Acest site s-a nascut din dorinta si dor; dorinta de a fi de folos si dorul dupa oamenii cu care impartasim comuniunea de limba si credinta. Va invit sa treceti dincolo de aceasta prima pagina introductiva si sa descoperiti pe site o seama de materiale pe care vi le punem la dispozitie.

Sonntag, 30. September 2012

Am trăit și am văzut...

Am trăit și am văzut...

Am trăit și am văzut, m-am convins și-am învățat că oamenii, cu cât sunt mai curați la inimă, cu atât sunt mai simpli, modești și deschiși față de ceilalți și se închid, se ascund și se acoperă doar în măsura necurăției din inima lor.
Oamenii simpli și deschiși luminează din interiorul lor, pecând cei care pozează în sofisticați, învăluiți în mister, aceasta nu-i decât întunericul din lăuntrul lor care-i face întunecați.
Am trăit și am văzut, m-am convins și-am învățat că toate problemele dintre oameni; conflictele, certurile de partidă, divergențele sociale, politice, confesionale, culturale, dogmatice, etc. Toată invidia, răutatea și ura...Toate au la bază mândria, orgoliul și pizma unuia-mpotriva altuia, adică întunericul lăuntric care învăluie în misterul morții lumea întreagă.
De fapt am trăit și am văzut, m-am convins și-am învățat lucruri obișnuite, clare și simple pe care le-am trăit și văzut, de care ne-am convins și pe care le-am învățat cei mai mulți dintre noi dar pe care cei mai mulți nu ne folosim de ele pentru a fi luminați și trăi în lumină și: Am trăit și am văzut, m-am convins și-am învățat că aceasta este din cauză că NU VREM!
Am trăit și am văzut, m-am convins și-am învățat că oamenii nu vor să fie Născuți din Nou, nu vor să creadă în Dumnezeu, nu vor să-L cunoască pe Dumnezeu, nu vor să trăiască în lumină, nu vor să se mântuiască, nu vor să aibă viață veșnică și nici nu le pasă de sufletul lor!
Am trăit și am văzut, m-am convins și-am învățat că tot ce vor oamenii este; mai mult, mai bun, mai bine, mai sus...AICI ȘI ACUM! ȘI CU ORICE PREȚ!!!
Deaceia, Judecata lui Dumnezeu este dreaptă și desăvârșită...
O, voi, oameni simpli, deschiși și plini de lumină: fiți și mai departe simpli, smeriți, deschiși, evlavioși și plini de lumină și: „ Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.
Uitaţi-vă, dar, cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima şi să cădeţi de oboseală în sufletele voastre.”
Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul.
Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare, şi mulţi să fie întinaţi de ea.„ Pentru că voi „Ci v-aţi apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui Viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de Biserica celor întâi născuţi, care sunt scrişi în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi desăvârşiţi, de Isus, Mijlocitorul legământului celui nou, şi de sângele stropirii, care vorbeşte mai bine decât sângele lui Abel.”
Pentru că Însuși Domnul și Mântuitorul nostru ne promite: „ „Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, Începutul şi Sfârşitul.”Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii şi să intre pe porţi în cetate! Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună!”
Vom trăi, vom vedea, ne vom convinge și experimenta deplin toate făgăduințele Domnului. Fie că vom trăi în trup, fie că nu toți vom vedea împlinindu-se aceste lucruri dintr-o poziție sau alta în raport de cum am învățat să trăim; să punem Lumina în inima și ființa noastră și am dorit, vrut sau voit să fim lumină și să trăim în lumină!
Şi Duhul şi Mireasa zic: „Vino!”, şi cine aude să zică: „Vino!”, şi celui ce îi este sete să vină; cine vrea să ia apa vieţii fără plată!”
Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.”

http://christliche-radiosender.blogspot.com/
http://radiomegapower-nonstop.blogspot.de/
http://www.facebook.com/megapower1976
https://twitter.com/MegaPowerDany

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen