Acest site s-a nascut din dorinta si dor; dorinta de a fi de folos si dorul dupa oamenii cu care impartasim comuniunea de limba si credinta. Va invit sa treceti dincolo de aceasta prima pagina introductiva si sa descoperiti pe site o seama de materiale pe care vi le punem la dispozitie.

Sonntag, 15. Juli 2012

MATEI 3.15 Vorbind despre Lege, Isus zicea: "Am venit nu să stric, ci să împlinesc". El folosea aici cuvântul

MATEI 3.15

Vorbind despre Lege, Isus zicea: "Am venit nu să stric, ci să împlinesc". El folosea aici cuvântul

{MB 49}

"împlinesc" cu acelaşi înţeles ca şi atunci când îi declara lui Ioan Botezătorul scopul Său "de a împlini toată dreptatea" (Mat. 3,15), adică de a împlini măsura cererii Legii, o pildă de deplină ascultare de voinţa lui Dumnezeu.

Misiunea Lui era "să vestească o Lege mare şi minunată" (Is. 42,21). El trebuia să arate natura spirituală a Legii, să prezinte principiile ei mult mai cuprinzătoare şi să lămurească obligaţia ei veşnică.

În comparaţie cu frumuseţea divină a caracterului Domnului Hristos, cei mai nobili şi mai buni dintre oameni sunt doar o slabă licărire. Solomon, prin Duhul inspiraţiei, scria: El este "deosebit din zece mii" toată fiinţa Lui este plină de farmec" (Cânt. Cânt. 5,10-16); David, când L-a văzut în viziune profetică, zicea despre El: "Tu eşti cel mai frumos dintre oameni" (Ps. 45,2); Isus, expresia chipului Tatălui Său, strălucirea slavei Sale; Mântuitorul cel plin de jertfire de Sine în tot peregrinajul Său de iubire pe pământ, a fost o reprezentare vie a caracterului Legii lui Dumnezeu. În viaţa Sa se învederează că iubirea născută din cer, principiile creştineşti stau la temelia legilor dreptăţii veşnice.

"Câtă vreme nu va trece cerul şi pământul", zicea Isus, "nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile". Prin propria Sa ascultare de Lege, Domnul Hristos a dat mărturie de caracterul ei neschimbător şi a dovedit că, prin harul Său, ea poate să fie împlinită în chip desăvârşit de către orice fiu sau fiică a lui Adam. Pe munte, El a declarat că nici cea mai mică iotă nu avea să treacă din Lege, până ce se vor împlini toate lucrurile care privesc neamul omenesc, tot ce este în legătură cu Planul de mântuire. El nu învaţă că

{MB 50}

Legea trebuie să fie desfiinţată vreodată, ci Îşi aţinteşte privirile asupra celei mai îndepărtate margini a orizontului omului şi ne asigură că până atunci Legea îşi va păstra autoritatea ei, aşa că nimeni nu poate să creadă că El a avut misiunea de a desfiinţa preceptele Legii. Atât cât va dăinui cerul şi pământul, sfintele principii ale Legii lui Dumnezeu vor rămâne. Dreptatea Sa, care e "ca munţii cei înalţi" (Ps. 36,6), va continua să existe şi va fi un izvor de binecuvântare, revărsând torente înviorătoare asupra pământului.

Dressed by Esomi


Leave a comment and / or appreciate the article!CLICK HERE http://www.radio-elshaday.de/

CLICK HERE :» http://www.radio-megapower.de/

CLICK HERE :» http://christliche-radiosender.blogspot.com/

CLICK HERE :» http://radiomegapower-nonstop.blogspot.de/


Posted by: *DJ_DANY* ( ADMIN )

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen