, 655
vorbirea corectă este rezultatul ~ corecte 655
Garoafe
~ din grădină 807, 808
Gălăgios
de ce unii copii sunt ~ 150
Gelos
persoane ~ 791
Gelozia
~ ca boală 792
~ datorată abuzului 258
~ întunecă facultăţile perceptive 335, 529
~ îşi are originea în Satana 192, 497, 747, 748, 792
~ nestăpânită la unii bătrâni 749
~ unită cu invidia 145
~ unită cu un temperament aprins 145
~ unor persoane în vârstă 748, 749
Gelozie
discernământ denaturat de ~ 336, 337
exprimarea ~ 575, 637
Legea lui Dumnezeu condamnă ~ 526
nu cultivaţi ~ 533
persoane dedicate ~ 381
trăsături rele produse de ~ 336, 337
Generos
ce ne face să fim ~ 636
atribute ~ 483
Genialitate
~ lui Satana 18
Geologie
avertisment cu privire la speculaţiile în ~ 743
Gesturi 520, 590
Gheaţa
~ indiferenţei 38
caracter rece ca ~ 35
Ghicitori ai norocului 700
Glorie
nu aduceţi ~ eului 39
Glorificarea sinelui 29, 30
Glume, a glumi 113, 268, 292, 408, 487
~ şi obiecţii răutăcioase 268, 672
Grabă
Dumnezeu le vorbeşte oamenilor aflaţi într-o ~ iraţională 756
prea multă ~ 736
Granit
ceara care devine ~ 294
Gratificarea sinelui
77, 170
Gratitudine, mulţumire
~ dătătoare de viaţă 61, 691
arătaţi ~ pentru favorurile primite 85
exprimaţi ~ pentru iubirea lui Hristos 68
fiţi mulţumitori unul faţă de altul 503
lăsaţi ~ să strălucească în inimă 216
spiritul ~ promovează sănătatea 795, 797
trezirea spiritului de ~ în copil 141
Grâu
parabola ~ şi neghinei 636
Grăbit
păcatul unui spirit ~ 588, 589
Greacă
studiaţi limba ~ 195
Greşeli
căsătoria o ~ 155
corectarea ~ 70, 71, 503
corectarea ~ altora 519, 633, 728, 790
efectele spiritului de căutare a ~ 156, 485, 577
iubirea nu duce la spiritul de căutare a ~ 241
neglijenţă care provoacă spiritul de căutare a ~ 791
nu faceţi publicitate ~ studenţilor 190
părinţii să pună capăt spiritului de căutare a ~ 179
persoane care manifestă spiritul de căutare a ~ 659
spiritul de căutare a ~ este asemenea unei grindine devastatoare 485
spiritul de căutare a ~ îi irită pe ceilalţi 410
spiritul de căutare a ~ în familie nu trebuie să existe 178
spiritul de căutare a ~ şi copiii care tratează greşelile cu superficialitate 502
suferinţă adusă celor greşiţi datorită propriilor ~ 66
Greşelile
~ altcuiva 637, 755
~ din trecut 728
~ grave 756
~ iertate şi uitate 503
~ pe tot parcursul vieţii, la fete 300
~ studenţilor 192
când nu trebuie să căutăm ~ altora 789
ce să facem cu ~ altora 680
copii care iau în derâdere ~ 502
copii pedepsiţi pentru ~ deosebite 488
datoria noastră faţă de ~ altora 46, 209, 634
fiţi gata să vă mărturisiţi ~ 523
Greşit
când eşti cu siguranţă ~ 78
cei ~ să fie îndrumaţi la Hristos 453
deosebirea dintre ceea ce este ~ şi ceea ce este corect 417
manifestaţi duioşie faţă de cei ~ 500
nu toţi sunt potriviţi pentru corectarea celor ~ 80, 769
Greu
oameni care cred că povara lor este cea mai ~ 459
Greutăţi, dificultăţi, probleme
~ disperării 480
~ împrumutate din viitor 632
~ în afaceri 128, 399
~ întâmpinate de perechile nou- căsătorite 153
abateţi-vă atenţia de la ~ 33
acţiunile greşit îndrumate produc ~ 265
aduceţi ~ voastre în rugăciune înaintea lui Dumnezeu 262
asigurare în faţa ~ 410
atitudine cu privire la ~ 154, 155
boli nervoase cauzate de ~ 410, 674
când ~ nu fac decât să se mărească 475
când ~ vor dispărea 472
căutarea călăuzirii divine în ~ 764
ce să facem când suntem asaltaţi de ~ 12, 459, 475
copilul să-şi consulte mama cu privire la ~ cu care se confruntă 168
cum să te ridici deasupra ~ financiare 493
eliberaţi-vă de ~ voastre 508
inima să nu fie tulburată de ~ 243
învăţaţi-i pe bolnavi să aducă toate ~ lor la Hristos 408
lăsaţi toate ~ la picioarele lui Isus 84, 259
lăsaţi toate ~ la picioarele Purtătorului de poveri 508
nici o ~ nu este prea grea pentru Dumnezeu 481
prea multe ~ determină fluxul sanguin spre cap 402
privind la ~ în lucrarea voastră 493
putem progresa fără a ţine cont de ~ 108, 237
puterile vitale consumate de ~ 674
rezolvarea ~ prin căutarea ajutorului lui Dumnezeu 365
veniţi la Isus cu toate ~ 776
Grijă, atenţie
a-şi purta singur de ~ 795, 796
acţionaţi cu cea mai mare ~ 103
educaţi copiii cu ~ 150
vegheaţi asupra voastră cu o ~ deosebită 780
Griji, îngrijorări
~ febrile 469
~ lumeşti 128
~ şi poverile mamei să fie uşurate 132, 133
~ vin să înăbuşe seminţele nou- semănate 153
a nu fi doborât de ~ 467, 469
cauzele ~ 470
ce să facem cu ~ 12, 165, 452, 480, 759, 776
Dumnezeu nu este depăşit de mulţimea ~ 472
efectele negative ale ~ 65, 250, 251, 412, 452
eliberare de ~ 12, 65, 412, 452
eliberarea de ~ împrumutate 65, 412, 452, 469
înfăţişarea lui Satana exprimă o mulţime de ~ 524
nu adăugaţi ~ zilei de mâine, celor de azi 472
obiceiul de a purta de ~ 291, 768
şirul nesfârşit al ~ 353
Gust
adevărata religie înnobilează ~ 34
pedeapsă pentru faptul de a permite ~ să conducă 133
studiul Bibliei trezeşte ~ pentru adevăr 96
voinţa nu este un ~ 685
Gusturi
~ purificate şi înnobilate 301
atracţia spre influenţele care se potrivesc ~ fireşti 50
disciplinaţi şi educaţi ~ copiilor 172, 661
efectele negative ale satisfacerii ~ 236
încurajaţi ~ nobile 291
nu există două persoane cu aceleaşi ~ 424
nu gătiţi o mâncare care să satisfacă ~ pervertite 378
*
Har
creştinul se dezvoltă prin exercitarea ~ 805
cum să creştem în ~ 471
Harfă
trupul omenesc este o ~ cu mii de corzi 373, 374
Hărţi
folosirea ~ 194
Hipnotic
influenţa ~ lui Satana 719
Hipnotizate
minţile vor fi ~ 719
Hipnoză 713, 716-719
Hotărâre
cel mai greu conflict necesită ~ 757
lipsa puterii de a lua ~ ferme 8
soţul să-şi păstreze poziţia cu ~ 161
dieta necorespunzătoare afectează ~ importante 443
Hume, David
necredincios 285
*

Iad
doctrina ~ provoacă pierderea sănătăţii mintale 454
Ideal
~ lui Dumnezeu pentru noi 105, 106
îndrumaţi mintea spre un ~ înalt şi sfânt 344
Idei
~ caută expresie 419
~ cu privire la Scriptură pot fi variate 54
~ preconcepute 597
~ superstiţioase sunt întotdeauna degradatoare 759
a lupta pentru ~ particulare ale cuiva 40
emancipare de sub ~ păcătoase 90
femei conduse de ~ fixe 594
~ lucrătorilor diferă 615
idolatrizarea câtorva ~ 43
lăsaţi ~ voastre la piciorul crucii 541
legătura dintre ~ le conferă valoare 668
nu toţi putem avea aceleaşi ~ 377
omul unei singure ~ 52
prezentaţi ~ într-o manieră clară şi consecventă 668
tinerii au nevoie de ~ vaste 309
Identitate
Dumnezeu oferă fiecăruia propria lui ~ 709
fiecare are o ~ la care nu trebuie să cedeze 709
Idolatrizat
copilul să nu fie ~ 169
Iertare
457
căutaţi ~ din partea lui Dumnezeu 690, 691, 778
Ignorant
compania unor ~ 610
învăţaţi studenţii să-i ajute pe cei ~ 364
nimeni nu trebuie să fie ~ 105
tactul necesar pentru a ne ocupa de cei ~ 439
Ignoranţă
~ este mai bună decât o educaţie greşită 188
~ încearcă să susţină necredinţa 739
~ mamei poate avea urmări grave 142, 143
~ nu are nici un merit 310
~ nu măreşte umilinţa sau spiritualitatea 365
~ nu ne scuteşte de vinovăţie 455
~ produce durere şi suferinţă 510
falsa ştiinţă este o ~ pretenţioasă 310
înţelepciune care este ~ 769
viaţa dedicată lui Dumnezeu nu este o viaţă de ~ 350
Ignoranţă cu privire la
~ Legea lui Dumnezeu 73
~ legile sănătăţii 83, 363, 510
~ natura noastră fizică 73
~ o activitate folositoare 287, 288
Ilaritate 338
~ necugetată a tinerilor 315
recreare prin ~ lipsită de sens 313
Iluminare
pastorul are nevoie de ~ divină 262
Ilustraţie
~ folosite de Hristos 181, 587
Imaginar
actori care vorbesc despre lucruri ~ ca şi cum ar fi reale 592
creştin ~ 593
jigniri ~ greu de uitat 789, 790
martiri ~ 593
mulţi mor datorită unor boli ~ 60, 682
suferinţe ~ 511
un timp irosit în frământări cu supărări ~ 603, 632
Imaginaţie
~ anormală datorată unei dorinţe latente 118, 735
~ bolnavilor este activă 397
~ captivată de cercetările ştiinţifice 20, 711
~ căreia nu ar trebui să i se acorde credit 595
~ controlată de abuzul de sine 592
~ disciplinată prin ajutorul lui Dumnezeu 595
~ este supraalimentată şi stimulată prin citirea literaturii de ficţiune 591
~ este surescitată de citirea literaturii de ficţiune 591
~ nu trebuie să controleze dorinţele mamei 133
~ otrăvită de amuzamente teatrale 590
~ trebuie să fie disciplinată şi stăpânită 660
~ trebuie să fie înnobilată, purificată şi curăţită 239
activitatea excesivă a creierului influenţează negativ ~ 509
adesea ~ conduce greşit 397, 681
adesea căsătoria este învăluită în romantism prin intermediul ~ 153
apelul la ~ în reînviorările spirituale 590
Biblia deschide un domeniu nelimitat pentru ~ 93
boli cauzate de ~ 60, 397, 681, 682
cafeaua şi ceaiul rusesc afectează ~ 484, 589
când realitatea este pierdută în ~ 454
consumul cărnii de porc afectează ~ 589
controlaţi-vă ~ 587-589
controlaţi-vă ~ în mod serios şi perseverent 233
cum poate ~ să devină un tiran 591
dacă i se oferă posibilitatea, Satana caută să fure ~ 102
degradarea ~ 323
desăvârşire care există numai în ~ 636
efectele unui temperament sensibil asupra ~ 336, 337
fanteziile strălucite ale ~ 593
fascinaţie care produce o ~ pervertită 69
Hristos cerceta inimile prin ~ 587
Hristos nu a exaltat niciodată ~ oamenilor 587
imaginaţii rele 405
imagini întunecate cultivate de ~ 489
inimă coruptă de ~ 591
îngăduirea unei ~ nefolositoare 234, 661
lăsaţi ~ să se îndrepte asupra lucrurilor nevăzute 758
lectură care produce o ~ pervertită 108, 290, 588
lucruri care cauzează o ~ întinată 229, 591
lucruri care incită ~ bolnavilor 338
lupta sufletului împotriva unei ~ rele 731
mărturisirea ~ unor oameni decăzuţi 778
mii de oameni care se îmbolnăvesc şi mor datorită ~ 682
mulţi suferă în mod real prin intermediul ~ lor 61
nu lăsaţi ~ să alerge nestăpânită 593, 660
prima lucrare a reformatorului este să-şi purifice ~ 595
raţiune condusă de o ~ foarte degradată 589
Satana influenţează ~ celor vârstnici 747
Satana stimulează ~ celor care susţin relaţiile intime în afara căsătoriei 305, 306
Satana umple ~ omului cu idei false despre Dumnezeu 675
sănătatea şi fericirea sacrificate pe altarul unei ~ morbide 62, 758
trebuie să învingem boala ~ 588, 589
trupul afectat de ~ 374, 682
unii îşi imaginează că cea mai uşoară expunere la intemperii le produce boală 60
voinţa trebuie să controleze ~ 689, 690
Imaginaţie bolnavă
~ 593
~ a celui care se gândeşte că va ajunge în sărăcie 488
~ care nu prezintă în mod corect religia creştină 291
~ care se gândeşte la tot ceea ce ar putea să se ruineze 488
~ pentru care religia este chinuitoare 48
exerciţiu fizic recomandat pentru o ~ 683
femei afectate de o ~ 398, 682
bolnavi care ajung astfel datorită unei ~ 60, 689, 690
înaintând în viaţă cu o ~ 591
lucruri care duc la o ~ 488, 507, 591
mame conduse de o ~ 544, 545
moarte cauzată de o ~ 683
mulţi tineri au o ~ 110
oameni distruşi de o ~ 488
remediu pentru o ~ 488
sănătatea mintală a familiei afectată de ~ a femeii 595
superstiţie care provine dintr-o ~ 594
victime ale unei ~, care se închid în casă 397
Imagine
~ clară cu privire la lipsurile noastre 332
~ dezgustătoare 229
copii expuşi unor ~ demoralizatoare 113
folosirea ~ în lecţiile spirituale 194
Imagine de sine
degradarea ~ 30
Imitare
spiritul ~ în educaţie 70
Imoralitate
60, 232, 444, 691, 746
~ lui Ham, transmisă urmaşilor lui 142
mediul atrăgător al ~ 590
practici imorale 228
Impetuozitate 392
Importanţă
a-şi da ~ 39, 260, 793
Imposibil
533, 788
lucruri ~ 736, 737
Impresii
~ întipărite în mintea copiilor 149, 293
~ nu sunt demne de încredere 693
analizaţi-vă întotdeauna ~ 318
cedarea în faţa ~ 593
copii susceptibili la ~ exercitate asupra lor 599
Imprudent
nu fiţi ~ 669
Imprudenţă
~ lucrătorilor Evangheliei care sunt în vârstă 752
Impulsiv
în actele ~ nu se află iubire 78, 241
Impulsuri
a acţiona motivat de ~ 552
a urma ~ în locul raţiunii 138
adevărata iubire nu este un ~ 206
atmosferă lipsită de ~ bune 482, 483
când ~ domină 228
când iubirea guvernează ~ 205
căsătorie determinată de ~ oarbe 303, 304
cel mai puternic ~ al omului 643
credinţa nu este un ~ 537
curtenie care se orientează după ~ 295
cuvinte rostite din ~ de moment 575
eliberare de ~ 123
favorizarea ~ 365
fericirea nu se află în ~ 643
incapacitatea de a controla ~ 124
iubire trezită de ~ 213
îngăduirea ~ degradează 225
nu acţionaţi din ~ 292, 552, 765
nu ne putem controla propriile ~ 420, 549, 694
oameni nervoşi controlaţi de ~ 490
raţiune controlată de ~ 303, 521
studiul excesiv şi ~ 444
tinerii se încred prea mult în ~ 295
trezirea unor noi ~ 183, 623
Impulsurile
~ adevăratului creştin 552
~ bune sunt un dar de la Dumnezeu 541, 611
~ dătătoare de sănătate 705
~ fireşti ale inimii 316
~ generoase 153, 212
~ iubitoare ale copilăriei 212
~ mamei 134
~ păcatului 516
~ pornesc din trup 441
~ senzuale 236, 322
~ spre bine a celor greşiţi 775
~ spre sociabilitate 153, 212
~ studenţilor 81
Inactiv
omul nu a fost creat pentru a fi ~ 115, 116
un spirit ~ şi neliniştit 314
Inactivitate
~ este calea viciului 604
~ este păcat 115, 287
597, 604
Biblia nu susţine ~ 353, 603
efectele negative ale ~ 116, 117, 119, 121, 344, 353, 603, 604, 632, 734
Incapabil
studenţi ~ 446
Incertitudine
persoane care se zbat în ceaţa ~ 311, 451, 703
Incidente
mici ~ 570
Incitare, a incita
518, 632
Incompetent
persoane care se mulţumesc să fie ~ 264
Inconsecvent
un mod de acţiune ~ 432
Indecent
tineri care îşi iau libertăţi ~ 231
Independent
oameni ~ care sunt necesari 265
Independenţă
~ încăpăţânată a copilului impulsiv 207
~ morală corespunzătoare 268
~ nesfinţită duce la imposibilitatea de a fi folositori 265
~ voastră naturală 783
a ceda fără sacrificarea ~ 274
adevărata ~ nu este încăpăţânare 268
autofinanţarea dezvoltă o ~ nobilă 258
educaţi studenţii pentru a trăi o viaţă ~ 367
exercitarea ~ personale 43, 266, 267, 269
legea ~ mutuale 267
lipsa ~ în respectarea convingerilor 267
nu trebuie să se renunţe cu uşurinţă la ~ 78
redobândirea ~ morale pierdute 259
spirit al ~ care este periculos 45
Indiferenţa
~ alarmantă cu privire la căsătorie 304
~ aparentă dincolo de care se ascunde descurajarea copilului 488
~ faţă de adevăr este rezultatul semănării 35
~ în obiceiurile trupeşti 405
~ şi neglijenţa unor pretinşi creştini 637
~ şi nepăsarea tinerilor 81
ascultarea adevărului cu o ~ stoică 35
descurajare provocată de ~ medicilor 771
devoţiunea să ia locul ~ 787
milioane de oameni aflaţi în sclavia ~ şi nepăsării 474
persoanele greşite să nu fie distruse prin ~ 258
rezultatele repetate ale unei ~ nepăsătoare 35
suflete pe care Satana nu le poate ţine în gheaţa ~ 38
Indignare
~ sfântă 516, 517
manifestarea ~ faţă de cei nerecunoscători 775
Satana instigă ~ faţă de cel care mustră păcatul 525
vorbele care prejudiciază reputaţia cuiva nu sunt contracarate prin cuvinte de ~ 548
Indiscreţie
~ în curtenie 237, 256, 295
Indispoziţie, stări de ~
a vorbi despre ~ 683
Individualitate
~ copilului 282, 425, 687
păstraţi-vă ~ dată vouă de Dumnezeu 154, 282, 361, 423-430, 687, 705, 707-709
Indolent
oameni prea ~ 604
persoanele ~ au nevoie să fie tratate cu atenţie 439
persoanele ~ îl invită pe diavol să le ispitească 604
Indolenţa 286
~ este un mare rău 683
~ în creşterea copiilor 605
~ să fie evitată cu teamă 344
bolnavi care mor datorită propriei ~ 61
înclinaţia spre ~ 442
omul nu este mântuit în ~ 605
stare mintală care duce la ~ 398
Indulgent
nu fiţi ~ cu copiii 169
persoane care sunt fie severe, fie ~ 394
Ineficient
cum poate deveni cineva din ce în ce mai ~ 289
persoane care se mulţumesc să rămână ~ 264
Ineficienţă
605
ritmul lent este cauza ~ 6
Infailibil
pastorii nu sunt ~ 262
Inferioritate
impresia ~ 274
Influenţa
~ degradatoare a imaginilor imorale 229
~ este darul lui Dumnezeu 99
~ în cămin 174
~ josnică, senzuală, diabolică 228
~ minţii asupra altei minţi 23
a primi cu bucurie ~ Duhului 125
alţii afectaţi de ~ noastră inconştientă 576
copii expuşi la ~ degradatoare moral 113, 148
copiii afectaţi de ~ din jurul lor 150
cum să fii păzit de ~ păcătoase 608, 609
fiecare este răspunzător pentru ~ pe care o exercită 432-434
ignorarea ~ prenatale 131
independent în faţa ~ opuse 270
iubirea faţă de puterea de ~ 208
mintea este deschisă faţă de ~ bună sau rea 292
minţi sensibile faţă de ~ exercitată asupra lor 489
oamenii să nu fie afectaţi de ~ altora 78
persoane îmbogăţite prin sfera noastră de ~ 34
profesorii trebuie să exercite o ~ corectă 14
Satana lucrează prin ~ umană 267
sufletul rătăcit de ~ greşite 32
temperament care diminuează ~ 520
temperament care exercită o ~ bună 520
tinerii pot exercita o ~ puternică 284
tratarea bolnavilor prin ~ mintală 704, 705
Informaţie 114, 739
Inima
~ bolnavă şi tristă are nevoie de un tratament blând 761
~ este citadela fiinţei 74
~ nestăpânită degradează însuşirile sufletului 29
~ omului este degradată din fire 793
~ trebuie curăţită 74
~ trebuie păzită cu credincioşie 228
a-ţi pierde ~ când aluneci 49
boala ~ duce la slăbiciune 63, 396
când nu te simţi cu ~ uşoară 758
caractere care seamănă cu ~ egoistă 548
ce anume ne face să avem o ~ largă 636
cultivarea ~ 51
cum să avem o ~ duioasă 607
cum să întărim ~ împotriva lui Satana 332
educarea ~ 69
iubirea lui Hristos vindecă ~ 65, 412
lucruri care sunt ca lumina şi căldura soarelui pentru ~ copilului 145
nimic nu valorează ca o ~ curată 620
numai Biblia poate satisface căutările ~ 91
o ~ nouă înseamnă o minte nouă 95
puterea transformatoare a lui Dumnezeu schimbă ~ 69, 235
rele care nu trezesc răul din ~ 228, 229
Inimi
~ nesubordonate, în şcoală 82
~ temătoare şi îngrijorate 469
~ tinerilor sunt la fel de influenţabile ca ceara 294
a te juca cu ~ este un mare păcat 299, 300
Hristos vindecă ~ împovărate şi obosite 182
lumea nu poate vindeca ~ frânte 411
nu putem cunoaşte ~ altora 755, 776
nu putem schimba ~ noastre 420
Insatisfacţie
minţi nesatisfăcute 178, 646
remediu pentru ~ 16, 17, 124, 125, 408, 788
Insultă
orb faţă de ~ 607, 608, 631
Insuportabil
de ce copiii sunt aproape ~ 150
Integritate
~ fermă acoperă multe defecte 437
~ în caracter 552, 553
~ nestrămutată străluceşte ca aurul 438
~ statornică este esenţială 332, 333, 547
consilierul spiritual are nevoie de ~ 766
cum să dobândim obiceiul ~ 270
cum să posedăm ~ lăuntrică 89
Hristos a fost urât pentru ~ Lui 527
pierderea conştientă a ~ 321, 691
un înalt simţ al ~ 617
Intelect
animalele nu au ~ 687
avertisment împotriva ideilor greşite cu privire la ~ 363
baia generală luminează ~ 383
cafeaua şi ceaiul afectează ~ 484
chiar şi cel mai slab ~ poate înţelege legile lui Dumnezeu 562
conştiinţa care înviorează ~ 693
de ce oamenii cu un ~ gigantic sunt copii din punct de vedere al disciplinei 264
dezvoltarea la maximum a ~ 602
Dumnezeu oferă strălucire ~ 743
educarea ~ în primii 6 sau 7 ani ai copilăriei 149
femeilor le lipseşte timpul necesar cultivării ~ 289
folosirea cărnii în alimentaţie amorţeşte ~ 390
folosiţi cât mai bine posibil ~ vostru 154
inactivitatea afectează negativ ~ 604
influenţa unui ~ pervertit 785
interese egoiste care diminuează ~ 271
lecturi care slăbesc ~ 591
lucruri care deşteaptă ~ pacienţilor 337
lucruri care modelează ~ 551
lucruri care nu trebuie să împiedice cultivarea ~ 7
lucruri care provoacă slăbirea ~ 618, 742
munca fizică în cultivarea ~ 116, 117
nevoia de a-i îndruma pe tineri în dezvoltarea ~ 190
nu cultivaţi niciodată ~ cu preţul valorilor morale 374
nu vă cultivaţi ~ în detrimentul valorilor morale 67
obiceiuri care întăresc ~ 259
pacea interioară înviorează ~ 328
pentru a te îmbrăca excesiv nu este nevoie de ~ 289
pierderea timpului înseamnă pierderea ~ 167
Satana nu poate atinge ~ 710
sfat cu privire la folosirea ~ 441
slăbirea ~ copiilor 134
studiul Bibliei poate conduce la dobândirea unui ~ puternic 92, 93
un trup sănătos este esenţial pentru un ~ sănătos 116, 117
Intelectual
activitatea dezordonată a puterilor ~ 376
apetitul să fie subordonat puterilor ~ 394, 395
consumul de carne afectează puterile ~ 390
cultivarea puterilor ~ 107, 225, 229, 591
educaţie ~ 54, 301, 741
lentoare ~ 689
putere ~ 206, 233, 400, 644
puterile ~ să fie combinate cu cele morale 352
puterile ~ supuse pasiunilor josnice 225
puterile ~ trebuie să fie bine echilibrate 442
puterile ~ trebuie să fie disciplinate 588
sclavia puterilor ~ 74
studiul Bibliei solicită puterile ~ 97
activitatea ~ promovează sănătatea 60, 396, 399
acţiunea armonioasă şi sănătoasă a puterilor ~ 378
acţiunea sănătoasă a puterilor ~ promovează fericirea 112
adevărata educaţie a puterilor ~ 360
adevărata educaţie trebuie să trezească puterile ~ 187
angajarea tuturor puterilor ~ pentru dobândirea cunoştinţei 194
beneficiul datorat păstrării puterilor ~ 792, 793
când iubirea va influenţa puterile ~ 205
când puterile ~ se trezesc spontan la activitate 442
capacitatea ~ este de la Dumnezeu 99
capacităţile ~ 301, 797, 799
caracterul valorează mai mult decât realizările ~ 739
cauza diminuării puterilor ~ 101
cea mai bună folosire a puterilor ~ de către copii 173
cei care desfăşoară o activitate ~ au nevoie de exerciţiu fizic 375, 508, 509
cel mai înalt standard al realizărilor ~ 377
cele mai bune puteri ~ în lupta cu problemele care necesită o gândire serioasă 667
cele mai înalte culmi ale măreţiei ~ 367, 741
cercetătorul care se dedică în exclusivitate activităţii ~ 507
combinaţi efortul ~ cu efortul fizic 118, 362, 375, 380
conformarea faţă de modă slăbeşte treptat puterea ~ 560
consumul excesiv de carne diminuează activitatea ~ 390
copii cărora le este inhibată elasticitatea ~ 132, 133
copii deficitari în privinţa puterii ~ 138
copii deficitari în privinţa puterii ~ 138
copii mari incapabili să suporte mult efort ~ 62
corecta tratare a puterilor ~ întăreşte mintea 443
creierul este sediul activităţii ~ 72
cultivarea facultăţilor ~ 3, 51, 103, 331
cultivarea puterilor ~ 50, 360, 655, 785, 786
cultivaţi facultăţile ~ 441
cultura ~ 7, 100, 289
cum pot dobândi copiii puterea ~ 562, 563
cum să dezvoltăm puterea ~ a celor bolnavi 119
cum să întărim şi să dezvoltăm facultăţile ~ 3
cum să păstrăm puterile ~ puternice şi active 445
cum sunt degradate şi diminuate puterile ~ 69
cunoaşterea practică în dezvoltarea ~ 117
datoriile mamei cu privire la tonusul facultăţilor ~ 142, 143
dezvoltarea ~ 167, 293
dezvoltarea armonioasă a facultăţilor ~ 67, 357, 358, 374
dezvoltarea facultăţilor ~ 292
dezvoltarea puterilor ~ 312, 378, 443
dezvoltaţi la maximum puterile ~ 421
disciplina de sine este esenţială pentru puterea ~ 308
Dumnezeu nu ne dă noi puteri ~ 98, 447
Dumnezeu poate ajuta şi poate restabili puterile ~ 648
Dumnezeu pretinde educarea facultăţilor ~ 101, 102, 602
educaţi-vă pentru cea mai bună utilizare a capacităţilor voastre ~ 362
educaţia ~ 14, 189
educaţia ~ a tinerilor 281, 309, 362, 508, 509, 740
egalizarea puterilor fizice şi ~ prin exerciţiul fizic 118, 345, 364, 445, 509
este bine ca tinerii să dezvolte la cel mai înalt nivel puterile ~ 421
eşecul ~ 271
excelenţa ~ 5
exercitarea minţii măreşte puterea ~ 100
exercitaţi-vă puterile ~ 689
exercitaţi-vă puterile ~ pentru studiul unor subiecte de interes veşnic 112
exerciţiile fizice trebuie asociate cu studii în domeniul ~ 507
exerciţiul lărgeşte facultăţile ~ 51
exerciţiul minţii măreşte puterea ~ 100
facultăţi ~ dăruite nouă de către Dumnezeu 350
facultăţi ~ menite să fie folosite 666
facultăţi ~ slăbite 136
facultăţile ~ ale creştinului 224
facultăţile ~ ale tinerilor 51
facultăţile ~ amorţite prin păcat 335
facultăţile ~ date de Dumnezeu 103
facultăţile ~ erau needucate la păgâni 350
facultăţile ~ întărite prin rugăciune 232
facultăţile ~ să domnească asupra trupului 51
facultăţile ~ să fie bine dezvoltate 375
facultăţile ~ subordonate lui Hristos 233, 234
fă tot ce poţi cu puterile tale ~ 736
folosirea cea mai atentă a puterilor ~ 99
folosirea înţeleaptă a puterilor ~ 665
folosirea puterilor ~ în serviciul lui Dumnezeu 319, 344, 345
folosirea tutunului degradează facultăţile ~ 75
folosirea tuturor puterilor ~ într-un exerciţiu activ 188
folosirea unor facultăţi ~ şi neglijarea altora 50
forţa însuşirilor ~ este benefică 603
hrana ~ 109-112, 444
idei greşite cu privire la suprasolicitarea puterilor ~ 118, 119
înnobilarea facultăţilor ~ 785
însuşiri ~ mai înalte, de la părinţi la copii 138
însuşirile ~ înnobilate prin adevărurile spirituale 421
lărgirea puterilor ~ 444
legile neschimbătoare ale puterii ~ 331, 406, 407, 443, 568
literatură care distruge facultăţile ~ 96
lucruri care afectează negativ puterile ~ 336, 364, 392, 399, 406, 418, 443, 445, 446, 507, 508, 570, 591, 770
lucruri care întăresc puterile ~ 99, 288, 289, 421, 447
lucruri esenţiale pentru puterile ~ 445
mărirea capacităţilor ~ ale lui Daniel 34
munca ~ 117, 508
munca fizică asigură condiţiile pentru o bună dezvoltare ~ 287
natura animală predominantă asupra naturii ~ 485
necesitatea culturii ~ 89
neglijarea puterilor ~ de către copii 375
noi nu ne folosim facultăţile ~ aşa cum ar trebui 193
noi putem să ne dezvoltăm puterea ~ 105, 237
nouă înzestrare cu putere ~ 11
nu abuzaţi şi nu folosiţi greşit puterile ~ 377
nu dedicaţi facultăţile ~ în activităţi frivole 89
numai Hristos poate aduce sănătate puterilor ~ 326
obiceiuri care slăbesc puterea ~ 392
obiceiurile fizice corecte promovează superioritatea ~ 443, 568
obiceiurile regulate întăresc facultăţile ~ 597, 598
părinţii le transmit copiilor caracteristicile ~ 134, 135, 616
păstrarea puterii ~ 389, 490, 509
păstraţi-vă facultăţile ~ curate 194, 195
păstraţi-vă facultăţile ~ sub controlul raţiunii 100
păstraţi-vă puterile ~ 736
păstraţi puterile ~ în cea mai bună condiţie posibilă 55
pericolul degradării puterilor ~ 792
persoane care lasă asupra altora să realizeze munca ~ ce le revine lor 289
persoanele care uită au facultăţi ~ 417
persoanele în vârstă sunt lipsite de putere ~ 747, 748
pervertirea gustului ~ 111, 112
potenţialul măreţiei ~ 367, 741
povestiri ieftine care nu întăresc puterile ~ 356
practici care slăbesc puterea ~ 735
prăbuşirea ~ 382, 508
prăbuşirea ~ datorată lipsei de exerciţiu fizic 375
privită ca fiind mai rea decât starea ~ 508
putere ~ fără iubire 210
puterea ~ depinde de puterea şi activitatea fizică 406
puterile ~ ale lucrătorilor vârstnici ai Evangheliei 752
puterile ~ ale tinerilor să fie solicitate pentru îndeplinirea unor sarcini 294
puterile ~ ascuţite pentru a deosebi binele şi răul 445
puterile ~ au nevoie de disciplină 588
puterile ~ dezvoltate armonios prin studiul Bibliei 96
puterile ~ nobile sunt darul lui Dumnezeu 658
puterile ~ nu constituie caracterul 545
puterile ~ nu sunt folosite la cea mai înaltă capacitate 364
puterile ~ pot fi antrenate la maxima eficienţă 446
puterile ~ să fie educate 7
puterile ~ sunt daruri ale lui Dumnezeu 55, 377, 546, 800
puterile ~ supuse predispoziţiilor animalice 724
puterile ~ viguroase şi receptive pentru a înţelege 445
puterile fizice şi cele ~ au nevoie de o solicitare proporţionată 120
refuzul de a face ceea ce slăbeşte puterea ~ 735
sănătatea ~ 236
sănătatea depinde de eficienţa puterilor ~ 441
sănătatea fizică este esenţială pentru limpezimea ~ 120
studiul avansat al Bibliei oferă disciplină ~ 286
studiul biblic, cel mai bun exerciţiu ~ 91
studiul Bibliei ajută la dezvoltarea facultăţilor ~ 92, 93, 97, 286
studiul Bibliei extinde şi întăreşte puterile ~ 93, 94, 418
studiul Cuvântului lui Dumnezeu trezeşte puterile ~ 447
suprasolicitarea ~ 362, 388
tineri care sunt slabi din punct de vedere al puterilor ~ 281, 282
toate puterile ~ să fie bine dezvoltate 50, 441, 442
toţi trebuie să-şi folosească şi să-şi întărească facultăţile ~ 50
un înalt standard al realizărilor ~ 121, 364, 380
un standard mai înalt al culturii ~ 360
uriaşi ~ 101
Intelectul
~ bine dezvoltat 117
~ cultivat este o mare comoară 85
~ dăruit de Dumnezeu omului 105, 154
~ degradate prin ocuparea cu subiecte fără valoare 667, 668
~ devine puternic în tinereţe 151
~ înnobilat şi purificat 785
~ luminat pentru a stăpâni înclinaţiile animalice 77
~ omenesc nu este atotputernic 769
~ trebuie să se închine în faţa Marelui Eu Sunt 92
Inteligent
faceţi lucrarea lui Dumnezeu în mod ~ 540
fiţi ~ 8, 34
fiţi ~ cu privire la adevăr 103
omul ca fiinţă ~ 421
prezentaţi Cuvântul lui Dumnezeu în mod ~ 95, 96
slujiţi lui Hristos în mod ~ 365
Inteligenţă
~ greşit folosită 76
~ lui Satana 24
Dumnezeu ne-a dat ~ 387
nevoia de ~ 95, 447, 602, 766
restaurarea ~ 439
talentul ~ 375
Intempestiv
pasiunea este iraţională şi ~ 223
Intenţii
persoane cu ~ curate 512
Interes
~ egoist 271, 339
Intermediar
lucrare pe care nimeni nu o poate face prin ~ 423
Intonaţie
~ asemenea unei săgeţi 520
Intrus
a fi ~, a se interfera 157, 304, 305
Inutil
minte care nu va fi ~ 357
Invidie
~ este atributul lui Satana 192
~ întunecă facultăţile perceptive 335, 529
când umilinţa ia locul ~ 760
cultivarea ~ duce la ură 526
flăcările înăbuşite ale ~ izbucnesc împotriva lui Hristos 528
lucrarea lui Satana de a stârni ~ 497
persoane care nu pot manifesta ~ 209
Satana a dat naştere ~ 792
Invidios
minte ~ 791
Ioan
de ce avem nevoie de ~ 424
Ipocriţi
~ ambiţioşi 243
mulţi copii pioşi sunt ~ 300
Ipocrizie
adesea faptele aplaudate sunt determinate de ~ 349
curtenia modernă o manifestare a ~ 295
Irascibil
controlaţi-vă expresiile ~ 275
cuvinte ~ 582
datoria părinţilor când se simt ~ 164
de ce unii bătrâni sunt ~ 748
nici un cuvânt ~ să nu scape de pe buzele voastre 257
nu fiţi ~ când sunteţi presaţi de dificultăţi 631
pacienţi care vor fi mai ~ şi mai confuzi 338
Irascibilitate
~ distruge viaţa căminului 156
~ nu ajută niciodată 501
~ părinţilor 165
~ soţiei 160
comportamentul exterior şi ~ 208
îngerii fug din căminul în care există un spirit de ~ 159
nu provocaţi ~ altora 470, 472
prin ~ nu-i ajutaţi cu nimic pe copii 200
un cămin în care nu există nici un spirit de ~ 175
Iritabil
bolnavi care sunt ~ 118
copii care ajung ~ datorită exceselor 258
fată care devenea ~ atunci când i se opunea cineva 302
mamele să nu fie ~ 132
persoană ~ 520
persoană uşor ~ 522
persoane înclinate să fie ~ 387 spirit ~ în şcoală 200
Iritabilitate
~ copiilor datorată obiceiurilor alimentare greşite 443
~ în cămin 156
a irita pe alţii 410
dieta corespunzătoare nu generează ~ 166
efectul negativ al ~ în tratarea bolnavilor 477, 632
păziţi-vă de ~ 632
persoane înclinate spre ~ 387
un stomac deranjat cauzează ~ 394, 443
zahărul provoacă ~ 391, 616
Iubire
a face dragoste (cu privire la relaţiile intime) 298
adesea eul împiedică dezvoltarea ~ 241
atmosferă care împiedică manifestarea ~ 483
biserica trebuie să manifeste ~ lui Hristos 245, 246
bunăvoinţă care este dovada ~ 242
când ~ câştigă biruinţa 210
când ~ ia locul mâniei 760
caracter întemeiat pe principiul ~ 606
casa înfrumuseţată de ~ 216
căsătoria nu este sfârşitul ~ 155, 211
căsătorii care devin păcătoase datorită unei ~ excesive 221
căsătorii ce devin păcătoase datorită unei ~ exagerate 221
căutaţi şi rugaţi-vă pentru ~ lui Hristos 607
cultivaţi ~ 157, 208, 606
cultivaţi ~ ca pe o plantă sensibilă 205
cuvinte iubitoare rostite la căpătâiul celor decedaţi 503
descrierea ~ 205, 206, 214, 223, 242, 306, 307, 644
descrierea adevăratei ~ 206, 209, 213, 214
Duhul Sfânt creează ~ în inimă 497
Dumnezeu cere o ~ neprefăcută 241
educaţi copiii în atmosfera ~ 63
elementul umil al ~ 241
exercitarea ~ determină caracterul 157
exprimarea ~ nu este slăbiciune 153
Hristos dă o inimă nouă şi ~ 66
inima neconsacrată nu poate genera ~ 206, 207
încurajaţi copiii prin priviri pline de ~ 145
încurajaţi exprimarea ~ 212
lanţul de aur al ~ uneşte inimile 207
lăsaţi ca ~ să strălucească în inimă 216
lecţii ale ~ din viaţa lui Hristos 576
Legea lui Dumnezeu este legea ~ 606
manifestaţi ~ faţă de studenţi 198
natura şi revelaţia dezvăluie ~ lui Dumnezeu 247
nu vă limitaţi ~ doar pentru anumite persoane preferate 242
păstraţi vie ~ în cămin 213
poveşti de dragoste 110, 285, 286, 290
puterea ~ în vindecările făcute de Hristos 761
puterea intelectuală şi ~ 206
răceală care îngheaţă căile ~ 485
slujitori ai ~ care îi fac pe alţii fericiţi 600
soţul să-şi arate ~ faţă de soţie 214
soţul şi soţia trebuie să manifeste ~ reciprocă 155, 157, 158, 211
spargeţi recipientul în care se află parfumul ~ 242
strălucirea ~ în inimile părinţilor 63
trataţi cu duioşie ~ 212
uleiul ~ îndepărtează tristeţea 529
unii copii au nevoie de mai multă ~ 150
vârstnicii au nevoie de o ~ care se sacrifică 746
vorbiţi despre ~ lui Hristos 808
~ amestecată cu mustrări conştiincioase 80
~ care convinge şi transformă 210
~ care este egoism 241, 242,
~ care este un principiu divin 206
~ contribuie la păstrarea sănătăţii 458, 647, 738
~ de sine 274, 335, 339, 517, 529
~ exprimată în cuvinte şi fapte 215
~ faţă de copii greşit înţeleasă 299
~ influenţează inimile păcătoase 210
~ în acţiunile lui Hristos 207
~ înnobilează şi înalţă 209
~ mai degrabă oferă decât să pretindă 154, 211
~ necesară în lucrarea creştinului 804
~ necontrolabilă 296, 297
~ neegoistă 206, 207, 240, 241, 616
~ nu constă în cuvinte linguşitoare şi flatări 152
~ nu este oarbă şi nerezonabilă 212, 223
~ nu lucrează pentru profit sau răsplată 210
~ nu poate supravieţui fără acţiune 153, 210, 212, 215
~ oarbă 296, 297
~ oarbă ca o boală contagioasă 298
~ pentru oameni 303, 425
~ se răspândeşte în virtutea propriei ei naturi 210
~ sfinţită 85, 210, 242, 244
~ trebuie să fie dezvăluită prin fapte 176
~ trebuie să fiu un principiu de acţiune 606
~ veritabilă este de origine divină 211
~ este
~ de la Dumnezeu 207
~ greu de învins 296, 297
~ liniştită în acţiunile ei 210
~ mai bună decât satisfacerea eului 296
~ menită să crească 154, 252
~ nebănuitoare 243
~ o plantă de origine cerească 212
~ o putere 206, 644
~ principiul fundamental al Decalogului 247
~ principiul fundamental al guvernării lui Dumnezeu 606
~ un principiu activ 240
~ un principiu curat şi activ 212, 222
Izbucniri
~ brutale şi violente 182
*
Împietrit
inimi ~ printre tineri 201
Împovărat, obosit
când sunteţi ~, nu şovăiţi asemenea frunzelor bătute de vânt 322
de ce sunt atât de mulţi oameni cu inima ~ 212, 607
nu fiţi cu inima ~ 540
Înălţare de sine
~ dezvăluită în cuvinte şi fapte 592
ambiţia ~ 722
consacrare care împiedică ~ 737
credincios în care nu există ~ 30
dorinţa de ~ 70
influenţa distrugătoare a ~ 274
persoane lipsite de spiritul ~ 728
picioroangele ~ 277
vanitatea ~ 725, 726, 770, 792
Înălţare, a înălţa
nu-i ~ pe oameni spre răul lor 435
Încăpăţânare
90, 268, 724, 725
Încăpăţânat
fete care au devenit ~ 298
Încercări
~ care ar putea deveni mai mari 556
~ împrumutate din viitor 632
~ unei persoane nu sunt identice cu ~ alteia 615
a vorbi despre ~ voastre 578, 579
credinţa poate suporta ~ 758
cum să învingem ~ 36, 556
Dumnezeu cântăreşte ~ noastre 473, 479
Hristos S-a confruntat cu toate ~ 184, 185
minte care se confruntă cu mari ~ 408
nu le spuneţi altora toate ~ voastre 494, 774
oportunitatea oferită de ~ 496
pregătire pentru ~ zilei de mâine 472
suntem pândiţi de toate ~ 459
vorbiţi mai puţin despre ~ voastre 459, 460
Înclinaţie, predispoziţie
~ aparte, moştenită 616
~ de a evita datoriile practice 344
~ de a provoca dureri 514
~ de a rezista răului 533
~ de a se considera mai presus de alţii 277
~ greşită 600
~ spre iubirea de lume 593
~ spre lucrarea pe care trebuie să o îndeplinească cineva 757
~ voastre la înviere 620
reprimarea unei ~ greşite 533
Înclinaţii
~ animalice ale soţului 223, 224
~ animalice întărite prin îngăduinţă 232
~ animalice supuse puterilor înalte ale minţii 219, 236
~ păcătoase transmise copiilor 136
alimentaţie care dezvoltă ~ animalice 388
ambii părinţi le transmit ~ copiilor 134, 135
copii născuţi cu ~ animalice 136
copiii moştenesc ~ părinţilor 142
distracţiile şi ~ păcătoase 590
diversitate accentuată a ~ 616
femeie îmbolnăvită datorită ~ animalice 224, 225
Hristos supune ~ fireşti 777
idei greşite cu privire la ~ păcătoase 29
intelect luminat pentru a controla ~ animalice 77
însuşirile nobile supuse ~ egoiste 594
minte guvernată de ~ animalice 222, 224, 724
nevoia de a învinge ~ rele 685
nu sunt doi oameni cu aceleaşi ~ 424, 615
oameni cu variate ~ 619, 620
planurile lui Satana cu privire la ~ josnice 224
puterile înalte controlează ~ josnice 377
Satana stârneşte ~ rele 686, 687
Încredere
~ asemenea unui copil este esenţială 532, 537
~ care aduce alinare celui descurajat 761
~ dintre soţ şi soţie 223, 502
~ echilibrată 423
~ este esenţială pentru o familie bine condusă 502
~ fermă în Hristos 492
~ în Dumnezeu 105, 479, 736, 807
~ în sine 75, 274, 477, 725, 726, 783, 784, 792
~ simplă, copilărească 537
a fi demn de ~ 775
adeziunea statornică la adevăr câştigă ~ 437
copiii doresc să fie trataţi cu ~ 198
copiii să ocupe locuri de ~ 172
copilul care a pierdut ~ în mamă 552
cum să câştigăm ~ altora 772
cuvintele provoacă lipsa ~ 178
dobândirea unei ~ statornice 17
Dumnezeu invită ~ noastră 637
educaţi-vă sufletul pentru a manifesta o ~ desăvârşită 468
educaţi tinerii să nutrească simţăminte de ~ 281, 282
elevi demni de ~ 198
faceţi-i pe tineri să simtă că sunt trataţi cu ~ 198
învăţaţi ~ liniştită 468
lucrătorii Evangheliei să aibă ~ unii în alţii 264
mama care câştigă ~ copiilor 216
nevoia unei ~ zilnice şi statornice 533
nu nimiciţi ~ în oamenii lui Dumnezeu 780
omul al cărui cuvânt este demn de ~ 438
prea multă ~ în sine 266
profesorul trebuie să câştige ~ elevilor 198
Satana caută să tulbure ~ 31
simţământ de ~ 157
trădarea ~ 780
trădarea unei ~ sfinte 775
trebuie să avem o ~ pentru ziua de azi 473
valoarea ~ puse în tine 775
Încuietori şi chei
oameni care nu au nevoie de restricţii asigurate prin ~ 256
Încurajare, a încuraja
~ adresate celor ce au nevoie de ele 804
~ iubitoare datorate soţiei 155, 156, 502
avem nevoie de ~ Cuvântului lui Dumnezeu 700
beneficiile copilului datorită cuvintelor de ~ 168
cuvinte iubitoare de ~ 215
cuvintele de ~ răsplătesc înzecit efortul 158
nevoia copiilor de a fi ~ să fie ascultători 502
nu ~ păcatul 172
soţii care mor prematur din lipsa unor cuvinte de ~ 158
Îndelung răbdător
cei care sunt ~ 769
Îndemânare
lipsa ~ în tratarea minţii 770, 771
Îndoială
~ creşte prin îngăduinţă 480
~ întemeiată pe temeliile necredinţei 697
~ şi descurajare cronică 673
atenţie la discuţiile despre ~ 575, 578, 579, 675, 676, 679
cârlige de care să se atârne ~ 271, 680
cauzele ~ 128, 310, 336, 337, 410, 480, 674, 760, 771
ce să facem cu ~ 95, 475, 499, 672, 673, 675-677, 703, 794, 795
cei care doresc pot găsi ocazii de a se ~ 311, 672
credinţa se dezvoltă în conflictul cu ~ 476, 673
creştini asaltaţi de ~ 794
cuvintele de ~ sunt seminţe semănate 675
discuţii bazate pe ~ 672
efectele negative ale ~ 475, 674, 791
nici o scuză pentru ~ 311
nu cultivaţi ~ 476, 533
nu îngăduiţi nici o ~ în minte 593, 601, 674, 794, 795
nu vorbiţi despre 102, 494, 575, 774
pericolul de a pune la ~ lumina divină 575
rezultatul ~ 537, 538, 678, 697
Satana este sursa ~ 675
suflete întărite împotriva ~ 410, 495, 631
suflete tulburate de ~ 499, 640, 678, 679
Thomas, un om care se îndoia 499
Îndrăgit
fiţi uşor de ~ 433
Îndrăzneţ
fapte ~ 25
Îndreptăţire de sine
518, 803
Îndrumător
Biblia este ~ nostru 97, 748
Îndurerat (îndurerată)
rugăciune pentru persoana ~ 735
Înfăţişare
~ încruntată 48, 62
~ luminată de iubire 209
~ voioasă 215
Înfăţişare care
~ dezvăluie sentimentele inimii 483
~ exprimă chipul divin 578
~ reflectă bucuria cerului
~ reflectă îngrijorarea 483
~ străluceşte de adevărata bunătate 483
Înfrângere
acţiunile greşit sfătuite determină ~ 265
cu Hristos nu poate exista nici o ~ 788
în dezbinare există slăbiciune şi ~ 265
Îngâmfare
296, 297, 303, 304
Îngâmfat, a se îngâmfa
iubirea nu determină pe cineva să ~ 241
persoane care nu sunt ~ 679
Îngăduinţă de sine
75, 308, 334, 342, 343, 391
~ dăunătoare ale copiilor 550
~ degradatoare ale copiilor 172
~ egoiste îi afectează pe alţii 637
~ excesive care constituie un păcat 112
~ nenaturale se dezvoltă treptat 597
Îngăduinţe
creierul obosit este ispitit la ~ interzise 507
neliniştea şi nemulţumirea sunt roadele ~ 551
renunţarea la ~ favorite 597
respingeţi ~ imorale 233
seminţele ~ aduc roade 297
Îngrijorare
o continuă expresie de ~ a feţei 48, 62, 759
o femeie care acordă mult prea multă atenţie ~ 400
prea multă ~ pentru necazuri şi dificultăţi 62
Îngustime
~ în lucrarea religioasă 41
Înjosire 76
~ morală larg răspândită 567
pledoarii ale ~ 763
Înjositor
practici ~ 239
vicii ~ care afectează copiii 140
Înnoit
prima datorie a omului ~ 162
Înstrăinare
497, 724
sfat împotriva ~ 459-461
Însuşiri, capacităţi, abilităţi
cele mai înalte ~ nu apar de la sine 738
convertirea schimbă modul de folosire a ~ 692
la convertire nu sunt date noi ~ 692
Înşelăciune
cea mai mare ~ 715, 716
comportament care este începutul ~ 35
curtenia modernă este un mod de ~ 295
discernământ care este ~ 366, 337
în natură nu există nici o ~ 416
înfăţişarea lui Satana este plină de ~ 524
îngeri gata să ne păzească de ~ satanice 33
persecuţia împotriva tuturor celor care rezistă ~ lui Satana 525
rugăciunea ne păzeşte de ~ 42
Satana foloseşte orice ~ posibilă 42
strategia prin care eroarea este făcută să pară adevăr ~ 524
studenţi care cad cu uşurinţă pradă ~ 446
Înşelător, a înşela,
~ copiilor 577
autoînşelarea 274, 417, 487, 725
persoane care se ~ singure 417
Întâmplare
a vorbi la ~ 779
Întrebări
numai Biblia poate da răspunsuri satisfăcătoare la ~ 91, 535
Întristare
~ egoistă 461
~ mamelor afectează copiii 131-133
~ nu este un remediu pentru rău 63, 458, 759
~ unui frate sau a unui prieten 439,402, 482, 502, 758, 770
antidot pentru ~ 464
asigurare împotriva ~ peste măsură 410
bolnavii să se ridice deasupra ~ 467, 482
bucuria ia locul ~ 432
când vorbim despre ~ noastră, Satana ascultă 494
ce să facem cu ~ amare 662
credinţa trebuie să risipească ~ 496
cum poate fi risipită ~ 811
cum să ne ridicăm deasupra ~ 460
dovezi zgomotoase ale ~ 460
efectele negative ale ~ 63, 312, 410, 451, 458, 461, 462, 674
exagerarea unor ~ presupuse 517
exprimarea ~ în scrieri 487
femei care împărtăşesc propriile ~ în faţa pastorului 227
Hristos a vorbit despre ~ ascunse 70
Hristos cunoaşte toate ~ noastre 512
Hristos nu a arătat nici o expresie de ~ 183
lecţii din ~ lui Iov 460
mărirea ~ 590
nu vorbiţi despre ~ 497, 774
oameni care nu sunt tulburaţi de ~ 646
oameni care se ataşează de ~ 461
Satana doreşte să facă viaţa religioasă o viaţă caracterizată de ~ 675
simţiţi împreună cu inimile cuprinse de ~ 84
subiecte caracterizate de ~ 183, 410, 489, 757
Întristat
inimă ~ 411
persoană ~ 770
suflete ~ 70, 735
Întunecat
a vorbi ca şi cum te-ai afla într-o pivniţă ~ 490
Întunecate
~ 13, 66, 735
~ de boala senzualităţii 412
~ de boală 392
~ de supărare 461, 512
~ şi deprimate 489
Întuneric
cu cât vorbeşti despre ~, cu atât ~ va fi mai adânc 678
ce să faci când eşti asaltat de ~ 12
Înţelegere
~ caracterului lui Dumnezeu 422
~ întunecată de ignoranţă şi păcat 98, 447
capacitatea de ~ dezvoltată prin studiul Bibliei 96
capacitatea de ~ este necesară 51
căutaţi ajutorul Duhului în ~ Bibliei 92
cum să avem o ~ mai puternică şi mai clară 614
dezvoltarea ~ în realizările spirituale 105
Dumnezeu este infailibil în capacitatea Sa de ~ 781
Dumnezeu şi lucrările Sale sunt mai presus de ~ noastră 697
lumina iradiază adevărata ~ a creştinului 412
multe cărţi pot întuneca ~ 108, 109
pastori cărora le lipseşte capacitatea de ~ 43
pentru a convinge, este necesară educarea capacităţii de a ~ 690
profesorii să-i înveţe pe elevi cum să ~ adevărul 365
puteţi avea o ~ clară şi matură 326
Scriptura necesită o ~ înţeleaptă 146
studiul Bibliei este esenţial pentru o ~ clară 95, 447
studiul Bibliei măreşte capacitatea noastră de ~ 98
taine care vor fi dezvăluite ~ noastre 100
un nivel de ~ la care ajung 286
Înţelegere spirituală profundă
308
Înţelepciune
~ care este foarte preţioasă 358
~ care este ignoranţă 769
~ care este nebunie 30, 780
~ copiilor 149
~ în alegerea cărţilor 506
~ pentru a trata în mod corect 80
~ vrednică de dorit 358
autoritatea lui Hristos exercitată cu ~ 160
autoritatea soţului să fie exercitată cu ~ 160
căutarea unei ~ pe care Dumnezeu o onorează 737, 738
cereţi ~ de la Dumnezeu 785
cum să primim ~ de sus 8
harul lui Hristos şi ~ omenească 152
influenţă revelată prin ~ 735
progres în ~ 367
student care are nevoie de ~ în conduită 81
tineri ajutaţi de ~ celor în vârstă 748
Înţelept
acţionaţi în mod ~ 592
Învăţare, a învăţa
~ este bună 358
niciodată nu aţi ~ destul 7, 689
Învăţare, a învăţa pe alţii
când ~, Hristos intra direct în subiect 82, 187, 573
Înviorător
disciplinaţi-vă mintea să gândească la subiecte ~ 408, 487
pacientul are nevoie de un mediu plăcut şi ~ 338
uitaţi-vă pe voi înşivă şi gândiţi-vă la ceva ~ 401
*

Jargon
548
Joacă
creierul este activ şi uneori îi place ~ 507
Jocul de cărţi
cerul condamnă ~ 736
Jocuri de noroc 315, 738
Judecată
~ greşită a celor bătrâni 749
~ iluminată 773
~ imatură cu privire la căsătorie 302
~ mai bine echilibrată 11
~ pervertită 228
~ serioasă în tratarea bolnavilor 766
~ trebuie întărită 442
~ umană este parţială şi imperfectă 452
~ unui singur om să nu fie o putere dominatoare 263
Judecată, a judeca
a mânca în acord cu cea mai bună ~ 393
adevărata religie sfinţeşte ~ 34
apreciaţi ~ fraţilor 45, 266
capacitatea studentului de a ~ pentru sine 446
egoismul întunecă ~ 272
exercitarea ~ individuale 267
ignorarea ~ dăruite de Dumnezeu 25
încrederea cuiva în propria sa ~ 266
îngăduirea sentimentelor să controleze ~ 398
învăţaţi respectul faţă de ~ celor cu experienţă 293
lăsaţi la o parte ~ cu privire la căsătorie 304
nu vă bazaţi pe ~ unui singur om 263
părinţi care îşi pun reciproc la îndoială ~ 283
respectaţi ~ oamenilor cu experienţă 299
respectaţi ~ părinţilor 293
respectaţi ~ profesorilor 293
respectul cuvenit ~ copiilor 283
studiul Bibliei cu o ~ demnă de încredere 95, 447
viitori judecători între tinerii de azi 4
Jumătate
o slujire pe ~ 102
Jurăminte
~ încălcate 737
518, 410, 520
Justiţie
acţiuni în ~ între fraţi 497
*
Lamentare, a se lamenta
~ când vin dificultăţi şi presiuni 471
~ că sunteţi nefericiţi vă scurtează zilele 805, 806
~ inutile ale soţiei 160
~ Îl alungă pe Isus din cămin 159
646
a ne ~ în mod permanent de tulburările sănătăţii 445
creştinii care se ~ blochează calea păcătoşilor spre Hristos 433
de ce să te ~ pentru ceea ce nu poţi evita? 579
eliberaţi-vă de ~ 638
smulgeţi ~ din gândurile voastre 789
un înlocuitor pentru ~ 464
Lanţ
o verigă poate rupe întregul ~ 343
Latent
însuşiri ~ 101, 805
forţe ~ aflate în mintea umană 701
Lauda de sine 274
Lăcomie
minte subjugată de ~ după câştig 717
Lectură
~ excesivă 11
~ ocazională a Scripturilor 95
datoriile casnice şi ~ 511
îngăduinţa în privinţa ~ şi neglijarea exerciţiului fizic 511
necumpătare în ~ 591, 592
obiceiuri necumpătate în privinţa ~ 111, 112
pasiuni imorale trezite de ~ 229
Lecturi
~ frivole 315
~ nepotrivite 107, 111
Lecţii
~ foarte importante 294
~ în primii şapte ani ai copilului 149
cele mai importante ~ care trebuie învăţate 299
nu evitaţi ~ grele 299
prima ~ a copilului în viaţa de creştin 216
repetarea ~ este necesară 580
Legea lui Dumnezeu
~ ca regulă de viaţă 248, 411, 563-565, 627
mulţi înlocuiesc ~ cu propria lor lege 323, 324
Legi
armonie care depinde de ~ Creatorului 373
ascultaţi ~ vieţii 3, 118, 384, 570
doctrine ale omului mai presus de ~ 724
domeniul universal al ~ 569
dorinţa doctrinei este cea mai înaltă ~ 724
dorinţe ale copilului care devin ~ în familie 170, 500
Dumnezeu îşi foloseşte ~ ca instrument 570
Dumnezeu lucrează prin ~ bene-fice 739
Dumnezeu lucrează prin ~ stabilite de El 182
Dumnezeu nu acţionează împotriva ~ Sale 570
Dumnezeu nu Îşi anulează ~ Sale 565
lucruri care depind de ~ neschimbătoare 406, 407, 443
omul este răspunzător în faţa ~ morale 373
totul se află sub ~ precise 373, 570
Legi ale lui Dumnezeu
~ destinate să ne aducă mai aproape de El 411
încălcarea persistentă a ~ 567
Legi şi restricţii
ce nu pot face ~ 256
Legile
~ acţiunii şi reacţiunii 641, 642
~ administrării divine 568
~ acţiunii izvorâte din ascultare 114, 115
~ bunătăţii 578
~ iubirii 422, 606
~ minţii 3, 10, 101, 187, 415, 417-419, 421, 422
~ naturii 25, 83, 188, 317, 376, 382, 383, 386, 411, 415, 416, 419, 420, 488, 566-571, 663
~ naturii intelectului 331, 406, 407, 418
~ sănătăţii 82, 143, 363, 368, 382, 388, 395, 405, 477, 510, 706
~ vieţii şi sănătăţii 386, 410, 411
~ date pentru guvernarea fiinţelor omeneşti 373
~ date pentru guvernarea naturii 373
~ definite şi invariabile 363
~ dependenţei reciproce 267, 431
~ fiinţei noastre 3, 73, 83, 133, 142, 143, 177, 222, 336, 373, 374, 401, 416, 569
~ fizice care guvernează trupurile noastre 73, 121, 567, 568, 648
~ iubirii şi compasiunii 248
~ mari care controlează viaţa umană 416
~ naturale 119, 364, 373, 568, 570, 594, 697
~ slujirii 566
~ tuturor fiinţelor vii 342
Legiuitor
tatăl este ~ familiei 765
viitori ~ printre tinerii de azi 4
Lenevie
învingeţi ~ 596
Lent, greoi
cel mai ~ student 198
cele mai ~ persoane 255, 256
nevoile studenţilor ~ 199
profesorul şi mintea ~ 200
Leprozerie
lumea este o vastă ~ 756
Letargie 541
Liberalism
~ neglijent 495
lucruri care necesită ~ 242
Libertate
~ lipsită de ruşine 226, 227
acut simţ al ~ 57
doctrină care susţine că libertinismul înseamnă ~ 724
Dumnezeu ne-a dat ~ de a alege 708, 709
tineri care folosesc ~ 300, 707
toţi oamenii sunt agenţi morali liberi 22, 421, 595
Libertinism, licenţiozitate
iubirea sinceră nu justifică ~ 242
76, 146, 382
Licee 668
Lideri
viitori ~ printre tinerii de azi 4
Limba latină
studiul ~ 195
Limbaj, vocabular
~ simplu şi deschis 574, 580, 587
vulgaritate în ~ 180
Limbă, vorbire
înfrânaţi-vă ~ 410, 519, 520, 522, 577
~ este un dar care trebuie folosit în mod corect 572
~ care a păcătuit mult 779
educarea ~ 575
~ nesfinţită 399
Linişte, liniştit
copiii au nevoie de o viaţă ~ 168
mintea care descoperă ~ şi odihna 68
Liniştitor
157, 550, 642, 662
influenţa ~ asupra copiilor mici 342
puterea ~ a adevărurilor veritabile 409
Literatură
~ care constituie un rău explicit 343, 344
dobândirea cunoaşterii în domeniul ~ 741
nici un gen de ~ nu trebuie să fie supremă 358
studiul Bibliei distruge dorinţa pentru ~ degradantă 96
Luca
de ce avem nevoie de ~ 424
Lucifer
istoria autentică a căderii lui ~ 742
Lucrare
prima noastră ~ 358
Lucruri mici
~ în disciplina vieţii 656
Lume
istoria autentică a începutului ~ 742
nu vorbiţi despre răutatea ~ 798
greşeala conformării cu ~ 556
Lumesc
spirit ~ în poporul lui Dumnezeu 498
Lumină
o nouă ~ nu trebuie să înlocuiască lucrarea lui Dumnezeu 783
pretenţii false de a deţine o ~ avansată 42
Luminoasă
priviţi la partea ~ 7
Lut
oameni la fel de maleabili ca ~ 265
Luther, Martin
luptele lui ~ 808
*
Magnetism
~ animal 20, 700, 701, 711, 712
~ spiritist 720
Maladii
~ ale sufletului 403
Maleabil
în mod natural, copiii sunt ~ 291
Maleabilitate
~ asemenea lutului 265
Mândria
~ este atributul lui Satana 192
~ întunecă facultăţile perceptive 355, 529
~ moare o dată cu eul 638
~ confundată cu sensibilitatea 638
~ i-a împiedicat pe iudei să-L accepte pe Hristos 324, 325
~ ideilor personale 726, 727
~ la studenţi 81
~ nu simte nici o nevoie 453
~ prea adesea nemustrată 425
Mândrie
demnitate lipsită de ~ 260
educaţie privitoare la ~ 70, 90
favorizarea ~ 273, 298
invidia este rodul ~ 526
judecată sacrificată pentru ~ 267
persoană ~ 45, 616
persoane lipsite de ~ 560, 728
predispoziţie spre un anumit grad de ~ 30
renunţarea la ~ 284
satisfacerea ~ egoiste 273
spirit de ~ 214
umflat de ~ 39, 793
umilinţa ia locul ~ 787
Mângâiere 127, 400
~ aflată în Hristos 68
Duhul oferă ~ inimii 492
soţul să adreseze cuvinte de ~ soţiei 159
Mânia
~ dispare dacă este întâmpinată prin tăcere 522
~ faţă de copil 518, 519, 552
~ Îl alungă pe Isus din cămin 159
~ o indignare justificată 516, 517
~ provocată de ambiţiile rănite 517
~ stârnirea mâniei nu dă niciodată rezultate 192
Mânie, furie
517, 520, 523
când iubirea ia locul ~ 760
incendiul devastator al ~ 520
crima şi ~ 520
dând loc unui spirit de ~ 520, 582
dificultatea de a stăpâni ~ 520
efectul dezastruos al ~ 60, 691
îngăduinţa ~ este păcat 516
Vezi, de asemenea, Indignare, Pasiune, Temperament
Maniere, comportament
~ amabil este esenţial 177, 180
~ aspru şi necultivat 210, 617, 523
amabilitatea ~ 667
cum să avem un ~ rafinat 617
fiţi educaţi în ~ 435
medici cu un ~ neatent şi superficial 771
rafinamentul ~ 79, 660
Manual
lumea este un ~ 569
Manuale şcolare
idei ale necredinţei în ~ 678
Marcu
de ce avem nevoie de ~ 424
Martiri
~ imaginari 588
Maşină
creierul să nu lucreze asemenea unei ~ 115, 116
oameni asemenea unor ~, în muncă 264, 265
Matei
de ce avem nevoie de ~ 424
Maxime, proverbe
~ lumii 352, 547, 780
Măreţie
adevărata ~ 276
dimensiunile ~ 689
Mărturii
folosirea greşită a ~ pentru a susţine erori 43
Mărturisire
~ păcatului 456, 776-779
Meditaţia

Dressed by Esomi


Leave a comment and / or appreciate the article!CLICK HERE http://www.radio-elshaday.de/

CLICK HERE :» http://www.radio-megapower.de/

CLICK HERE :» http://christliche-radiosender.blogspot.com/

CLICK HERE :» http://radiomegapower-nonstop.blogspot.de/


Posted by: *DJ_DANY* ( ADMIN )

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen