Acest site s-a nascut din dorinta si dor; dorinta de a fi de folos si dorul dupa oamenii cu care impartasim comuniunea de limba si credinta. Va invit sa treceti dincolo de aceasta prima pagina introductiva si sa descoperiti pe site o seama de materiale pe care vi le punem la dispozitie.

Samstag, 22. September 2012

Ce este mântuirea? Ce este mântuirea? Înțelegerea obișnuită a mântuirii este că noi primim iertarea păcatelor pentru că Isus a murit pentru noi. Acesta este un început, însă mântuirea constă din mult mai mult decât atât.

Ce este mântuirea?

Ce este mântuirea? Înțelegerea obișnuită a mântuirii este că noi primim iertarea păcatelor pentru că Isus a murit pentru noi. Acesta este un început, însă mântuirea constă din mult mai mult decât atât.


Cu mult mai mult vom fi mântuiți prin viața lui


Pavel scrie despre mântuire în Romani 5:10. Pentru că atunci când eram vrăjmași ai lui Dumnezeu, am fost împăcați cu El, prin moartea fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața lui!


Din păcate este puțină înțelegere pentru acest «mult mai multă» mântuire. Ce înseamnă să fii mântuit prin viața lui? Isus a spus, cine rămâne în mine și în cine Eu rămân, aduce multă roadă. (Ioan 15:5). Acestea sunt roadele duhului despre care putem citi în Galateni 5:22-23, care sunt rezultatul răstignirii firii cu poftele și patimile ei. Dacă suntem umpluți cu duhul lui Isus, atunci avem și puterea de a face aceasta.


Pavel ne îndeamnă în Filipeni 2:12 ca să lucrăm la mântuirea nostră cu frică și cutremur. Dar nu încercăm atunci să ne mântuim noi singuri? Departe de asta! Este scris în versetul următor: Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Este harul lui Dumnezeu, căci fără el suntem fără putere.


Toți doresc să fie prietenoși, drăguți și răbdători, dar de ce este așa de greu să trăiești viața aceasta în toate situațiile veieții? Este din cauza păcatului nostru, mândria noastră, voia și pofta noastră proprie. Când Dumnezeu lucrează în noi ca să facem voia Lui, și să răstignim voia noastră proprie și egoismul nostru, este ușor să te împotrivești și să fii indignat. De aceea zice Pavel, «Faceți tot fără cârteli și fără șovăieli».


Mântuire deplină: A lua în stăpânire țara făgăduită


În Biblie putem citi despre poporul Israel care s-au împotrivit atunci când trebuiau să ia în stăpânire țara făgăduită. Prin putrea lui Dumnezeu au fost izbăviți din Egipt, dar când Dumnezeu Le-a cerut să lupte și să ia țara făgăduită, au început să se plângă, să cârtească și să facă zarvă. Dacă Dumnezeu ar fi nimicit dușmanii pentru ei, atunci ei ar fi luat bucuroși țara pentru că au văzut că era un loc bun care aducea roade bogate. Dar ei au refuzat să asculte, au spus că era prea greu, cetatea era prea tare și războinicii care locuiau acolo erau prea mari. În loc de «mântuire deplină» – și în loc de a intra în țara făgăduită, ei au fost trimiși să umble 40 de ani în pustie.


Dacă ar fi ascultat când Dumnezeul cel Atotputernic a lucrat în ei, ar fi biruit dușmanii așa cum a proorocit Iosua. Când au fost rugați să se întoarcă în pustie, s-au răzgândit și au vrut toruși să ia țara, dar Dumnezeu nu a mai lucrat în ei. Ei nu au avut har asupra lor și au fost conduși fără speranță. Despre aceasta putem citi în Numeri, capitolul 13 și 14.


Haideți să nu fim mulțimiți cu faptul că am fost izbăviți din Egipt (lumea), și să petrecem restul vieții noastre de creștin prin a umbla în mijlocul pustiei, fără ca vreodată să luăm în stăpânire țara făgăduită – Viața lui Isus cu roadele Duhului. Nu, ci haideți să luăm mai bine parte în această «mai multă» mântuire prin credință și ascultare de călăuzirea lui Dumnezeu, în așa fel încât prin Duhul, să omorâm păcatul care locuiește în firea nostră (Rom. 8:13). Atunci vom trăi!

 
http://christliche-radiosender.blogspot.com/
http://radiomegapower-nonstop.blogspot.de/
https://www.facebook.com/RadioVoceaEvanghelieiGermania
https://twitter.com/MegaPowerDany

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen