Acest site s-a nascut din dorinta si dor; dorinta de a fi de folos si dorul dupa oamenii cu care impartasim comuniunea de limba si credinta. Va invit sa treceti dincolo de aceasta prima pagina introductiva si sa descoperiti pe site o seama de materiale pe care vi le punem la dispozitie.

Samstag, 7. Juli 2012

Henry Moorhouse Autor: Petru Popovici | Album: Lumini peste veacuri - Vol. 1

Henry Moorhouse
Autor: Petru Popovici | Album: Lumini peste veacuri - Vol. 1

Pentru unii, mântuirea e o experienţă liniştită, plăcută, binecuvântată, ca cea a lui Corneliu. Pentru alţii e cu şocuri mari, e o smulgere din valuri năprasnice şi aşezarea pe stâncă, e ridicare din prăbuşire, e salvare chiar de la sinucidere, cum a fost cea a temnicerului din Filipi. Cam aşa a fost şi pocăinţa lui Henry Moorhouse.

El s-a născut în anul 1840 în Ardnich. Tinereţea sa a fost o trăire în toate păcatele. La 20 de ani el era beţiv şi cu totul înrăit. În mai multe rânduri a fost aruncat în închisoare. Dorea fericirea, dar a constatat că păcatul l-a nenorocit.

Zbuciumat în suflet, cu remuşcări în conştiinţă, vedea că nu mai poate trăi aşa. Atunci s-a hotărât să se sinucidă. Într-o seară a luat pistolul şi a plecat. La o intrare întunecoasă într-o clădire s-a oprit, şi-a scos pistolul să-şi tragă un glonţ în cap. Dar chiar în acel moment a auzit o voce citind pilda fiului risipitor. Sus la etaj în acea clădire era o sală de rugăciune şi cum uşa era deschisă, iar vestitorul Evangheliei începuse să citească textul, pe el cuvântul l-a săgetat. S-a oprit şi gândul că şi el ar putea fi primit de Tatăl, l-a făcut să vâre pistolul înapoi în buzunar şi să urce la etaj. A ascultat predicarea Evangheliei, dar mântuirea a primit-o abia după câteva săptămâni, când un pompier credincios l-a făcut să creadă şi să înţeleagă textul din Romani 10:9,10. Atunci şi-a predat viaţa sa Domnului.

Imediat după pocăinţă, el a început să aplice cuvintele din Romani, adică să-l mărturisească pe Cristos ca Domn. Dădea tractate, vorbea cu trecătorii şi uneori predica la colţuri de stradă. Fiindcă nimeni nu i-a sugerat vreo metodă de studiu şi vorbire, el a învăţat să se ţină în totul de Biblie. A savurat-o şi s-a îmbibat de ea până în măduva oaselor. În patru ani a devenit o lumină puternic strălucitoare. Mergea peste tot şi predica Evanghelia. Oameni din toate straturile sociale stăteau fermecaţi înaintea lui. Dumnezeu a început să-l folosească cu putere. El a fost supranumit “Băiatul predicator”. Prin vestirea clară a Evangheliei, mulţi au ajuns să cunoască mântuirea lui Dumnezeu, iar zelul său înflăcărat a aprins pe mulţi vestitori ai Evangheliei.

Chiar despre Moody se spune că nu ar fi devenit aşa mare predicator dacă nu ar fi cunoscut pe Moorhouse. Prin anul 1867, fiindcă Moody ajunsese epuizat, soţia sa motivând că pentru bronşita ei, l-a silit să facă o călătorie peste ocean în Anglia. Dar ni se spune că ea avea în vedere nu bronşita ei firească, ci bronşita lui spirituală. Ea ştia că acolo sunt adevăraţi giganţi spirituali, mari bărbaţi ai credinţei şi spera că prin contactul cu ei se va reaprinde şi el.

În timpul acelei călătorii, la Dublin l-a întâlnit pe Moorhouse. El citise despre “băiatul predicator”, dar nu-l cunoştea. Într-o zi, i s-a prezentat singur şi i-a spus că ar vrea să predice în biserica sa. Fiindcă părea băiat de 17 ani, era încă nebărbierit, Moody s-a gândit că nu poate să predice, de aceea a evitat să-i dea un răspuns clar. Moorhouse ar fi vrut să vină cu el în America, dar Moody nu i-a spus data plecării.

La câteva săptămâni după ce Moody a ajuns acasă la Chicago, s-a pomenit cu o scrisoare de la Moorhouse în care îi comunica că a sosit în America şi că e gata să predice la Chicago. La aceasta, Moody i-a răspuns că dacă e în drum spre vest, poate da şi pe la el. La acest răspuns rece, Moody considera că nu îl va mai vedea. Dar planurile Domnului sunt altele decât ale noastre. Nu a trecut mult şi Moorhouse i-a scris din nou că e încă în America şi că e gata să vină la Chicago să predice, bineînţeles dacă va vrea şi Moody lucrul acesta. A urmat un alt răspuns şi mai rece: “Dacă din întâmplare vii spre vest, abate-te şi pe la mine”. La câteva zile, Moody a primit o scrisoare în care Moorhouse îl anunţa: “Joi seara voi predica la Chicago”. Cum pentru joi şi vineri Moody trebuia să plece undeva, a spus unora din bătrâni că e vorba să vină un tânăr englez care ar vrea să predice, dar el nu-l credea capabil, totuşi să-l încerce. În caz că nu poate, vineri seara vor avea numai ora de rugăciune.

Sâmbătă dimineaţa când s-a reîntors Moody, prima vorbă către soţie a fost întrebarea: “Ce v-a vorbit tânărul? Cum îi place poporului?” - “Foarte mult - i-a răspuns soţia - a predicat de două ori din Ioan 3:16. El predică puţin diferit de tine. El spune celor mai păcătoşi că Dumnezeu îi iubeşte”. - “Atunci el a greşit”, ripostă Moody, dar soţia îl potoli spunându-i: “Cred că vei fi de aceeaşi părere cu el când îl vei auzi, căci tot ce vorbeşte, el dovedeşte cu Cuvântul lui Dumnezeu”. Duminică dimineaţa când s-a dus la biserică, Moody a observat că fiecare şi-a adus Biblia cu el ceea ce era un lucru neobişnuit înainte. Când a fost să citească textul, Moorhouse a zis: “Preaiubiţii mei, dacă deschideţi la Evanghelia lui Ioan 3:16 veţi găsi textul meu”. A ţinut o predică extraordinară, fără s-o împartă pe puncte, el a luat versetul întreg şi a căutat să dovedească că în toate timpurile Dumnezeu a iubit lumea, parcurgând Biblia de la Geneza la Apocalipsa. “Niciodată până atunci - spunea Moody - nu am ştiut că Dumnezeu ne iubeşte aşa de mult. Inima începu să mi se frângă şi nu mi-am putut reţine lacrimile. Cuvintele lui au fost ca o veste bună dintr-o ţară îndepărtată, le-am sorbit. Şi aşa a făcut şi mulţimea”. Luni seara a avut acelaşi text şi s-a luptat să dovedească mulţimii iubirea lui Dumnezeu. Marţi seara toţi credeau că şi-a epuizat textul dar el a deschis iarăşi la Ioan 3:16 şi a insistat asupra faptului că nu după moarte, ci acum fiecare poate avea parte de dragostea lui Dumnezeu şi de viaţa veşnică. A şaptea seară când a urcat la amvon, toţi aveau ochii pironiţi spre el. El a început astfel: “Toată ziua am căutat după un text, dar nu am putut găsi unul mai bun ca Ioan 3:16” şi a predicat a şaptea predică din acelaşi text. A excelat. În încheiere a zis: “Prietenilor, am încercat timp de o săptămână să vă spun cât de mult vă iubeşte Dumnezeu, dar n-am putut face acest lucru cum trebuia cu limba mea gângavă. Dacă aş putea lua scara lui Iacov să mă sui la cer şi aş chema pe arhanghelul Gavril, care stă în faţa Celui Atotputernic, să-mi spună cât de mult iubeşte Dumnezeu lumea tot ce ar putea să-mi spună ar fi: “Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică”.

Astfel tânărul Moorhouse, printr-un singur verset a răsturnat întreaga concepţie a lui Moody. “Până atunci - spune Moody - obişnuiam să predic că Dumnezeu stă la spatele păcătosului cu o sabie cu două tăişuri, gata să ia capul păcătosului. Acum predic că Dumnezeu stă la spatele păcătosului cu dragostea şi că păcătosul fuge de Dumnezeu”.

Zelul înflăcărat, năvalnic, al lui Moorhouse era alimentat de la izvorul vieţii, iar predicile lui erau un fel de ţâşnire, ca un torent ce copleşea totul. Cuvântul lui Dumnezeu locuia din plin în el, iar el îl dădea poporului. El a lucrat fără răgaz în vestirea Evangheliei. Îşi dădea seama cum în ceasul tragic al vieţii sale numai Cuvântul lui Dumnezeu l-a salvat, şi dorea ca acest cuvânt să-i salveze pe toţi.

Cu toată sănătatea lui şubredă, el a făcut patru călătorii misionare în America. În 1879 sănătatea lui a fost zdruncinată. Doctorii i-au spus: “Trebuie să încetezi de a predica”. - “Cât voi trăi dacă nu mai predic?” întrebă el. “Probabil vreo 18 luni”. - “Iar dacă continui?” - “Poate vreo 9 luni”. - “Bine - zisese el - atunci eu aleg 9 luni şi voi predica pe Cristos atât cât pot”.

La 25 decembrie 1880, el a plecat la Domnul său să-şi prezinte omagiul său Aceluia care ne-a iubit aşa de mult şi pe care L-a predicat timp de 20 de ani cu toată ardoarea sufletului său. Viaţa sa a fost o vestire a lui Dumnezeu către cei păcătoşi şi o mijlocire către Dumnezeu pentru cei păcătoşi. Despre el se spune că a fost omul prin care Dumnezeu a mişcat milioane de suflete. Şi tu poţi fi un aşa instrument în mâna lui Dumnezeu.


Henry Moorhouse

Henry Moorhouse was born in Ardwick in Manchester in 1840. When he was very young he was sent to jail on more than one occasion. By the age of sixteen he was a gambler, a gang leader, and was wild and beyond control. He joined the army in order to try his life as a soldier, but had to be bought off by his father at a considerable cost. He was suicidal and carried a gun for the purpose of killing himself should he decide to do so.

One day he was passing the Alhambra Circus in Manchester where Richard Weaver was preaching. Hearing a noise and thinking a fight was going on he buttoned his coat and rushed in, ready to join in. As he entered, he was arrested by one word – "Jesus." The preaching of Weaver led to his conversion and he immediately entered into service for his new Master, preaching in open-airs, giving out tracts and speaking personally to individuals at every opportunity. He soon came into contact with some of the other evangelists of the day, including Reginald Radcliffe, John Hambleton, and Richard Weaver, and worked alongside them. He travelled extensively with these evangelists to race meetings, open airs, theatres, and public executions in order to preach the gospel.

In 1868 he went to D L Moody’s church in Philadelphia and preached for seven nights. Moody was not too keen on having him at first, but after listening to him preaching on John 3:16 night after night it had a profound effect on his own ministry and he testified that he preached a different gospel from that time onwards and that he had more power with both God and man, ever since. Moody went on to become the greatest evangelist of the 19th Century.

In the last few years of his life he worked tirelessly in preaching the Gospel and giving away tracts and selling Bibles and new Testaments. In two years he sold 150,000 Bibles and New Testaments, and gave away millions of books and tracts.

Never in good health, he died at the very young age of forty, and was buried close to Richard Weaver in Ardwick Cemetery in Manchester.

Leave a comment and / or appreciate the article!
CLICK HERE
http://www.radio-elshaday.de/

CLICK HERE :» http://www.radio-megapower.de/

CLICK HERE :» http://christliche-radiosender.blogspot.com/

CLICK HERE :» http://radiomegapower-nonstop.blogspot.de/

Posted by: Daniel Ioan Notar *DJ_DANY* ( ADMIN )

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen