Acest site s-a nascut din dorinta si dor; dorinta de a fi de folos si dorul dupa oamenii cu care impartasim comuniunea de limba si credinta. Va invit sa treceti dincolo de aceasta prima pagina introductiva si sa descoperiti pe site o seama de materiale pe care vi le punem la dispozitie.

Sonntag, 15. Juli 2012

MÂNTUITORUL - DOMNUL DOMNILOR, ÎMPĂRATUL ÎMPĂRAŢILOR

MÂNTUITORUL - DOMNUL DOMNILOR, ÎMPĂRATUL ÎMPĂRAŢILOR

Ucenicii Domnului aşteptau grabnica venire a Împărăţiei slavei Sale; dar, dându-le această rugăciune, Isus le arăta că Împărăţia aceasta

{MB 108}

nu avea să fie întemeiată atunci. Ucenicii aveau datoria să se roage pentru venirea ei, ca pentru un eveniment care urma să aibă loc în viitor. Însă această rugăciune era şi o asigurare pentru ei. Deşi nu trebuia să aştepte atunci venirea Împărăţiei, faptul că Isus îi îndemna să se roage pentru ea, era o dovadă că ea avea să vină la timpul hotărât de Dumnezeu.

Împărăţia harului lui Dumnezeu se statorniceşte acum, când, zi după zi, inimi care au fost pline de păcat şi răzvrătire, se predau atotputerniciei iubirii Sale. Dar deplina statornicie a Împărăţiei slavei Sale nu va avea loc până la a doua venirea a Domnului Hristos în această lume. "Domnia, stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor care sunt pretutindeni sub ceruri, se vor da poporului sfinţilor Celui Prea Înalt" (Dan 7,27). Ei vor moşteni Împărăţia care le-a fost pregătită de la întemeierea lumii (Matei 25,34). Şi Domnul va lua asupra Sa puterea cea mare şi va domni.

Porţile cerului se vor ridica din nou şi, cu de zece mii de ori zece mii şi mii de mii de sfinţi, Mântuitorul nostru va veni ca Împărat şi Domn de domni. Iehova Emanuel "va fi Împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn şi Numele Lui va fi singurul Nume." (Zah. 14,9). "Cortul lui Dumnezeu" va fi cu oamenii, "şi El va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor" (Apoc. 21,3).

Dar Isus a spus că, înainte de venirea Sa, "Această Evanghelie a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor" (Mat. 24,14). Împărăţia Sa nu va veni până când vestea cea bună a harului Său

{MB 109}

nu va fi dusă peste tot pământul. Aşadar, dacă ne predăm lui Dumnezeu şi câştigăm suflete pentru El, grăbim venirea Împărăţiei Sale. Numai aceia care se consacră în slujba Sa, zicând: "Iată-mă, trimite-mă", ca să deschidă ochii orbilor, să-i întoarcă pe oameni de la întuneric la lumină şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu, "Ca să primească, prin credinţa în Mine, iertarea de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţi" (Fapte 26,18), - numai ei se vor ruga în sinceritate "Vie Împărăţia Ta".

"Facă-se voia Ta, precum în cer, şi pe pământ." Matei 6,10.

Dressed by Esomi


Leave a comment and / or appreciate the article!CLICK HERE http://www.radio-elshaday.de/

CLICK HERE :» http://www.radio-megapower.de/

CLICK HERE :» http://christliche-radiosender.blogspot.com/

CLICK HERE :» http://radiomegapower-nonstop.blogspot.de/


Posted by: *DJ_DANY* ( ADMIN )

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen