Acest site s-a nascut din dorinta si dor; dorinta de a fi de folos si dorul dupa oamenii cu care impartasim comuniunea de limba si credinta. Va invit sa treceti dincolo de aceasta prima pagina introductiva si sa descoperiti pe site o seama de materiale pe care vi le punem la dispozitie.

Samstag, 14. Juli 2012

MIELUL LUI DUMNEZEU

MIELUL LUI DUMNEZEU

Privind la Mielul înjunghiat al lui Dumnezeu, iudeii strigaseră: "Sângele Lui să fie asupra noastră şi asupra copiilor noştri". Strigătul acela îngrozitor s-a urcat la tronul lui Dumnezeu. Sentinţa aceea pronunţată de ei a fost scrisă în ceruri. Rugăciunea aceea a fost ascultată. Sângele Fiului lui Dumnezeu a căzut asupra copiilor lor şi asupra copiilor, copiilor lor, ca un blestem permanent.

Îngrozitoare a fost împlinirea lui la distrugerea Ierusalimului. Îngrozitor s-a manifestat în situaţia naţiunii iudaice de-a lungul celor optsprezece veacuri - o mlădiţă tăiată, despărţită de butuc, o ramură moartă, lipsită de roade, ce urmează a fi strânsă şi aruncată în foc. Din ţară în ţară, în toată lumea, şi din veac în veac, morţi, morţi în vinovăţie şi păcat!

Îngrozitor va fi împlinită rugăciunea aceea în ziua cea mare a judecăţii. Când Domnul Hristos va veni iarăşi pe pământ, nu ca un arestat înconjurat de drojdia societăţii, oamenii Îl vor vedea ca Împărat al cerului. Domnul Hristos va veni în slava Sa, în slava Tatălui Său şi în slava sfinţilor îngeri. De zece mii de ori zece mii şi mii de mii de îngeri, fiii minunaţi şi biruitori ai lui Dumnezeu, de un farmec şi o slavă inegalabile, Îl vor însoţi în drumul Său. Apoi El va sta pe tronul slavei Sale şi înaintea Sa vor fi aduse toate naţiunile pământului. Atunci orice ochi Îl va vedea, chiar şi cei care L-au străpuns. În locul unei coroane de spini, El va purta o coroană de slavă - coroană în coroană. În locul acelei vechi haine regale de purpură, El va fi îmbrăcat cu haine de cel mai imaculat alb, "de o albeaţă pe care nici un nălbitor de pe pământ n-o poate da" (Marcu 9,3). Pe haina şi pe coapsa Lui va fi scris un nume: "Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor" (Apoc. 19,16). Aceia care şi-au bătut joc de El şi L-au lovit vor fi şi ei prezenţi. Preoţii şi conducătorii vor privi iarăşi scena din sala judecăţii. Fiecare amănunt va fi adus înaintea lor, ca şi când ar fi scris cu litere de foc. Atunci, aceia care s-au rugat: "Sângele Lui să fie asupra noastră şi asupra copiilor noştri" vor primi răspuns la cererea lor. Iar lumea întreagă va şti

{DA 740}

şi va înţelege. Îşi vor da seama împotriva cui au luptat ei, nişte fiinţe sărmane, slabe şi trecătoare. Într-o agonie şi o groază teribilă, vor striga munţilor şi stâncilor: "Cădeţi peste noi, şi ascundeţi-ne de Faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului; căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, şi cine poate sta în picioare?" (Apoc. 6,16-17).

{DA 741}

{SJ 433}

caracterul. Pe măsură ce Isus le descoperă bogăţiile mântuirii şi realizările uimitoare în marea luptă cu Satana, inimile celor răscumpăraţi bat cu o consacrare mai mare, iar ei îşi ating harpele de aur cu o mână mai hotărâtă: şi de zece mii de ori zece mii şi mii de mii de glasuri se unesc în marele cor de laudă.

"Şi pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare şi tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: 'A Celui ce şade pe scaunul de domnie şi a Mielului să fie lauda, cinstea şi stăpânirea în vecii vecilor!" Apocalipsa 5,13.

Nu mai există păcat şi păcătoşi. Întreg universul lui Dumnezeu este curat, iar marea luptă s-a sfârşit pentru totdeauna.

Dressed by Esomi


Leave a comment and / or appreciate the article!CLICK HERE http://www.radio-elshaday.de/

CLICK HERE :» http://www.radio-megapower.de/

CLICK HERE :» http://christliche-radiosender.blogspot.com/

CLICK HERE :» http://radiomegapower-nonstop.blogspot.de/


Posted by: *DJ_DANY* ( ADMIN )

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen