Acest site s-a nascut din dorinta si dor; dorinta de a fi de folos si dorul dupa oamenii cu care impartasim comuniunea de limba si credinta. Va invit sa treceti dincolo de aceasta prima pagina introductiva si sa descoperiti pe site o seama de materiale pe care vi le punem la dispozitie.

Sonntag, 8. Juli 2012

De vorbă cu mine - Jurnal de zbor ( dor )

Mărgăritare duhovniceşti - citate din opera Părintelui Iosif Trifa


"Un misionar a facut o socoteală că, dintr-o mie de bolnavi care au scăpat de moarte, nici 10% n-au devenit creştini mai buni."
("Dumnezeu Duhul Sfânt", pag. 49, Editura ,,Oastea Domnului", Sibiu - 2007)

,,Prin rugăciune căpătăm o atingere cu Dumnezeu, cu Iisus Biruitorul şi prin această atingere ne vine biruinţa."
( Pr. Iosif Trifa, ,,Ce este Oastea Domnului", Ed. ,,Oastea Domnului", Sibiu, 1996, pag. 88 )

,,Smerenie, ascultare, iubire, tăcere, suferinţă...acesta este drumul Mielului Lui Dumnezeu, acesta trebuie să fie şi drumul nostru. "
( Pr. Iosif Trifa, ,,Lumina Satelor", nr. 16, pag. 3, 1928)

,, Când ai pacea Domnului în inima ta, atunci simţi o revărsare, un belşug de pace şi iubire, pe care cauţi să-l dai şi altora."
( Pr. Iosif Trifa, ,,Lumina Satelor", nr. 20, pag. 4, 1925)

,,Tinereţea este o harfă acordată să cânte la orice adiere. Ce frumos este acest dar pus în slujba Domnului."
( Iisus Biruitorul nr. 6, pag. 5, 1936)

,,Un creştin adevărat e ca ciocârlia: cântă înălţându-se spre cer. Cântă în plin ,,zbor" spre cer, spre lumină."
( Pr. Iosif Trifa, ,,Duhul Sfânt", pag. 38 )

,,Viaţa noastră trebuie să fie o viaţă plină de poezie şi de cântări duhovniceşti, aşa cum a fost viaţa psalmistului David."
( Pr. Iosif Trifa, ,,Lumina satelor", nr. 47, pag. 3, 1928)

"Căinţa, numai singură, încă nu e mântuirea.
Oricâte lacrimi ar ploua din ochii noştri, oricât de mare ar fi ploaia lacrimilor noastre – în noaptea cea fioroasă a păcatului încă nu se poate face ziuă până nu răsare „soarele”, până nu soseşte lumina Celui Răstignit pe Crucea Golgotei pentru păcatele noastre şi mântuirea noastră.
Căinţa trebuie să ne ducă la picioarele Crucii. Peste lacrimile noastre trebuie să cadă Sângele Crucii. A te căi înseamnă a cădea plângând în braţele Crucii! Lângă păcat, lângă căinţă, trebuie pusă Crucea Golgotei..."
("Oastea Domnului", nr. 49, 1934, pag. 3)

"Pentru noi nu are prea mare însemnătate întrebarea despre când se va sfârşi lumea. Pentru noi are rost întrebarea despre cum va fi sfârţitul nostru. Pentru acest sfârşit trebuie să fim totdeauna gata. Pentru mine sfârşitul lumii şi venirea Domnului este sfârşitul vieţii mele, este ziua şi ceasul când voi muri. Pentru acest sfârşit trebuie să mă pregătesc"
("Trăim vremuri biblice", Ed. a III-a, 2000, pag. 11 )

,,Lacrimile şi durerile din aceată lume îl apropie pe om de Dumnezeu."
( Pr. Iosif Trifa, ,,Lumina satelor", nr.15, pag. 4, 1923)

,,Prin jertfa crucii s-a deschis în lume izvorul cel mare al iertării."
( Pr. Iosif Trifa, ,,Iisus Biruitorul" nr. 36, pag. 5, 1935 )

,,Ochii bunătăţii şi iertării lui Dumnezeu văd mai departe decât ochii pocăinţei.”
( Pr. Iosif Trifa, ,,Fiul pierdut”, ed. a II-a, pag. 32 )

,,Iisus cel Răstignit este cel mai mare dar pe care cerul de sus l-a dat pământului şi omului... Acest dar este mântuirea noastră. Acest dar ni se dă în dar. Un singur lucru ni se cere de la noi: să-l luăm prin credinţă! "
( Părintele Iosif Trifa, ,,Oastea Domnului" - nr. 42, 1932, p. 3 )

,,Cu cântecul cel dulce al dragostei creştine să liniştim şi noi sufletele tulburate de viforul urii şi al păcatelor."
(Parintele Iosif Trifa, din cartea "Ce este Oastea Domnului")

,,În faţa crucii de pe Golgota se topeşte ca ceara la faţa focului toată zgura duşmăniilor şi greşelilor dintre noi."
( Părintele. Iosif Trifa, ,,Iisus Biruitorul" nr. 36, pag. 5, 1935 )

,,Dragostea adevărată este o floare curată ce răsare numai în pământul inimilor ce s-a udat cu sângele Jertfei de pe Golgota. ” ( 1 Ioan 3,18 )
( Părintele Iosif Trifa, ,,Lumina satelor” nr.37, pag. 3, 1926 )
"Când nu eşti în Hristos, atunci nu poţi purta greul (Ioan 15, 5). Deci dacă nu poţi, înseamnă că nu eşti în El. Căci dacă ai fi, ai fi sănătos deplin, adică ai putea purta totul. "
( Părintele Iosif Trifa, din tâlcuirea parabolei cu pescuirea minunată)

Leave a comment and / or appreciate the article!
CLICK HERE
http://www.radio-elshaday.de/

CLICK HERE :» http://www.radio-megapower.de/

CLICK HERE :» http://christliche-radiosender.blogspot.com/

CLICK HERE :» http://radiomegapower-nonstop.blogspot.de/


Posted by: *DJ_DANY*

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen