Acest site s-a nascut din dorinta si dor; dorinta de a fi de folos si dorul dupa oamenii cu care impartasim comuniunea de limba si credinta. Va invit sa treceti dincolo de aceasta prima pagina introductiva si sa descoperiti pe site o seama de materiale pe care vi le punem la dispozitie.

Sonntag, 23. September 2012

Ajutor zilnic - Ce credeţi voi despre Isus? - Din batjocoritor, evanghelist

Ajutor zilnic


Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor, şi Domnul Dumnezeu ne poate scăpa de moarte.
Psalmul 68.20
Un copilaş dorea să o ajute pe mama lui ca să ducă merele în cămară. Luase mai multe mere în mâinile sale micuţe şi încerca să le ducă, dar după câţiva paşi le scăpă. Atunci mama îi spuse să aducă numai câte un măr. Aşa reuşi.
Adeseori procedăm şi noi la fel! Încercăm să luăm toate greutăţile viitorului asupra noastră. Dar curând vom constata că suntem prea mici să le purtăm. Dumnezeu nu ne-a promis că ne va dărui putere pentru un an întreg. El ştie de ce. Ce uşor am uita cădepindem numai de El! De aceea Dumnezeu ne dăruieşte zilnic puterea de care avem nevoie. Şi dacă greutatea zilei este foarte mare, ne va da puterea necesară pentru purtarea ei. Şi dacă greutatea zilei este şi mai mare, ne va da şi mai multă putere şi un har şi mai mare.
Toţi care Îl recunosc pe Isus ca Domn şi Mântuitor, ar trebui să se roage zilnic: „Doamne Isuse, a început o nouă zi, ajută-mă să pot petrece timpul în dependenţă de Tine. Dă-mi ajutorul, răbdarea, hărnicia şi harul de care am nevoie.“ Ziua de ieri a trecut, cea de mâine nu a venit – pentru astăzi avem nevoie de ajutorul Domnului.


Ce credeţi voi despre Isus?


Pilat a afirmat despre Hristos: „Eu nu găsesc nicio vină în El“ (Ioan 18.38).
Iuda, care L-a vândut pe Domnul, a zis: „Am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat“ (Matei 27.4).
Ioan Botezătorul: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!“ (Ioan 1.29).
Petru, care L-a însoţit pe Domnul pe căile Lui, a mărturisit: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu“ (Matei 16.16).
Toma necredinciosul a exclamat: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!“ (Ioan 20.28).
Pavel, care L-a prigonit la început, mărturisea: „În El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii“ (Coloseni 2.9).
Tatăl ceresc, care ştie totul, a spus despre El: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea; de El să ascultaţi“ (Matei 17.5).
Acum, stimate cititor, permite-mi să te întreb, care este părerea ta despre Isus. Este El pentru tine doar un om bun, un făcător de minuni sau iniţiatorul unei mari religii? Atunci nu ai părerea corectă despre El. Recunoaşte-L ca Fiul şi Mielul lui Dumnezeu, ca Mântuitorul lumii şi acceptă-L astfel în credinţă!


Din batjocoritor, evanghelist


„Acum v-am spus“, le-a răspuns El, „şi n-aţi ascultat.“
Ioan 9.27
Cu mulţi ani în urmă cunoscusem în Anglia un tânăr cu numele Ralph Newman, care mai târziu a devenit evanghelist. Atunci, în timpul liber chefuiam împreună. Cu grupul de prieteni petreceam serile în cafenele, iar Ralph era ca un fel de conducător. Trăiam în poftele noastre şi nu ne interesam de Dumnezeu.
Într-o seară a venit vorba de predicatorul din sat. „Pare a fi un individ interesant“, zise Rendall, unul din grup. „Ce, acela un individ interesant?“ strigă Ralph. „Vrei să ajungi şi tu credincios ca el?“ – „Ia aminte că până la urmă te lămureşte şi pe tine!“ – „Auziţi“, strigă Ralph, „mă face să râd.“ Şi începu să spună tot felul de vorbe rele. Un altul zise: „Nu este bine să vorbeşti în spate. Dacă eşti atât de curajos, du-te odată la biserică şi spune-i ce părere ai despre el.“
Ralph şovăi. Să rişte un atac public asupra acestui om, care era respectat în tot satul? „Se pare că nu prea ai curaj, Ralph“, râseră unii dintre ei. Dar el nu se lăsă şi zise: „Dacă duminică mergeţi toţi cu mine la biserică, am să-i spun predicatorului că numai el crede ce vorbeşte. Gata, prieteni?“ Unii nu prea au fost de acord cu propunerea făcută. Probabil, conştiinţa lor – această voce a lui Dumnezeu – mai lucra.

Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!“
Psalmul 14.1
Satul întreg auzise de intenţiile tinerilor, şi duminica următoare, biserica a fost plină. Predicatorul vorbi despre versetul de astăzi. La sfârşitul predicii mai vorbi despre răstignirea lui Isus Hristos: „Fiul lui Dumnezeu a fost pus pe cruce ca un răufăcător şi a fost batjocorit. Apoi un ostaş roman a înfipt suliţa în coasta Mântuitorului. A curs sânge şi apă. Acesta a fost un semn preţios pentru credincioşii tuturor timpurilor. Sângele care a curs din rana lui Isus ne arată că El a murit pentru păcatul nostru; păcătosul poate fi curăţit prin sângele Lui.“
Predica se terminase. Toţi îl priveau pe Ralph Newman, dar acesta nu se mişca din loc. Predicatorul chiar dorea să anunţe ultima cântare, când Newman se ridică şi zise: „O, Dumnezeule, iartă-mă! Acel soldat, acel păcătos, sunt eu! Eu L-am răstignit pe Isus, pentru că L-am urât.“ O linişte ca de mormânt se aşternu peste mulţime.
Din duminica aceea, Ralph a devenit un alt om. La scurt timp a plecat la Londra. Cuvântul Evangheliei şi-a făcut efectul în inima lui păcătoasă. Ralph a ieşit din întunericul necredinţei şi a venit în lumina prezenţei Mântuitorului; apoi a devenit un vestitor al Evangheliei.


http://christliche-radiosender.blogspot.com/
http://radiomegapower-nonstop.blogspot.de/
https://www.facebook.com/RadioVoceaEvanghelieiGermania
https://twitter.com/MegaPowerDany

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen